Lgbt

Kısaca: LGBT (yada GLBT) Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel kelimelerinin başharfleridir. 1900'lardan itibaren kullanılmaya başlandı. LGBT hak mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir. Önceleri Eşcinsel Hareket olarak adlandırılan LGBT hareketi, eşcinsel kelimesinin travesti, transeksüel ve biseksüelliği kapsamıyor oluşu nedeniyle çatı kelime olmaktan çıkmıştır. Hareket GLBTT çatı kelimesini kullanmaya başlamış ancak lezbiyenlerin toplumda "yok" sayılıyor oluşu sebebi ...devamı ☟

LGBT
LGBT

LGBT (yada GLBT) Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transcinsel kelimelerinin başharfleridir. 1900'lardan itibaren kullanılmaya başlandı. LGBT hak mücadelesinde kullanılan çatı kelimedir. Önceleri Eşcinsel Hareket olarak adlandırılan LGBT hareketi, eşcinsel kelimesinin travesti, transeksüel ve biseksüelliği kapsamıyor oluşu nedeniyle çatı kelime olmaktan çıkmıştır. Hareket GLBTT çatı kelimesini kullanmaya başlamış ancak lezbiyenlerin toplumda "yok" sayılıyor oluşu sebebiyle, L harfi başa alınmış ve kadınlara bir tür pozitif ayrımcılık uygulanmıştır. Yurtdışındaki bazı örgütler bu çatı kelimeye daha sonradan interseksüelleri temsilen I ya da queer temsilen Q harflerini eklemişlerdir. }

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lgbt kültürü
6 yıl önce

LGBT kültürü, lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve queer (LGBT) kişilerin paylaştıkları ortak kültür. "Gey kültürü" terimi buna eşanlamlı olmadığı...

Lgbt sosyal hareketleri
6 yıl önce

Lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) kişiler ve LGBT'lerin hak arayışını destekleyenler genelde LGBT hakları olarak kastedilen haklar için kampanya...

LGBT ile ilgili kuruluşlar listesi
6 yıl önce

Bilgi Gökkuşağı LGBT (Bilgi Üniversitesi)- İstanbul Bilkent Renkli Düşün! Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Kulübü (Boğaziçi Üniversitesi)- İstanbul...

Lgbt argosu
6 yıl önce

LGBT argosu ya da gey argosu, en çok lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) kişilerin arasında kullanılan bir tür argo. Diğer LGBT kişiler ile...

Ülkelerine göre LGBT hakları
2 yıl önce

Lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT)'yi etkileyen yasalar ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye çok büyük farklılıklar gösterir. Kimi ülkeler eşcinsel...

LGBT'lere yönelik şiddet
6 yıl önce

LGBT'lere yönelik şiddet, diğer adıyla eşcinsel, gey düşmanlığı, eşcinsel karşıt odaklı karşı cins tarafından uygulanan şiddettir. Sözlü şiddet yanında...

LGBT hakları kuruluşları listesi
2 yıl önce

Dünya çapında LGBT hakları örgütleri listesi. Bir bölümü genel LGBT haklarını svaunurken bazıları çeşitli uzmanlık alanları dahilinde çalışmakta olan...

Türkiye'de LGBT hakları
3 yıl önce

Türkiye'de lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (LGBT) bireyler diğer vatandaşlara göre dezavantajlı durumdadırlar. Türkiye eşcinsel ilişkileri tanısa...