Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.

LEZYON (türkçe) anlamı
doku bozukluğu.
LEZYON (türkçe) anlamı
1. Doku bozukluğu.
LEZYON (türkçe) ingilizcesi
1. lesion
LEZYON (türkçe) fransızcası
1. lésion [la]

Lezyon hakkında bilgiler

Genel anlamda henüz tam olarak niteliği tespit edilmemiş bozukluk.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Uçuk

Uçuk Nedir' Uçuk genellikle dudak, ağız ve burun delikleri çevresinde çıkan Herpes simplex adı verilen virüsün sebep olduğu hastalıktır. Uçuk Ciddiye Alınması Gereken Bir Sağlık Sorunu mudur' Yapılan araştırmalar, dünya nüfusunun %80'inin yaşamları boyunca en az ...

Patoloji

Patoloji, eski yunanca hastalık anlamındaki 'pathos' teriminden türetilmiştir ve hastalıkların bilimsel yöntemlerle incelenmesi anlamında kullanılır. Daha geniş anlamıyla patoloji, hastalıklara yol açan nedenleri, bunların doku ve organları etkileme biçimlerini, hastalıklı doku ...

Yanık

Yanık ısı etkisi ile vücutta oluşan lezyonlardır.

Epilepsi

Epilepsi (sar'a), tekrarlayan kronik (herhangi bir uyarı olmaksızın) havale episodları ile karakterize bir nörolojik durumdur. Beynin normalde çalışması ile ilgili elektriğin aşırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluşur. Sıklıkla geçici bilinç kaybına neden olur.

Radyoloji

Genel anlamda X ışınları,ses dalgaları veya diger yöntemleri kullanarak teşhis hizmetleri veren tıp dalıdır. Röntgen ışınlarından istifade ederek vücudun iç organlarındaki hastalıkların teşhisi ve röntgen, gamma gibi diğer iyonize radyasyon metodları ile bu hastalıkların ...

Dopamin

Dopamin, vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasaldır. Beyinde, dopamin reseptörlerini aktive ederek nörotransmiter olarak görev yapar. Dopamin, ayrıca, hipotalamustan da salgılanır ve kana karışarak nörohormon görevi yapar. Nörohormon olarak görevi hipofizin ön lobundan prolaktin ...