Levi (, anlam: ''birleşme'', ''katılma''), Tekvin'e göre, Yakup ile Lea'nın üçüncü oğlu ve Levi kabilesinin kurucusudur; fakat Arthur Peake'in iddiasına göre, kabilenin diğer İsrail kabilelerine bağlılığını göstermek için sonradan eklenmiştir.''Peake's commentary on the Bible'' Bazı dini ve siyasi ayrıcalıklar Levilere verilmişti ve Tevrat'ın ilk kaynakları olan Yahvist ve Elohist'e göre Levi ''rahip'' demek olup bir soyla ilgisi yoktur; bunun bir soy olarak gösterilmesi Ruhbani kaynağa ve

Levi (Beni İsrail)

Levi (, anlam: birleşme, katılma), Tekvin'e göre, Yakup ile Lea'nın üçüncü oğlu ve Levi kabilesinin kurucusudur; fakat Arthur Peake'in iddiasına göre, kabilenin diğer İsrail kabilelerine bağlılığını göstermek için sonradan eklenmiştir. Bazı dini ve siyasi ayrıcalıklar Levilere verilmişti ve Tevrat'ın ilk kaynakları olan Yahvist ve Elohist'e göre Levi rahip demek olup bir soyla ilgisi yoktur; bunun bir soy olarak gösterilmesi Ruhbani kaynağa ve Musa'nın kutsamasına rastlar; bunun amacı ruhban sınıfını farklı bir köke dayandırma çabasıdır. Birçok uzmanın görüşüne göre bu isim kısaca rahip demektir; ya maince rahip anlamına gelen lavi'udan gelmiştir ya da ahit sandığına sonradan eklendiğini ima etmek için kullanılmıştır. Benzer bir soyağacı Çıkış kitabı da verilmiştir, fakat burada Kehat'ın oğlunun (Amram), babasına yakın akrabası olan Yokevet ile evlendiğinden de bahseder; Yokevet ve Amram, Musa, Harun ve Meryem'in ebeveynidir. Bazı Yunanca ve Latince yazıtlarda ise Yokevet'in Amram'ın babasının kuzeni olduğu belirtilir; masoretik metinlere göre ise halasıdır Masoretik metinde, açıkça ifade etmese de Levi'nin Yokevet isminde bir kızı olduğu ima edilir. Klasik rabinik edebiyata göre, Levi'nin oğullarının ve kız(lar)ının adı, bu çocukların kaderini simgelemektedir. Levi'nin ahdi ve Yovelim kitabı gibi apokrif metinlerde Levi'nin karısı ve çocuklarının annesi Aram'ın kızı Milkadır. Metinsel eleştiri uzmanlarınca soyağacı Nesiller kitabından gelip Ruhbani kaynakta eklenmiştir. Ahit uzmanlarınca Levi'nin soyağacı, dört farklı Levi grubu olduğunu simgelemektedir: Gerşonitler, Kehatitler, Meraritler ve Harunit. Bazı Ahit uzmanlarınca, Elohist kaynakta hem annenin hem babanın Levi olarak gösterilmesinin sebebi Musa'ya dini sıfat vermek içindir. Bu nedenle Agada'da Levi, kardeşlerine kıyasla en dindar kişi olarak gösterilir. Levi'nin ahdinde, Levi'nin iki görümü olduğundan bahsedilir. Bunlardan ilki, yedi cennet, Yahudi mesih ve kıyamet günü ile ilgili eskatolojik bir görümdür. İkinci görümde ise, yedi melek Levi'ye rahiplik, kahinlik ve adaleti simgeleyen işaretler getirmiştir; melekler Levi'yi meshettikten sonra onu rahip olarak atamışlar, soyunun geleceğinden, Musa'dan, Harun ruhban sınıfı ve gelecekte rahip-krallar olacağından Levi'yi haberdar etmişlerdir. Son bahsedilen olay, rahip-kral olan Makkabilerden Yohanan Hurkanus ile ilgili olduğundan bu kitabın MÖ 153 - MÖ 107 yılları arasında yazıldığı düşünülür. Yovelim kitabında da benzer bilgiler mevuttur; İshak, Levi'ye soyunun geleceğiyle, ruhbanlıkla, kahinlikle ve siyasi güçle ilgili bilgiler verir, buna ek olarak Yakup, antik sırların koruyucusu olarak sadece Levi'ye güvendiği aktarılır. Uzmanlar tarafından, Levi ahdi gibi Yovelim kitabının da Makkabiler döneminde yazıldığına inanılır. Hikayede ayrıca bu kardeşlerin, Dina'ya tecavüz eden kişinin Dina ile evlenmesine izin vermiş gibi yapıp Şehem müdavimlerini kandırdığı anlatılır; bunun üzerine Yakup Levi ve Şimon'u şiddetle azarlamıştır. Yakup'un kutsamasında, Şehem'de yapılanlardan ötürü Levi lanetlenmiş ve hep dağınık halde yaşayacakları söylenmiştir. Metinsel uzmanlar, bu metnin Babil Sürgünü'nden bir iki asır önce yazıldığını tahmin eder. Bazı uzmanlar ise Dina olayının, Şimon ve Levi kabilelerinin akibetini aktaran etiyolojik bir ekleme olduğunu, her kabilede rahip olduğundan "dağınık yaşam" konusuna kılıf uydurmak amacıyla yaratılmış olduğunu savunur. ==Ayrıca bakınız== * Leviler * Levililer * Yakup'un oğlu Levi'nin soyu ==Kaynakça==

Dış bağlantılar

* “The Tribe: The Cohen-Levi Family Heritage” (cohen-levi.org) Leviten

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar