Linguistik

Kısaca: Dilbilim, LİNGUİSTİK olarak da bilinir, dili bir sistem olarak gören ve niteliğini, yapısını, birimlerini ve dönüşümlerini inceleyen bilim dalı. Dilbilim terimi, ilk kez 19. yüzyılda dil incelemelerindeki yeni bir yaklaşımı geleneksel filolojiden ayırmak için kullanılmıştır. Filoloji öncelikle dilin yazılı metinlere yansıyan tarihsel gelişimiyle ilgilenir. ...devamı ☟

Linguistik
Linguistik

Linguistik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dilbilim

Linguistik

Almanca Linguistik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. linguistics

Linguistik

Almanca Linguistik kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. linguistique (f)

Linguistik

Almanca Linguistik kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. linguistica (f)

Linguistik

Almanca Linguistik kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. lingüística (f)

Linguistik

Almanca Linguistik kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. dilbilim (f), lengüistik (f), dilbilgisi (f), dilbilimi (f)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dilbilim
7 ay önce

dilbilim için herhangi bir bilim dalına aittir demek mümkün değildir. Linguistik; dilsel sistemin bilimi, çoğu kişi tarafından da gösterge biliminin bir...

Dil bilimi, Cümle, Dil bilgisi, Ses bilimi, Sözcük, Çeviri, Tarihsel dil bilimi, Karşılaştırmalı dil bilimi, Uygulamalı dil bilimi, Konuşma terapisi, Konuşma bozukluğu
Hamitik
4 yıl önce

edilirdi.) içinde yer alan bazı etnik grupların artık kullanılmayan etno-linguistik sınıflandırma terimidir. Bu halklar aynı zamanda 19.yy boyunca ve 20.yy'ın...

Şavurma
7 ay önce

gelmektedir. Tıpkı döner kebap gibi bunun da çıkış yerinin Anadolu olduğu bu linguistik özelliği ile söylenebilir; "döner kebaptan" farkını yaratan ise içerisine...

Mantova ili
4 yıl önce

arazileri hafif engebeli tepelerden oluşur. Coğrafyacılar, kültürel ve linguistik farklılıkları de göz önüne alarak, Mantuva ilini üç bölümde incelemektedirler:...

Gösterge (iletişim)
7 ay önce

Frankfurt am Main: Fischer Handbücher.  Busch, Albert (2008). Germanistische Linguistik (Almanca). Tübingen: Gunter Narr.  Eco, Umberto (1972). Einführung in...

Toshihiko Izutsu
7 ay önce

Üniversitesi Institute of Cultural and Linguistic Studies'de (Kültür ve Linguistik araştırmalar Enstitüsünde), Tahran'da Imperial Iranian Academy of Philosophy'de...

Toshihiko Izutsu, 1914, 1993, Hindistan, İran
Klasik filoloji
8 ay önce

ilgilenen bilim dalıdır. Böylelikle bu bilim dalının nesnesi, ardında linguistik formda anıtlar bırakmış olan Greko-Roman ya da Klasik dünyanın hudutlarıdır...

Dağıstan
7 ay önce

30'dan fazla etnik grubun dahil olduğu 3,1 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Linguistik ve etnik çeşitlilik açısından Rusya'nın en heterojen cumhuriyetlerinden...

Dağıstan, 1921, 1 Ocak, 1 Temmuz, 2006, 2007, 2008, 20 Ocak, Adige í–zerk Vilayeti, Afganistan Türkleri, Aga Buryatya