Lezgiler

Lezgiler veya Lezginler, çoğunluğu Dağıstan`ın güneyinde ve Azerbaycan`ın kuzeyinde yaşayan Kafkas halkı. Konuştukları dil olan Lezgice, Kafkas dilleri ailesinin Kuzeydoğu Kafkas dilleri öbeğine bağlıdır. 1989 sayımına göre Sovyetler Birliği`ndeki Lezgi nüfusu 466.

Lezgiler hakkında bilgiler

}

Lezgiler veya Lezginler, çoğunluğu Dağıstan`ın güneyinde ve Azerbaycan`ın kuzeyinde yaşayan Kafkas halkı. Konuştukları dil olan Lezgice, Kafkas dilleri ailesinin Kuzeydoğu Kafkas dilleri öbeğine bağlıdır. 1989 sayımına göre Sovyetler Birliği`ndeki Lezgi nüfusu 466.000 idi. Bu nüfusun yaklaşık 204.000`i Dağıstan`da, 171.000`i ise ve Azerbaycan`da yaşıyordu. 2007 nüfus projeksiyonuna göre Dağıstan Cumhuriyetinde yaklaşık 350.bin Lezgi yaşadığı söylenebilir. SSCB. cumhuriyetlerinin 1989`da dağılarak, Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulması ile Dağıstan Cumhuriyeti, Rusya federasyonuna bağlı olduğu için Lezgi halkı, organik olarak ikiye bölündü. İki cumhuriyet arasında ki sınır, aynı dili konuşan bu insanları birbirinden ayırdı ve çeşitli sorunların doğmasına yol açtı. 1990`ların başında Azerbaycan`daki Lezgi nüfusu; toprak ve bazı kültür sorunları sebebiyle, merkezi yönetime karşı başkaldırmış, bu sorun daha sonra yatışmıştır. Lezgilerin büyük çoğunluğu Kusar bölgesinin yanı sıra, Haçmaz, Kuba, Bakü, Şeki, Şemahi ve Gebele`de yaşamaktadırlar. 1999 Azerbaycan resmi demografik verilerine göre -diğer Kafkas dilli azınlıklar dışında- nüfusa oranları %2, 2`dir. Bazı gayriresmi tahminlere göre Azerbaycan`da ki Lezgi nüfusu ise 600.binin üzerindedir. Azerbaycan okullarında Lezgice de okutulmaktadır. Kendi radyo ve gazetelerine de sahip olan Lezgiler, bütün partilerde Azerilerden sonra etkin olarak temsil edilen ikinci grubu oluşturmaktadırlar. Azerbaycan Lezgiler`i ile merkezi idare arasında ki sorunlar, mevcut yönetimin ılımlı çabaları ve demokratik özgürlüklerin yavaş yavaş genişlemesiyle aşılma yoluna girebilir. Günümüzde Lezgiler`i iki sosyal örgüt temsil etmektedir. "Tsadval", radikal ve aşırı söylemleriyle dikkat çekmekteyse de, Lezgi halkın çoğunluğu ılımlı ve barışçı "Samur" örgütüne yakın durmaktadır.Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Lezgiler maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dağıstan

Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı ...

Laz

Antik Çağdan günümüze değin Güney batı Kafkasya ve Kuzey Doğu Anadolu’da yaşayan bir halkın kendini tanımladığı isim.

Lezgi

Lezgiler (Lezgice: Лезгияр, Лекьер/Lezgiyar, Leker), Kuzeydoğu Kafkasya'da Azerbaycan'ın kuzey ve Dağıstan'ın güney kesimlerinde yerleşik halk. Kafkasya'nın yerli halklarından biridir.

Kafkasya

Kafkasya Karadeniz’in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadasından, Hazar Denizinin batısındaki Apşeron Yarımadasına kadar uzanan dağlık bölgeye verilen ad. Yaklaşık 379.880 km2 alanı kaplayan bu bölge Kafkas dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeyde kalan kısma Kuzey Kafkasya veya ...

Rusyanın Cumhuriyetleri

Rusya Federasyonu, 88 federe yapıya (Rusça: субъе́кт(ы), subyekt), birliğe dahil birime, bölünmüştür. Bu yapılanmanın 21 tanesi Cumhuriyetlerden oluşur.

Vaynahlar

Vaynahlar. Kuzey Kafkasya`da Çeçenler ve İnguşlardan oluştuğu kabul edilen boy. Bugün varlığı sürmeyen pek çok boyun da Vaynah olarak adlandırıldığı sanılır. Vaynah etnografyası, 1600 yıllık bir dönemde iç içe geçmiş evlilikler yoluyla pek çok Kafkasya halkı tarafından ...

Rusya'nın Cumhuriyetleri

Rusya Federasyonu, 88 federe yapıya (Rusça: субъе́кт(ы), subyekt), birliğe dahil birime, bölünmüştür. Bu yapılanmanın 21 tanesi Cumhuriyetlerden oluşur.