Likya

Kısaca: Likya veya Lisiya (Likçe: Trm̃misa) Anadolu'nun Teke Yarımadası'nı kapsayan antik bir bölgedir. Likya, aynı zamanda bu bölgedeki antik kentlerin oluşturduğu bir federasyon ve daha sonra da Roma İmparatorluğu’nun bir eyaletidir. ...devamı ☟

Likya
LikyaLikya (Likçe: ``Trm̃misa``) Türkiye`nin Antalya İli`nin büyük bir bölümünü kaplayan antik bir bölge`dir. Bu bölgedeki antik bir devlet ve daha sonra Roma İmparatorluğu`nun bir ili`dir.

Tarihi

Hint-Avrupa kökenli bir dili konuştuklarından Asya kökenli, Heredot kaynaklarından da Grek soylu olmayan Girit halkından olduklarına dair bilgiler var. Ancak esas akılda kalması gereken ise, tarihte bilinen ilk demokratik birlik olmasıdır. Günümüzde yayıldıkları bölgenin isimleri Antalya ve Fethiye`dir. Jeopolitik önemi, eşsiz doğası ve farklı şehirlerden bir araya gelmiş olmalarına rağmen ortak bir kültür yaratmış ve var oldukları sürece bunu paylaşıp yaşatmış olmalarıdır. Bunu, arkalarında bırakmış oldukları, bugüne kadar ayakta kalabilen eserlerinin izlerinde rahatlıkla görebiliyorsunuz. En başından beri Yunanlıların saldırılarına karşılık verebilen Likyalılar, M.Ö.6. yy. da Persler tarafından işgal edilmiştir. Ancak M.Ö. 4. yy. da Büyük İskender çıktığı “Asya Seferi” dahilinde bu bölgeyi de ele geçirmiştir. İskender`in ölümü ile generallerinden Ptolemy bu bölgeyi almıştır ancak bölge varlığını eskisi gibi hissettirememiştir. Yavaş yavaş Yunan kültürü ve sosyal değerlerinin etkisinde kalmıştır. Bu noktada Likya Birliği kurulmuştur. M.Ö.2.yy.da Suriye hakimiyetine geçen bölgeyi Romalılar bir savaş neticesinde ele geçirmişlerdir. Kısa bir süre sonra Likya`ya özgürlük tanınmıştır. Bu dönemde Likya Birliğinin en önemli şehirlerinden Xanthos`a 2 kez zor kullanılarak baskı rejimi uygulama girişimlerinde bulunulmuş ancak Likya Federasyon kuvvetleri iki durumda da çağrıldığında müdahale ederek birliği korumuştur. M.Ö. 1.yy.da ise Romalıların iç çekişmelerinin yarattığı kargaşa ortamından etkilenmişlerdir. Xanthos halkı, Pers istilalarında olduğu gibi, bu dönemde de toplu intihar yolu ile kendilerini yakmışlardır. Roma, Likya Birliğini yeniden ayağa kaldırmak için, bu felaketten arda kalanlara, destek veriyor, ancak Likya esas itibariyle M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ardından bir daha kendisini toparlayamamıştır. M.S. 8. yy.da Arap akınları ve bu süreye kadar da korsan saldırıları sebebi ile terk edilen bölge, 13.yy.da Türk Beylikleri ile yeniden yerleşime açılmıştır. Likya Birliği Yönetimi hakkında edinilen bilgilere göre birlik önemli -önemsiz toplam 23 şehirden oluşmuştur. Günümüze kadar da dayanabilmiş, en büyük altı şehir olan Xanthos, Patara, Pinara, Tlos, Myra ve Olympos a€˜un 3`er oy hakkı bulunurken, daha önemsiz ve küçük şehirlerin 1 ya da 2 oy hakkı vardır.

}

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Likya yolu
3 yıl önce

Likya Yolu, Fethiye'den başlayarak Antalya'ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlandırılan Teke yarımadasındaki patikalardan bir kısmının işaretlenip...

Likya Yolu, Apollonia, Antiphellos, Patara, Olympos, Yanar taş, Limyra, Xanthos, Letoon, Likya, Antalya
Likçe
6 yıl önce

Likçe ya da Likya dili, Güneybatı Anadolu'da, günümüzde Teke Yarımadası'na karşı gelen Likya ülkesinin halkı olan Likyalılar tarafından kullanılmış ve...

Likyalılar
3 yıl önce

Likyalılar, Antik çağda güneybatı Anadolu’daki Likya ülkesinin, günümüzde Teke Yarımadasına karşılık gelen bölgenin antik çağlardaki halkı. Milat Öncesi...

Likya, Roma İmparatorluk Eyaletleri, 120, Achaea, Afrika (Roma eyaleti), Alpes Cottiae, Alpes Maritimae, Alpes Poeninae, Antalya İli, Bitinya, Gallia Lugdunensis
Likya Lahdi
6 yıl önce

Likya Lahdi Osman Hamdi Bey tarafından 1877 yılında Sayda'daki kral mezarlarında, 4 nolu mezar odasında bulunmuştur. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sergilenmektedir...

Ksanthos
3 yıl önce

antik kent. Kaş karayoluna 70 km uzaklıkta bulunmaktadır. Antik Çağda Likya'ya başkentlik yapmıştır. UNESCO tarafından ’Dünya Kültür Mirası’ listesine...

Tlos
3 yıl önce

29°25′14.84″D / 36.55389°K 29.4207889°D / 36.55389; 29.4207889 Tlos. Likya'nın en önemli yerleşimlerinden biri olan Tlos Antik Kenti, Fethiye İlçesi’nin...

Tlos, Bizans, Fethiye, Likya, Roma
Arsada
6 yıl önce

Arsada, Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Arsa mahallesi yakınlarındakı Likya antik kentidir. Toros dağlarının eteklerinde oldukça etkileyici bir manzaraya...

Patara
3 yıl önce

yakınlarındaki bir Likya kentidir ve Likya Birliği'nin başkentliğini yapmıştır. Likya Birliği'nin üç oy hakkına sahip altı kentinden biridir. Likya birliği toplantıları...

Patara, Antalya, Apollon, Demre, Kalkan, Kaş, Likya, Noel Baba, Patara Plajı, Saint Nicholas, Taslak