Liberté, égalité, fraternité; ''"Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik"'' anlamına gelen Fransızca motto, 1789 Fransız İhtilali'nin simgelerindendir. Eski Fransız Frank'ının arkasında yazılı olan olan bu söz, bugün Fransız Avrosu'nda da yazılıdır. Ayrıca İttihat ve Terakki cemiyetinin sloganı olan "Hürriyet (Özgürlük), Müsavat ''(Eşitlik)'', Uhuvvet ''(Kardeşlik)''" kavramlarıyla benzer anlamlara gelmektedir.

Liberté, égalité, fraternité

Liberté, égalité, fraternité; "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" anlamına gelen Fransızca motto, 1789 Fransız İhtilali'nin simgelerindendir. Eski Fransız Frank'ının arkasında yazılı olan olan bu söz, bugün Fransız Avrosu'nda da yazılıdır. Ayrıca İttihat ve Terakki cemiyetinin sloganı olan "Hürriyet (Özgürlük), Müsavat (Eşitlik), Uhuvvet (Kardeşlik)" kavramlarıyla benzer anlamlara gelmektedir.

Yanıtlar