Lie I��Lemcisi

Şile

Şile, istanbul metropolünün gürültü ve keşmekeşin den, trafik ve stresinden uzak güzel, şirin bir ilçemizdir. Şile, Marmara Bölgesinin kuzey doğusunda, Karadeniz kıyısından yani yeşilin içinden mavi denizlere açılan İstanbul'un kuzey penceresidir. Son nüf...

ilim

Bilim veya ilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler (deney, düşünce ve/veya gözlemler) aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik çalışmalar bütünü. Bilim; neden, merak ve amaç b...

ilik

Kemik iliği (Medulla ossea), büyük kemiklerin içinde, merkezde yer alan dokudur.

İliç

Erzincan iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.271 kilometrekare, nüfusu 16.971 dir. Yüzeyi, çoklukla çıplak ve...

Lie işlemcisi

Lie işlemcisi, matematikte ve fizikte geniş bir kullanım alanı bulur. Bir cismin üzerine bu dönüşüm ile tanımlanan vektör uzayı Lie cebri olarak adlandırılır. Adını Sophus Lie`den almıştır.

İşrakîlik

İşrakîlik, kelime anlamı olarak ışığın çılması ya da güneşin doğması anlamındaki işrak kelimesinden gelmektedir: Hakikatin direk olarak ortaya çıkması, açılması anlamındadır. Hem felsefi hem de mistik boyutları olan bir akım olarak varlığını sürdürmüştür.

kilkis (zırhlı)

Lie Operatörü

I Lie