Leonard Bloomfield

Kısaca: '''Leonard Bloomfield''' (Nisan 1, 1887 †“ Nisan 18, 1949) yapısal dilbilim üzerinde çok kapsamlı araştırmalar yapan ve bu araştırmalarıyla dilbilimi tarihini etkilemiş ünlü Amerika'lı dilbilimcidir. ...devamı ☟

Leonard Bloomfield (Nisan 1, 1887 †“ Nisan 18, 1949) yapısal dilbilim üzerinde çok kapsamlı araştırmalar yapan ve bu araştırmalarıyla dilbilimi tarihini etkilemiş ünlü Amerika'lı dilbilimcidir. Amerika'da kapsamlı araştırma tekniklerinin diller üzerinde de gelişmesi ,fonetik ve sesbilim alanlarını da etkiledi. Özellikle morfolojiyle sözdizimi arasındaki farklar,Kızılderili amerikan dillerine uygulandı. Bu konuda kayda değer ilk kitap, dilbilimsel analiz ve pratikleri de teorisinde kapsayan Leonard Bloomfield'in †˜Language' adlı eseriydi. Bu kitap yirmi yıldan fazla bir süre dilbilimsel açıdan kaynak olarak gösterildi. Bloomfield, indogermen dillerinin metodunu ve kurallarını geliştirmek için Algonkin dillerini kullandı. Bundaki amacı, Ural dillerinin fazla edebi değer kaybetmeden karşılaştırılmaya alınmasını sağlamaktı. Bu metodik çıkarımıyla Amerika'da senkronize (seslendirilmiş) dilbilimi kavramını çıkarttı ve bu kavramında böylece kurucusu oldu. Bloomfield, başlarda yapısalcı olarak görülmüştür, çünkü cümle yapılarını kurarken ve özellikle cümleleri öznel parçalara ayırırken birçok farklı metod ve tanımlama kullanmıştır. Ek olarak dilbilimi davranışsal açıdan ele almış ve bu yaklaşım birçok araştırmaya konu olmuştur.

Kaynaklar

*Die Sprachwissenschaft im 20 Jahrhundert (20. Yüzyılda Dilbilim) }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Biçimbilim
1 yıl önce

sadece başlık olarak benimsedi. Morfemleri ise ilk olarak Leonard Bloomfield konulaştırdı. Bloomfield (1933) ve Harris (1951) bu konuya ayrı birer bölüm ayırarak...

Anadili
1 yıl önce

Türk dillerininin bu anadilden geliştiği varsayımına dayanır. ^ Bloomfield, Leonard. Language 81-208-1196-8 ^ "ana dili". Türk Dil Kurumu. 14 Mayıs 2018...

Elmore Leonard
1 yıl önce

Elmore John Leonard, Jr. (11 Ekim 1925 – 20 Ağustos 2013), Amerikalı romancı ve senaryo yazarıdır. 1950'lerde yayınlananan ilk romanları Western türünde...

18 Nisan
1 yıl önce

Başkomutanı (d. 1884) 1945 - Wilhelm, Arnavutluk prensi (d. 1876) 1949 - Leonard Bloomfield, Amerikalı dil bilimci (d. 1887) 1949 - Otto Nerz, Alman futbolcu...

18 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 1906, 1936
Antoine Meillet
4 yıl önce

Benveniste'i Ermenice dil eğitimi almaya teşvik etti. Amerikalı dil bilimci Leonard Bloomfield'a kelime birlikleri uyumu tanımıyla esin kaynağı oldu. Bugün Meillet...

1 Nisan
1 yıl önce

(ö. 1965) 1885 - Wallace Beery, Amerikalı oyuncu (ö. 1949) 1887 - Leonard Bloomfield, Amerikalı dil bilimci (ö. 1949) 1888 - Kai Donner, Fin dilbilimci...

1 Nisan, 10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 1564, 15 Nisan, 16 Nisan, 1778, 17 Nisan
Anişinabe dilleri
4 yıl önce

Reprint (in one volume), Minneapolis: Ross and Haines, 1966, 1973. Bloomfield, Leonard. 1958. Eastern Ojibwa: Grammatical sketch, texts and word list. Ann...

Dil felsefesi
1 yıl önce

felsefecilerin yaptığı bir şeydir.Söz gelişi 30'lu yıllarda dilbilimci Leonard Bloomfield,, 50'li yılardaruhbilimcicharles Osgood da bunu yapar. 40'lı yıllarda...

Dil felsefesi, Aristoteles, Aydınlanma Çağı, Bertrand Russell, Felsefe Portalı, John L. Austin, Ludwig Wittgenstein, Platon, Pythagoras, Willard van Orman Quine, Carnap