Lihtenştayn

Lihtenştayn, Avrupa'da küçük bir ülke. Lihtenştayn (Almanca: Liechtenstein) ya da tam adı ile Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa'da 35.789 nüfuslu prensliktir. 160 km²'lik yüzölçümü e dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. İsviçre ve Avusturya arasında yer alır.

LihtenştaynLihtenştayn bayrağı
Lihtenştayn bayrağı
Lihtenştayn, Avrupa'da bir ülke. Lihtenştayn, Avrupa'da küçük bir ülke. Lihtenştayn (Almanca: Liechtenstein) ya da tam adı ile Lihtenştayn Prensliği, Orta Avrupa'da 35.789 nüfuslu prensliktir. 160 km²'lik yüzölçümü e dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. Komşuları İsviçre ve Avusturya'dır.

 • Komşu ülkeler: İsviçre ve Avusturya
 • Milli bayramı: 15 Ağustos
 • Devlet idare şekli: Demokratik ve parlamenter esasa dayalı monarşi
 • Devlet başkanı:II. Hans-Adam
 • Parlamento: 25 milletvekili


Lihtenştayn, Avusturya ile İsviçre arasında yer alır
Lihtenştayn, Avusturya ile İsviçre arasında yer alır
*Hükümet: Başbakan Klaus Tschütscher diğer dört hükümet üyesi. Parlamentonun önerisi ile prens tarafından dört yıllığına göreve getirilir. f

Coğrafyası ve nüfusu Coğrafyası

*Lihtenştayn, İsviçre ile Avusturya'nın arasında bulunmaktadır
 • Lihtenştayn km²’lik bir yüzölçümü ile, Avrupa’nın dördüncü küçük devletidir.
 • Lihtenştayn yüzölçümü olarak Türkiye’den (783‘562km²) yaklaşık 4'879 defa küçüktür.
 • Lihtenştayn’ın sınırları toplam olarak 76 km’dir–Türkiye’nin sınırları ise 2'648 km’dir.
 • Ren Vadisi Lihtenştayn’ın yarısını kaplar;diğer yarısı ise Alp bölgesinden oluşmaktadır.
 • Hüküment merkezi Vaduz’da bulunmaktadır, bu kentin nüfusu 5'000’dir

  Coğrafyası ve nüfusu ve iklimi

  Lihtenştayn’ınen yüksek noktası2,599 m yüksekliğindeki Grauspitz dağlarıdır-Türkiye’de ise: En yüksek nokta 5‘166 m yüksekliğinde Ağrı(Ararat) dağıdır. Lihtenştayn’ınen alçak noktası430 m ile Ruggeller Riet’dir-Türkiye’de ise: Akdeniz’dir (0 metre).
 • Vaduz’da 2004 yılında yıl ortalama sıcaklığı 10°C idi -Türkiye’de ise yazın ortalama sıcaklık 23°C, kışın ise-2 °C’dir. *Vaduz’da 2004 yılındaki ortalama yağış miktarı yaklaşık 891mm olmuştur-Türkiye’de 668 mm’dir.


Lihtenştayn’ın nüfusu 2004 yılında yaklaşık 34‚600 idi.-Türkiye’nin nüfusu: yaklaşık 72 Milyon’dur.􀂃Ülkede km²başına 216kişi düşmektedir-Türkiye’de ise 92 kişi. Ülkede ikamet eden yabancıların oranıtakriben % 34’dür.􀂃Lichtenstein’dayaklaşık 90 farklı ulustan insanlar yaşamaktadır. 􀂃Lichtenstein’da 884T.C. vatandaşıi kamet etmektedir.􀂃Lichtenstein’ın nüfus artışı 2004 yıl sonu itibarıyla % 0,9olup-Türkiye’deki nüfus artışıise takriben % 1,1’dir. Lichtenstein’agelen göçmen sayısı her 1'000 kişide yaklaşık 6 kişidir-Türkiye’de: 0 􀂃Lichtenstein halkının yaş ortalaması 38,2 olup-Türkiye’nin ki ise 27,7’dir.

Bunu biliyor muydunuz...

Lichtenstein denize kıyısı olmayan ülkelerle çevrili bir kara ülkesidir–Türkiye ise iki farklı kıt’a, Avrupa ve Asya üzerindeki bir ülkedir.

Lichtenstein’da yaşamakta olan T.C. uyruklu vatandaşlar, (İsviçrelilerden, Avusturyalılardan, İtalyanlardan ve Almanlardan sonra) en büyük beşinci yabancı grubunu oluşturmaktadır.

Lichtenstein’lı Manfred Schurti, 1972 senesinde Formula Süper V şampiyonasında Avrupa şampiyonu olmuştur.

Genel ekonomi rakamları

2001 yılında Lichtenstein’ın gayri safi yurt içi hasılası4,2 milyar İşviçreFrangıidi. Bu daTürkiye’nin gayrısafi yurt içi hasılasının yaklaşık 1/60ioluşturmaktadır.

(2004 yılıitibarıyla) Lichtenstein’da 15 banka bulunmaktadır.

