Lenin'in Vasiyeti

Kısaca: Lenin’in Vasiyeti, Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 1922 yılı sonu – 1923 yılı başında yazılan belge. Belgede Lenin Sovyetler Birliği yönetim organlarında değişiklik yapılması gereğini bildirmektedir. Ayrıca Sovyet liderleri hakkında düşüncelerini de sıraladığı belgede özellikle Josef Stalin’in Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri görevinden alınmasını önermiştir. ...devamı ☟

Lenin’in Vasiyeti, Bolşevik lider Vladimir Lenin tarafından 1922 yılı sonu – 1923 yılı başında yazılan belge.

Belge

de Lenin Sovyetler Birliği yönetim organlarında değişiklik yapılması gereğini bildirmektedir. Ayrıca Sovyet liderleri hakkında düşüncelerini de sıraladığı belgede özellikle Josef Stalin’in Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri görevinden alınmasını önermiştir. Belge Lenin belgenin Nisan 1923’de yapılacak olan XII. Kongre’de okunmasını istiyordu. Ancak Mart ayında geçirdiği beyin kanaması yüzünden felç oldu ve konuşma yetisini kaybetti. Bunun üzerine vasiyet eşi Nadezhda Krupskaya tarafından gizlendi ve saklandı. Eşi, Lenin’in iyileşeceğini umuyordu. Lenin’in 21 Ocak 1924 günü ölmesiyle beraber vasiyeti Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekretaryasına teslim etti. Mayıs 1924’de yapılacak olan XIII. Kongre delegelerine de bildirilmesini istedi. Lenin’in vasiyeti, partiyi yöneten üçlü olan Josef Stalin, Grigori Zinovyev ve Lev Kamenev’i çok zor durumda bıraktı. Eğer vasiyet örtbas edilirse haklarındaki eleştiriler partililer tarafından öğrenilmemiş olacaktı. Ancak parti önderliği Bolşevikler arasındaki saygınlığı tartışılmaz olan önderleri Lenin’in isteğini kabul etmedikleri daha büyük sorunlarla karşılaşmaktan çekinmekteydi. Partinin yönetimiyle ilgili özellikle Leon Troçki ile iktidar mücadelesinin ortasında olan liderlik açmazda kalmıştı. Sonunda Merkez Komitede önerilen uzlaşmaya göre vasiyet XIII. Kongre delegelerine aşağıdaki şartlarla verilecekti: * Vasiyet her bölge delegeleri tarafından ayrı ayrı okunacak, eş zamanlı okuma olmayacaktır * Not almak yasaktır * Kongre süresince vasiyetten bahsedilmeyecektir Öneri Merkez Komitede Krupskaya’nın muhalefetine rağmen çoğunluk oyuyla kabul edilir. Bu şekilde vasiyet Lenin’in öngördüğü etkiyi yaratmayacak ve Stalin Merkez Komiteye istifasını sunmasına rağmen bu talep kabul edilmeyecektir. Stalin Genel Sekreterliğe devam edecektir.

Belge

parti içinde süren hizip mücadelelerinde sürekli gündemde kalacaktır. 1924-1927 yılları arasında Sol Muhalefet ile Stalin-Buharin ekibi arasındaki mücadele döneminde Stalin 1926 Temmuz Merkez Komite birleşiminde okumak durumunda kalır. Vasiyetin tashih edilmiş bir versiyonu Aralık 1927’de yapılan XV. Kongresinde delegelere basılı olarak verilir. Ancak belge parti dışında yaygın olarak basılmayacaktır. Vasiyetin varlığı ve içeriği ile ilgili olarak Batıda ilk haberler Max Eastman’ın Lenin Öldüğünden Beri adlı 1925 yılında yazılan eseriyle ortaya çıkar. Sovyet liderliği ise konuyla ilgili olarak bir reddiye yazısı yazması için halen Politbüro üyesi olan Troçki’yi görevlendirir. Troçki Eastman’ın verdiği bilgileri reddeden bir yazı kaleme alır ve yayınlar. Stalin döneminde belgenin varlığından bahsetmek Bolşevik karşıtı propaganda kapsamında suç olarak değerlendrilmiş ve cezalandırılmıştır. Stalin’in 1953 yılında ölmesinden sonra 1956 yılında yapılan ünlü XX. Kongre ile birlikte vasiyet resmen yayınlanmıştır. İlgili belgeler Lenin’in vasiyeti, Lenin’in siyasi vasiyeti olarak değerlendirilen ve son dönemlerinde dikte ettirerek kaleme aldığı eserlerle karıştırılmamalıdır. Bu eserlerde Lenin dünyadaki ilk sovyet deneyiminin izlemesi gerektiğini düşündüğü görüşlerini aktarır: * Kongreye Mektup, (Rusça: Письмо к съезду) * Gosplan’a Yasama Görevleri Verilmesi Üzerine (Rusça:О придании законодательных функций Госплану) * Ulusal Sorun Üzerine (Rusça: К 'вопросу о национальностях' или об 'автономизации') * Günlükten Sayfalar (Rusça: Странички из дневника) * İşbirliği Üzerine (Rusça: О кооперации) * Devrimimiz Üzerine (Rusça: О нашей революции) * Rabkrin’i Nasıl Yeniden Örgütleyeceğiz (Rusça: Как нам реорганизовать Рабкрин) * Az Olsun Öz Olsun (Rusça: Лучше меньше, да лучше) Belgenin içeriği Belge aslında Lenin’in kendisinin de dahil olduğu Sovyet hükümetinin bir eleştirisidir. Gelecekte partide yaşanması muhtemel tehlikelerden bahsedilerek bazı öneriler yapılmıştır. Stalin ve Troçki eleştirisi: Lenin, Stalin’in kullanabileceğinden daha fazla güce sahip olduğunu ve eğer onun yerine geçerse tehlikeli olabileceğini düşünüyordu. Birkaç hafta sonra yaptığı eklemede Stalin’in Genel Sekreterlik konumundan alınmasını önerir: 30 Aralık 1922 günü Ulusal Sorun Üzerine adlı eserinde Lenin; Gürcistan Olayı ile ilgili olarak Feliks Dzerjinski, Grigori Ordjonikidze ve Stalin’i eleştirerek Büyük Rus milliyetçiliği ile itham etmiştir: Lenin, vasiyetinde diğer Politbüro üyelerini de eleştirmekten geri durmayacaktır: Son olarak genç Bolşevik önderler Nikolay Buharin ve Georgi Pyatakov eleştirilecektir: Ayrıca bakınız * Gürcistan Olayı Dış bağlantılar * marxist.org internet sitesinde vasiyetin tam metni, 17 Mart 2010 tarihinde erişilmiştir

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Vladimir Lenin
2 yıl önce

bulundu. Lenin'in Ohranka tarafından oluşturulmuş sabıka dosyası, 21 Aralık 1895 Lenin'in sabıka kaydındaki fotoğrafı (Aralık 1895) Zürih'te Lenin'in kiraladığı...

Vladimir İlyiç Lenin, 14 Ocak, 17 Temmuz, 1870, 1886, 1887, 1891, 1893, 1895, 1898, 1899
Gürcistan Olayı
5 yıl önce

partide kabul görse de Lenin ile Stalinʼin arası açılacak, bu durum Lenin'in Vasiyeti ile son yazılarına yansıyacaktır. Gürcistan topraklarında Sovyet hâkimiyeti...

Lenin Nişanı
5 yıl önce

431.418 adet verilmiştir. İlk Lenin Nişanı gümüş bazı yerlerinde parlak altın kaplama olarak yapıldı. Bu ilk nişan, Lenin'in profili etrafını sarmış tarktör...

Lenin Nişanı, Lenin Nişanı
Sovyetler Birliği Komünist Partisi 20. Kongresi
2 yıl önce

sadece o dönem delegelere dağıtılmış olan Lenin'in Vasiyeti metninin delegelere dağıtılmasını sağlar. Bu metinde Lenin, Stalin’in kabalığını eleştirerek genel...

Lenin Barış Ödülü
2 yıl önce

премия «За укрепление мира между народами») olarak bilinen Uluslararası Lenin Barış Ödülü; SSCB tarafından Nobel Barış Ödülü'ne alternatif olarak sunulan...

Lenin Barış í–dülü, 1941, 1949, 21 Aralık, Agostinho Neto, Bertolt Brecht, Dünya Barış Konseyi, Fidel Castro, Güney Afrika, Howard Fast, Indira Gandhi
Jean Cocteau
2 yıl önce

1950 (Orfe) Coriolan, 1950 La villa Santo-Sospir, 1952 Le testament d'Orphée, 1960 (Orfe'nin Vasiyeti) Yeres, Artun (derleyen) (2004). "Göstermenin Sorumluluğu"...

Jean Cocteau, 1889, 1925, 1930, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952
Stalinizm
2 yıl önce

sosyalizm Sosyalizmin geliştikçe sınıf savaşımının şiddetinin artırılması Lenin'in 1924'teki ölümünden sonra Sovyet idaresi bir ikilemle karşı karşıya kaldı:...

Stalinizm, 1921, 1924, Antonio Gramsci, Artı-değer, Artı-emek, Asya tipi üretim tarzı, Burjuva, Değişim Değeri ve Kullanım Değeri, Diyalektik Materyalizm, Doğu Bloku