Leon Troçki

Leon Troçki (1879 - 1940) asıl adı Leon Davidoviç Bronstein olan Troçki, 7 Kasım 1879'da Güney Ukrayna'nın Yenovka köyünde doğdu. 1896'da Nikolayev'de sosyalist düşüncelerle tanıştı. 1897'de Rusya İşçi Birliği adlı gizli örgütü kurdu. Çar polisince tutuklanıp Sibirya'ya sürgüne gönderildi.

Leon Troçki

Leon Troçki
Leon Troçki
Leon Troçki (1879 - 1940) asıl adı Leon Davidoviç Bronstein olan Troçki, 7 Kasım 1879'da Güney Ukrayna'nın Yenovka köyünde doğdu. 1896'da Nikolayev'de sosyalist düşüncelerle tanıştı. 1897'de Rusya İşçi Birliği adlı gizli örgütü kurdu. Çar polisince tutuklanıp Sibirya'ya sürgüne gönderildi.

Anti-marksist tezleriyle ünlenerek tarihteki yerini aldı. Troçki; marksist ve antimarksist görüşler arasında yalpalayıp duran, proletaryanın sınıf ideolojisiyle burjuvaziden kırma anlayış olan revizyonizmi uzlaştırma çabası içinde olan tipik bir karakterin sahibidir.

1897’de mücadeleye Narodnik düşünceleri savunarak atıldı. Sürgün koşullarında okuduğu marksist klasiklerin etkisiyle bir süre sonra kendisini ‘Sosyal Demokrat’ olarak ilan etti. 4 Mayıs 1917’de ülkeye döndüğünde geçici hükümete karşı Bolşevik Parti’ye yakın bir tutum aldı.

Eylül 1917’de RSDİP Merkez Komite’sine seçildi ve sovyet başkanlığına getirildi. Troçki; Lenin’in ölümüne kadar olan sürede birçok konuda anti-marksist platformda kaldıysa da Sovyet devrimine de önemli katkılar sundu. Lenin, devrimin ardından, devrimin koruyucu gücü olarak düzenli bir ordunun kurulması görevini ona verdi ve Troçki Kızılordu’yu örgütledi.

Ancak Lenin’in ölümünden sonra Troçki’nin siyasal yaşamına; parti örgütü, parti kitle ilşikisi, ayaklanmanın kimin önderliğinde yapılacağı, devrimci demokrasi, iktidarın karakteri ve bileşenleri, kesintisiz devrim, tek ülkede sosyalizm vb. konularda devrim davasını sekteye uğratan, Sovyet iktidarının inşasına zarar veren, her türden saldırılar karşısında Sovyet iktidarını zayıf düşüren antimarksist düşünce ve tutumlar sergiledi. Gerek ülke içinde gerekse ülke dışında marksizme ve Sovyet iktidarına muhalif olan revizyonist, gerici anlayış sahiplerini bileştiren bir merkez rolü oynadı.

Marksizme ve Sovyet iktidarına karşı olan bu gerici-yıkıcı anlayış ve tutumdan dolayı Troçki, 1927’de partiden atıldı. Sürgün sürecinde de antimarksist muhalefetin liderliğini kimseye kaptırmadı. Troçki, Norveç’ten sonra gittiği Meksika’da 20 Ağustos 1940’da öldürüldü. Revizyonizm ise dün olduğu gibi bugün de işçi sınıfı ideolojisi ve proletaryanını sınıf mücadelesi için tehlike olmayı sürdürüyor.

BOLŞEVİK devriminin önderlerinden Dışişleri Komiseri ve Kızılordu kurucusu Leon Troçki, Stalin tarafından sürgüne yollandı. 20 Ağustos 1940'ta Meksika'daki evinde Stalin'in ajanı Jacgues Mornand tarafından başına vurulan buz çekici ile öldürüldü.

İlgili konuları ara

Yanıtlar