Leonid Nikolayevic Andreyev(1871-1919) Rus Oyun Yazarı.

Leonid Andreyev

Leonid Nikolayevic Andreyev(1871-1919) Rus Oyun Yazarı.

1871`de Rusya Orel`de doğar.1891`de St.Petersburg Üniversitesi`ne girer,bu sırada çok yoksulluk çektiği için üniversiteyi terk eder,intihara kalkışır.1897`te Moskova Üniversitesi`nde hukuk öğrenimini bitirir.Sadece bir sene hukukla ilgilenir ve 1898`de mesleğini bırakır.Gazetelerde çalışmaya ve hikaye yazmaya başlar; Gorki`nin desteğiyle edebiyat çevrelerine girer.İlk kısa hikayesi Siste`yi 1902`de yazar. Eserlerinde 1905 Burjuva Devrimi ile 1917 Bolşevik Devrimi arasındaki zor döneminin bir yansıması görülür.Çarlık yönetimine karşı 1905 devrimin başarısızlığa uğraması ruhsal bunalımlar geçirmesine neden olur.

right|thumb|Leonid Andreyev Birinci Dünya Savaşı a€˜ndan sonra, kendini tamamen Anti-Bolşevik oyunlar yazmaya verir.Eserleri bitene kadar kahramanlarının hayatını bizzat yaşar.Anatema eserindeki Yahudi Layzer`i yaratırken,kendiside bir Yahudi olur,farkında olmadan Ahdi Atik diliyle konuşmuştur..Bir başka eseri Saşka Jigulev bitene kadar Volga bölgesinden Moskova`ya gelen bir derebeyi olmuştur.

Andreyev`in simgeci tekniklerle yüklü temelde gerçekçi çizgide, kötümserci görüşe dayanan ve insanlık durumunu daha çok metafizik düzlemde çöz meye çalışan oyunları; kimi örnekleriyle pandomim ve müzikten yararlanışı ve grotesk bir anlatım kullanışıyla, deneysel tiyatro özellikleri de gösterir.Ama yazar olarak temel çizgisi doğaüstü,metafizik konulara rahatça yaklaşabilmesidir.Çağdaş yazarlar grubundan bu yönüyle ayrılarak kendi karakterinde bir Dram yazarı olmuştur. Kontes Wielhorska`yla evlenir.Bu evlilikten şair Daniel Andreyev doğar.Anti-bolşevik tavrından dolayı,Bolşevik entelektüellerin eleştirilerine maruz kalır.Hatta 1912`de yayımlanan Rus Fütürist Bildirisinde “Sayısız Leonid Andreev`lerin yazdığı kitapların pis sümüklerine değen ellerinizi yıkayın.” İfadesi geçer.İlk oyunu 1905 devrimci ruhunu yansıtan Kzvezdam`dır (Yıldızlara Doğru). Bunu, metafızik sorunlan alegorik ve simgesel bir anlatımla ele aldığı çağdaş deneysel oyunlar izler: İnsan yaşamını özetleyen (ve önce Meyerhold, sonra Stanislavski tarafindan sahnelenmiş olan) Ji zin Çeleveka (İnsanın Hayatı), aç kitlelerin gözüdönmüş başkaldırısını ele alan Tsar golod (Çar Açlık); yaşam ve deliliğin boyutların zorlayan bir monodram, Çornye maski (Kara Maskeler), felsefi soyutlamalar içeren ve Faust benzeri bir temaya dayalı bir alegori olan Anatema .Andreyev, 1910`dan sonra aşırı simgeci deneyleri bırakarak, gerçekçiliğe dönmüşse de, karışık bir anlatımdan kurtulamamıştır: kendi öyküsünden aynı adla oyunlaştırdığı Mysl (Düşünce), bir Rus aydının son günlerini işleyen Professor Storitsin ,yarı özyaşamsal çizgiler taşıyan ve sirk soytarılığı yapmaya başlamış eski bir aydını anlatan Tot, kto poluçayet poşçeçniy (Tokadı Yiyen Soytarı). Andreyev`in oyunları Sovyet sahnelerinde hiç oynamamıştır.İlk kez 1992`de Yekaterine İvanovna adlı oyunu Moskova`da oynanmıştır.Yedi Asılmışların Hikayesi`ni 1908`de yazar. Yaşamının sonlarında, tiyatronun kurtuluşunu panpsişizmde görür.

1919 Finlandiya Repino`da ölür.Savunduğu fikirlere karşı çıktığı halde O`nu en çok destekleyenlerden biri Gorki`dir. 2 ay sonra yapılan ölüm töreninde Gorki Leonid Andreyev`in anılarını okur.Anılar Rus biyografya sanatının en parlak örneklerinden biridir.

LinklerEserleriKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar