Lisaniyat

Dil bilimi, lengüistik veya lîsaniyat; dilleri dil bilgisi, söz dizimi (sentaks) ve fonetik gibi çeşitli açılardan yapısal olarak inceleyen bilim dalı. Genel (veya kuramsal) dil bilimi dillerin yapılarını (dil bilgisi) ve anlamlarını (anlam bilimi) inceler.

Lisaniyat ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Dilbilim

Diğer anlamları

lisaniyat

Dil bilimi.

lisaniyat

Türkçe lisaniyat kelimesinin İngilizce karşılığı.
çokluk, isim, eskimiş (lisa:niya:t) Arapça lis¥niyy¥t, lis¥niyye' nin çokluk biçimi

lisaniyat

dilbilim, lenguistik; filoloji.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Lisaniyat
lisaniyat