Letonya Silahlı Kuvvetleri, Letonya'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Letonya'nın savunma kavramı bir seferberlik tabanı ile profesyonel küçük bir askeri gruptan oluşan çevik kuvvete dayanır. Ulusal Silahlı Kuvvetleri; Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve diğer birimlerden oluşur. Letonya, 2005 yılında tamamen profesyonel orduya geçiş yapmıştır. 1 Ocak 2007'den itibaren, Letonya Ordusu tamamen sözleşmeli a

Letonya Silahlı Kuvvetleri

Letonya Silahlı Kuvvetleri, Letonya'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Letonya'nın savunma kavramı bir seferberlik tabanı ile profesyonel küçük bir askeri gruptan oluşan çevik kuvvete dayanır. Ulusal Silahlı Kuvvetleri; Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve diğer birimlerden oluşur. Letonya, 2005 yılında tamamen profesyonel orduya geçiş yapmıştır. 1 Ocak 2007'den itibaren, Letonya Ordusu tamamen sözleşmeli askerlerden oluşmaktadır.

Görev

Ulusal Silahlı Kuvvetleri (KAF)'nin görevi, milletin egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak ve saldırganlığa karşı Letonya'yı müdafaa etmektir. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla KAF, büyük ölçekli kriz mukabele operasyonlarına katılmak, acil kurtarma işlemleri gerçekleştirmek ve uluslararası barış operasyonlarına katılmak, milleti savunma, hava sahasını ve ulusal karasularının korumasını sağlamakla görevlidir. Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin temel görevleri şunlardır: * Tüm ulusal toprakları, kendi kara suları ve hava sahasının korunmasını sağlamak; * Uluslararası operasyonlara katılmak; * Ulusal tehdit elemelerine katılmak; * Personel ve askeri rezervlerin eğitimini sağlamak. * Profesyonel dövüş eğitimi modernleştirme ve geliştirmeyi sağlamak;

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar