LEVHA (türkçe) anlamı
1. Üzerinde yazı veya resim bulunan
2. duvara asılacak kâğıt.
3. Bir sayfanın üzerindeki kalın yazı.
LEVHA (türkçe) anlamı
4. bir yere asılmak için yazılmış yazı.tablo
5. resimtabela
LEVHA (türkçe) ingilizcesi
1. n. signboard
2. plate
3. sheet
4. pane
5. panel
6. slab
7. tablet
LEVHA (türkçe) fransızcası
1. panneau [le]
2. planche [la]
3. plaque [la]
4. tableau [le]
LEVHA (türkçe) almancası
1. n. Bake
2. Brett
3. Platte
4. Schild
5. Tafel
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Oniki Levha Kanunları

Oniki Levha kanunları, Roma'da decemvir'ler tarafından kaleme alınmış ve M.Ö. 451 ve 449'da, centuria komis'lerinde kabul edilmiş kanunlar. Oldukça eski olan bu yasalar pleblerin, hukuku bilmeyişleri yüzünden magistratus'ların keyfi hareketlerine hedef olmalarını önlemek için ...

Levha Hareketleri

Levha hareketleri veya Levha Tektoniği olarakta bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. Tektonik (Yunanca tekton 'dan), Yapısal Jeoloji ile yakından ilgili fakat ondan farklı bir jeoloji disiplinidir. Yapısal Jeoloji ...

Levha Tektoniği

Levha hareketleri veya levha tektoniği olarak da bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. Tektonik (Yunanca tekton'dan), yapısal jeoloji ile yakından ilgili fakat ondan farklı bir jeoloji disiplinidir.

12 Levha Kanunları

=12 Levha Kanunları, M.Ö. 367 (``Leges Duodecim Tabularum``)=

Yonga Levha

Yonga Levha, (Particle Board, Chipboard) odun veya odunlaşmış lignoselülozik bitkilerin yongalarının, yapay reçine tutkalları (Üre formaldehit, fenol formaldehit ve vinil esaslı tutkallar) ile karıştırılması, yüksek sıcaklık ve basınçta preslenmesi (biçimlendirme) ile elde ...

Yönlendirilmiş Yonga Levha

Yönlendirilmiş yonga levha (İngilizce: ''Oriented Strand Board'', OSB) yonga levhalar, rutubete darbeye dayanıklı ahşap malzemedir. ...

Daguerreotype

Dagerreyotipi (Fransızca: Daguerréotype), gümüş nitratla ışığa duyarlı hale getirilen bakır levhaların, camera obscura içinde 10 ila 20 dakika pozlanarak, cıva buharına tabi tutulup geliştirilmesiyle fotoğrafik görüntü elde etme yöntemidir. Sülfür ile gümüş plaka üzerine ...

Decemviri

Decemviri (tekil decemvir), Roma Cumhuriyeti'nde bir görevi yerine getirmeleri için atanmış ve Latince "On Adam" anlamına gelen terim.

Glockenspiel

İki küçük tokmakla bir dizi çelik levhaya vurarak çalınır.Haendel ve Moart, bazı bestelerinde bu çalgıya yer vermişlerdir. Çağdaş bir