Lichtenstein’dakibankalar 2004 yıl sonu itibarıyla 107 milyar İsviçre Frangıtutarındaki müşteri varlığınıyönetmiştir (Toplam bilanço değeri takriben 34 milyar İsviçre Frangıdır).Karşılaştırma gerekirse: İsviçre bankaları2004yıl sonu itibarıyla yaklaşık 3‚550milyar İsviçre Frangıyönetmiştir.

Lichtenstein2004senesinde yaklaşık 104'000 turisti misafir etmişve bu turistlerden 50'000 i geceleme yapmıştır.Türkiye ise 2004yılında yaklaşık 17,5milyon turist ağırlamıştır.

Lichtenstein’da işsizlik oranı% 2,4’dür (Aralık 2005verileri) -Bu oran Türkiye’de ise % 10,3 ‚dür (2005verileri).

Ticaret ortağýLichtensteinDışticaret

Lichtenstein, ağırlığınısanayi ürünleri ve imal edilmişmamullerin oluşturduğu (gayrısafi yurt içi hasılanın % 40’ı) çeşitli mal ve hizmetler ihraçeden bir ülkedir.

Lichtenstein Ticaret ve Sanayi Odası’nda (LIHK) kayıtlıbulunan 32sanayi şirketi, 2004yılında 5,1milyar İsviçre Frangının üzerinde bir ihracat gerçekleştirmiştir.

Lichtenstein’nın kişi başına ihracatıyaklaşık 147'000 İsviçre Frangı’dır.

2004 yılında Türkiye’ye yapılan doğrudan ihracat 6,5 milyon İsviçre Frangıtutarındadır (toplam ihracat hacminin % 0,2’si kadar)

2004 yılında Türkiye’den yapılan doğrudan ithalat ise 5,4 milyon İsviçre Frangıdır (toplam ithalat hacminin % 0,3’ükadar).

Uluslararası işveren İstihdam

Lichtenstein’da iş alemi 2004 yıl sonu verilerine göre 29‚500 kişiyi istihdam etmiştir.

Nüfusa oranla kişi başına 0,85 çalışan düşmektedir.

Çalışanlardan yaklaşık 15‚600 kişi Lichtenstein’daikamet etmektedir.

13‚900 kişi yurt dışından (öncelikle Avurturyave İsviçre’den ) gelip çalışanlardır.

Lichtenstein’daki işlerin üçte ikisiyabancıuyruklular tarafından doldurulmuştur.

Lichtenstein’da 317Türk vatandaşıçalışmaktadır.

Lichtenstein Ticaret Odası’na kayıtlı(LIHK) sanayi işletmeleri, (2004 yılında) yurt dışındaki yaklaşık 187kuruluşta28‚400 kişiyi istihdam etmiştir. Lichtenstein - Türkiye 13 Sektörlere göre istihdam Lichtenstein Türkiye Sanayi ve mal üreten ticaret47% Genel hizmetler 36.7% Tarim ve ormacilik 2% Finans hizmetleri1 4.3%

%23 Sanayi ve imalat

%43 Ticaret ve hizmet

%34 Tarım ve ormancılık

Genel olarak spor ve futbol

Gerek Lichtenstein’dave gerekse Türkiye’de spor hayatın önemli bir yanınıteşkiletmektedir. 15’510Lichtensteinlıbir spor derneğinin üyesidir. Bu da nüfusun% 45’ine tekabül etmektedir. Her 198 Lichtensteinlı’dan biri, bir spor derneği başkanıdır.

Lichtenstein Futbol Birliği, Lichtenstein’da üye sayısı en fazla olan spor kuruluşudur: 7 kulüpte toplam 2‚500 üye mevcuttur (Her 20 Lichtensteinlı’dan biri aktif futbol oyuncusudur).

2006 Mart verilerine göre FIFA’nın dünya derece listesi: Türkiye 11. sırada –Lichtenstein 124. sırada

Alp kayak sporu

Kayak, Lichtenstein’ın 1 numaralı ulusal sporudur. Lichtenstein kayak birliği 1936 yılında kurulmuştur. Bu birlik sekiz adet klübüve yaklaşık 2'500 üyesi ile birlikte Lichtenstein’ınüye sayısıen fazla spor derneklerinden biridir.

Olimpiyat madalyaları: Lichtensteintoplam olarak 9olimpiyat madalyasıkazanmıştır, bu madalyaların hepsi de Alp Kayak Sporu’nda kazanılmıştır. Böylece her 3845Lichtenstein’lıyabir olimpiyat madalyasıdüşmektedir.-Türkiye UluslararasıOlimpiyat Komitesi (IOC) istatistiklerine göre 74 olimpiyat madalyasıkazanmıştır, bu madalyaların hepsi yaz olimpiyatlarindakazanılmıştır.

Kayak pistleri:. Malbun’dakiLichtenstein Kayak Merkezi, toplam 21 km uzunluğunda bir kayak pistine sahiptir.
[[impetus]] bir tür spider'dır bana göre, alengirli ağları vardır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar