Levent

Osmanlı donanmasında hizmet gören askerî sınıf. Türkçe, Farsça ve İtalyancada ayrı ayrı manalara gelen kelime aslen İtalyanca olup, levantino “doğulu” anlamına gelir. Venedik’e göre doğulu asker.

Osmanlı donanmasında hizmet gören askeri sınıf. Türkçe, Farsça ve İtalyancada ayrı ayrı manalara gelen kelime aslen İtalyanca olup, levantino “doğulu” anlamına gelir. Venedik’e göre doğulu asker. Farsça, nefsin arzu ve isteklerine uyan. Türkçede ise, tekil olarak; “delikanlı, boyluposlu, yiğit, çevik” demektir. Levendat şeklindeki çoğulunda, kara ve deniz askerleri ifade edilir.

Deniz ve kara leventleri olmak üzere iki kısımdır.

Deniz leventleri: On altıncı asırda Akdeniz’de gemileri ile faaliyette bulunan gözüpek, güçlü kuvvetli Türk denizcileri. Bunlar 17’şer oturaklı gemileri ile, Rumlalarla meskun Livadiye sahillerini vurup, bol ganimet ile dönerlerdi. Leventler, Osmanlı Devleti hizmetine girmelerinden sonra, bulundukları yerin disiplini ve nizamını sağlar, donanma sefere çıktığı zaman, asker olarak sefere katılırlardı. Bunlar, Levent-i Türki ve Levent-i Rumi diye ikiye ayrılır. “Levanda”adını taşıyan Rum leventleri, adalardan toplanırdı. Bunlar, daha sonra hizmette hıyanette bulunduklarından tasfiye edildiler. Türk leventleri timarlı olup, sahil memleketlerindeki Türklerden alınırlardı. Türk leventleri ile Rum leventlerinin kıyafetleri farklı idi. Türk leventleri, berate denilen kırmızı başlık, kollu beyaz gömlek ve kırmızı renkli, kenarları siyah harçlı bir yelek ile kırmızı şalvar giyer, bellerine sarı kuşak sararlardı. Rum leventleri de kenarları sarı harçlı mavi bir yelek, beyaz şalvar giyer, bellerine kuşak sararlardı; bellerinde ve başlarında mavili beyazlı kuşak ve sarık bulunurdu. Ayrıca Türk ve Rum leventleri bütün bedenlerini örten kenar dikişleri kırmızı harçla çevrili, başlıklı bir yağmurluk giyerler, bellerinde bıçak bulundururlardı. Kılıç, mızrak, uzun namlulu tüfek ve tabanca da taşırlardı. Rum leventleri, daha çok kürekli çektirilerde kullanılırdı.

Leventlerin komutanına “Şehlevent” denirdi. Kıdemlerine göre “çektiri, firkate, kalyon levendi” adını taşırlardı. Donanmanın her yıl seferden dönüşünde yoklama yapılır, sefere katılmayanların kayıtları silinerek maaşları kesilirdi.

Kara leventleri: Osmanlılarda donanma leventlerinden ayrı olarak vezir ve beylerbeyi maiyetlerinde süvari görevi yapan sınıf. Bunlara kapılı-levent de denilirdi. Leventlerin mensub oldukları vezir veya beylerbeyi azledilince, bunlar bir yere kapılanıncaya kadar, başıboş bir halde dolaşdıkları için bunlara “kapısız levent” denirdi. Kapısız leventlerin zamanla çoğalması ve Anadolu’da eşkıyalığa başlamaları üzerine, bu teşkilat bozuldu.

Anadolu’daki isyanlara karıştılar. 1776’da çıkarılan son fermanla varlıkları kesin olarak ortadan kaldırıldı.

Kara leventleri unutulduğu halde, deniz leventleri muhteşem hatıraları ile hala yaşamaktadır. Levent denince akla Osmanlı devri Türk denizcisi gelmektedir. Pekçok deha sahibi Osmanlı amirali leventlikten yetişmişlerdir. Leventler, Osmanlı Devletine unutulmaz deniz zaferleri kazandırmışlardır.

Diğer anlamları

Levent

Türkçe Levent kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Levent] v. lift, put up, raise, hold up; take up, prove

Levent

osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.
boylu boslu, yakışıklı (kimse).

Levent

1 . Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı:
"Kıyıdaki barakadan bizim leventler birer birer çıkıp denize dalarlardı."- C. Uçuk.
2 . sıfatUzun:
"Kuvvetle büyüyen levent kavaklardan başlar; sırasıyla meşe, ayva, köknar ve çamlarla biterdi."- S. F. Abasıyanık.
3 . sıfat, mecazBoylu boslu, yakışıklı (kimse).


İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Levent ilgili konular

 • Levent

  Osmanlı donanmasında hizmet gören askerî sınıf. Türkçe, Farsça ve İtalyancada ayrı ayrı manalara gelen kelime aslen İtalyanca olup, levan
 • Akatlar, İstanbul

  Akatlar, İstanbul Beşiktaş ilçesi sınırlarında Levent ve Etiler semtlerine komşu bir semttir.
 • Etiler, Beşiktaş

  Etiler, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi'nde yer alan bir mahalle.
 • Konaklar, Beşiktaş

  Konaklar İstanbul`un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir semttir. 1958 yılında 4 Levent adı altında yerleşime açılan semt, 1960`larda Yeni Leven
 • Levent, Beşiktaş

  Levent semti İstanbul`un Beşiktaş ilçesinde yer alan bir semttir. Batıda Büyükdere Caddesi, Doğuda Etiler ve Akatlar, güneyde Levazım Mahall
 • Levent (semt)

  Levent, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan bir mahalledir. Batıda Büyükdere Caddesi, Çeliktepe ve Gültepe, doğuda Etiler ve Akatlar, g
 • Levent Camii

  Levent Camii ya da Afet Yolal Camii İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Levent Semtinde Levent Caddesi üzerinde, Levent Mektep Sokağı ile S
 • Gültepe, Kâğıthane

  Gültepe, İstanbul ilinin Kağıthane ilçesinde yer alan bir semt ve mahalle.