Leyland sayısı denir. İlk birkaç Leyland sayısı aşağıda listelenmiştir:

Leyland sayısı

Leyland sayısı denir. İlk birkaç Leyland sayısı aşağıda listelenmiştir: :8, 17, 32, 54, 57, 100, 145, 177, 320, 368, 512, 593, 945, 1124. Denklemde x ve y'nin 1'den büyük olması koşulu önemlidir, aksi taktirde her tam sayı, x1 + 1x formunda bir Leyland sayısı olurdu. Ayrıca, toplamanın birleşme özelliği sebebiyle; Leyland sayılarının tekrarlanmaması için xy koşulu da eklenir. Yani 1 < yx. İlk birkaç asal Leyland sayıları :32+23, 92+29, 152+215, 212+221, 332+233, 245+524, 563+356, 3215+1532. toplamlarına karşılık gelen :17, 593, 32993, 2097593, 8589935681, 59604644783353249, 523347633027360537213687137, 43143988327398957279342419750374600193 Haziran 2008 itibariyle bilinen en büyük asal Leyland sayısı, 15701 rakamdan oluşan 26384405 + 44052638 toplamıdır. Bileşik Leyland sayılarını çarpanlarına ayırmak için XYYXF isimli bir proje yürütülmektedir.

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar