Linus C. Pauling Nobel Ödülü alan Amerikalı kimyager. Oregon eyaletinin Portland şehrinde 1901'de doğdu ve çocukluğundan beri ilmi problemlerle uğraştı. On bir yaşında böcek koleksiyonları yapıyor ve entomoloji kitapları okuyordu. On üç yaşında bir kimya kitabı buldu ve evinin bodrumunda bir laboratuvar kurdu. Oregon Devlet Kolejine girdiği vakit, bir kimya mühendisi olmaya karar vermişti. 1922 yılında lisans diplomasını aldı ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünde doktorasını verdi. Bu sır

Linus C. Pauling

Linus C. Pauling Nobel Ödülü alan Amerikalı kimyager. Oregon eyaletinin Portland şehrinde 1901'de doğdu ve çocukluğundan beri ilmi problemlerle uğraştı. On bir yaşında böcek koleksiyonları yapıyor ve entomoloji kitapları okuyordu. On üç yaşında bir kimya kitabı buldu ve evinin bodrumunda bir laboratuvar kurdu. Oregon Devlet Kolejine girdiği vakit, bir kimya mühendisi olmaya karar vermişti. 1922 yılında lisans diplomasını aldı ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünde doktorasını verdi. Bu sırada ilgisi kimyanın temel problemlerine dönmüştü. Avrupa'da bir yıl doktora sonrası çalışmaları yaptıktan sonra, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsüne öğretim üyesi olarak döndü ve orada parlak kariyerini ilerletti.

Linus Pauling'in verimli ilmi çalışmaları kimyanın çehresini geniş ölçüde değiştirdi. Dikkatlerini kimyasal bağ üzerinde topladı. Kuvantum mekaniği metodlarının önemini en önce kavrayan kimyacılardan biriydi. Elektronegatiflik kavramına nicel bir anlam verdi. Kimyasal bağın iyonik ve kovalent karakterini bir arada tartıştı ve “rezonans” terimini ilme kazandırdı. Bu terimi birçok kimyacı eleştirmesine rağmen, çoğu devamlı olarak kullanırlar. Pauling, atomların moleküllerdeki ve kristallerdeki faal büyüklüklerini ayrıntılı olarak ele aldı. Hidrojen bağı üzerinde bir otorite oldu ve metalik bağ teorisini teklif etti. Proteinlerin heliks yapısını savundu ve arkadaşları ile bu yapının bulunduğunu tespit etti. 300'den fazla araştırma yayınlarken geniş ölçüde başarı sağlayan kitaplar da yazdı: Kuvantum Mekaniğine Giriş (E. B.Wilson, Jt. ile birlikte), Kimyasal Bağın Niteliği, Genel Kimya, Kolej Kimyası.

Bugün Linus C.Pauling'in fikirlerinden etkilenmeyen bir kimya dersi yoktur. Geniş hayal gücü, dramatik karekteri ve değişik özellikleri bulunan bir insandır. İlmin sınırlarını genişletme yolunu seçtiği için insanlığın uzun süre onun çalışmalarından faydalanacağı tahmin edilmektedir. Kimyasal bağın niteliği üzerindeki bilgilere Linus C.Pauling kadar katkıda bulunmuş olanı yoktur. Fikirleri kimyanın her yönünü etkilemiştir. Bu fikirler kendisine on yedi kadar ilim madalyası ve yüksek mükafat sağladığı gibi, 1954 yılı Nobel Kimya, 1962 yılında ise Nobel Barış mükafatlarını kazandırdı. Milletlerarası şöhreti, çeşitli on ülkenin on altı ilmi derneğinde şeref üyelikleri elde etmiş olması ile de pek açık bir şekilde Ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar