Likya

Likya veya Lisiya (Likçe: Trm̃misa) Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir. Likya, aynı zamanda bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyon ve daha sonra da Roma İmparatorluğu’nun bir eyaletidir.Likya (Likçe: ``Trm̃misa``) Türkiye`nin Antalya İli`nin büyük bir bölümünü kaplayan antik bir bölge`dir. Bu bölgedeki antik bir devlet ve daha sonra Roma İmparatorluğu`nun bir ili`dir.

Tarihi

Hint-Avrupa kökenli bir dili konuştuklarından Asya kökenli, Heredot kaynaklarından da Grek soylu olmayan Girit halkından olduklarına dair bilgiler var. Ancak esas akılda kalması gereken ise, tarihte bilinen ilk demokratik birlik olmasıdır. Günümüzde yayıldıkları bölgenin isimleri Antalya ve Fethiye`dir. Jeopolitik önemi, eşsiz doğası ve farklı şehirlerden bir araya gelmiş olmalarına rağmen ortak bir kültür yaratmış ve var oldukları sürece bunu paylaşıp yaşatmış olmalarıdır. Bunu, arkalarında bırakmış oldukları, bugüne kadar ayakta kalabilen eserlerinin izlerinde rahatlıkla görebiliyorsunuz. En başından beri Yunanlıların saldırılarına karşılık verebilen Likyalılar, M.Ö.6. yy. da Persler tarafından işgal edilmiştir. Ancak M.Ö. 4. yy. da Büyük İskender çıktığı “Asya Seferi” dahilinde bu bölgeyi de ele geçirmiştir. İskender`in ölümü ile generallerinden Ptolemy bu bölgeyi almıştır ancak bölge varlığını eskisi gibi hissettirememiştir. Yavaş yavaş Yunan kültürü ve sosyal değerlerinin etkisinde kalmıştır. Bu noktada Likya Birliği kurulmuştur. M.Ö.2.yy.da Suriye hakimiyetine geçen bölgeyi Romalılar bir savaş neticesinde ele geçirmişlerdir. Kısa bir süre sonra Likya`ya özgürlük tanınmıştır. Bu dönemde Likya Birliğinin en önemli şehirlerinden Xanthos`a 2 kez zor kullanılarak baskı rejimi uygulama girişimlerinde bulunulmuş ancak Likya Federasyon kuvvetleri iki durumda da çağrıldığında müdahale ederek birliği korumuştur. M.Ö. 1.yy.da ise Romalıların iç çekişmelerinin yarattığı kargaşa ortamından etkilenmişlerdir. Xanthos halkı, Pers istilalarında olduğu gibi, bu dönemde de toplu intihar yolu ile kendilerini yakmışlardır. Roma, Likya Birliğini yeniden ayağa kaldırmak için, bu felaketten arda kalanlara, destek veriyor, ancak Likya esas itibariyle M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ardından bir daha kendisini toparlayamamıştır. M.S. 8. yy.da Arap akınları ve bu süreye kadar da korsan saldırıları sebebi ile terk edilen bölge, 13.yy.da Türk Beylikleri ile yeniden yerleşime açılmıştır. Likya Birliği Yönetimi hakkında edinilen bilgilere göre birlik önemli -önemsiz toplam 23 şehirden oluşmuştur. Günümüze kadar da dayanabilmiş, en büyük altı şehir olan Xanthos, Patara, Pinara, Tlos, Myra ve Olympos a€˜un 3`er oy hakkı bulunurken, daha önemsiz ve küçük şehirlerin 1 ya da 2 oy hakkı vardır.

}

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Likya ilgili konular

 • Sura

  Antalya ili Demre ilçesi yakınlarında bulunan antik Likya kenti. Günümüzde bu lokasyonda bulunan köyün adı da Sura Köyü'dür.== Dış bağl
 • Likya

  Likya veya Lisiya (Likçe: Trm̃misa) Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir. Likya, aynı zamanda bu bölgedeki antik kentler
 • Elmalı, Antalya

  Elmalı, Antalya iline bağlı bir ilçedir. Antalya şehrinin 110 km. batısındadır.
 • Patara

  Antalya il sınırları Kaş ilçesi Kalkan beldesi yakınlarındaki antik kent.
 • Pisidya

  Pisidya, Anadolu'nun güney kesiminde antik bölge.Kuzeyde ve batıda Frigya, güneybatıda Likya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ile çevrilidir
 • Likya dili

  Likçe ya da Likya dili, Güneybatı Anadolu'da, günümüzde Teke Yarımadası'na karşı gelen Likya ülkesinin halkı olan Likyalılar tarafından
 • Theimussa

  Antalya ili Demre İlçesi Üçağız Köyü yakınlarında bulunan antik Likya kenti.
 • Trebenna

  Antalya merkeze yaklaşık 20.km mesafede Geyikbayırı mevkiinde yer alan antik Likya kenti. Kentte yer alan Likya tipi lahit mezarlar yerleşimin ö
 • Arneai

  Antalya ilinin Elmalı ilçesine bağlı Arif köyündeki Likya antik kentidir. Köyün eski adının Ernes olmasının kaynağının bu antik kent ol
Likya
Likya