Lisans Yerleştirme Sınavı

Lisans Yerleştirme Sınavı (kısaca LYS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 yılından itibaren uygulamaya başlanan test türü bir sınavdır. Her yıl haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen sınav, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan ilköğretim, lise ve üniversite binalarında uygulanır. Sınav Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Gürcistan veya Kazakistan'da üniversiteye girmek isteyen (YGS'yi

Lisans

Yerleştirme

Sınav

ı
(kısaca LYS), Öğrenci Seçme ve

Yerleştirme

Merkezi
(ÖSYM) tarafından 2010 yılından itibaren uygulamaya başlanan test türü bir sınavdır. Her yıl haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen sınav, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan ilköğretim, lise ve üniversite binalarında uygulanır.

Sınav

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Gürcistan veya Kazakistan'da üniversiteye girmek isteyen (YGS'yi geçmiş olan) adayların girdiği bir sınavdır.

Sınav

soruları her sene ÖSYM tarafından hazırlanır. Genel bilgiler LYS, 5 oturumdan oluşur. Bu oturumlar uygulanma sırasına göre; LYS-1, LYS-5, LYS-4, LYS-3 ve LYS-2 şeklinde sıralanır. Her sınav farklı bir alan ve yeteneği sınar. Bu sınavlar aynı anda yapılmaz fakat aynı gün içerisinde yapılabilir. YGS'yi geçen her kişi istediği her sınava girebilir. 2010 yılında değişen yeni sınav sistemine göre üniversiteler(TC dahilindeki) adayları seçerken alanlarına yönelik olarak adayları seçerler ve bu yönde belirli puan türleri oluşturlar. Adaylar kendi alanları dahilinde veya kendi alanları dışında bir üniversite tercih edebilirler.

Sınav

ların türlerine göre soru dağılımları ve süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yükseköğretime Geçiş

Sınav

ı 2010 yılı itibariyle ÖSYM iki aşamalı sınav sistemi geçmiştir. Bu sınavların adları YGS ve LYS'dir. Bu sınavlardan YGS sınavı, LYS sınavından daha önce uygulanır çünkü bu sınav LYS sınavına girişi sağlayan bir baraj sınavıdır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse Lisans

Yerleştirme

Sınav

(lar)ına (LYS) başvuru yapabileceklerdir. LYS’lere katılma hakkı elde eden adaylar, 5 LYS’den, hesaplanmasını istedikleri puan türlerine uygun olan sınav veya sınavlara katılabilirler. (ÖSYM 2 LYS'ye katılımı önermektedir.) YGS, ağırlıklı olarak müfredatın ortak bölümünü kullanırken; LYS, ağırlıklı olarak müfredatın alan bölümünü kullanır. Sınav Sınavın uygulanması bakımından bütün bir süreç 3 evreye ayrılabilir.

Sınav

öncesinde *

Sınav

öncesinde adaylar ÖSYM'nin belirmiş olduğu bütün belge evrakları yanlarında bulundurmak zorundadır. Gerekli evraklar adayda bulunmadığı veya görülmediği takdirde aday sınava alınmaz.

Sınav

sırasında *Adaylar yanlarında kesinlikle iletişim aracı veya madeni bir eşya ile sınav salonuna giremez. *Kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaport kabul edilir. *Gerekli olan sınav gereçleri ÖSYM tarafından sağlanılır. *Tuvalet kullanmaya izin verilmemektedir. *Adaylar sınav süresinin 4'te 3'ü geçmeden ve son 15 dakika sınav salonundan dışarıya çıkamazlar.

Sınav

sonrasında *

Sınav

evrakları güvenli bir şekilde ÖSYM'ye ulaştırılır. *24 saat sürede hakem/şahit gözetiminde cevap kağıtları ayıklanır ve görüntüleri alınır. *Her cevap kağıdı iki defa optik okuyucudan geçirilir. *Veriler ÖSYM'ye ve Bilgi İşlem Birimine aktarılır. *Değerlendirme sonuçları açıklanır. *Cevap kağıtları internet üzerinden adaya sunulur. Soru kitapçıkları 2011 yılında uygulana LYS sınavından itibaren dağıtılacak soru kitapçıkları üzerinde adaya ait kimlik bilgileri yer almamaktadır.

Soru kitapçıkları

tek tek poşetlenmektedir. Soru kitapçığı poşet içerisinden sadece aday kişi tarafından çıkartılabilir.

Soru kitapçıkları

sınav görevlileri tarafından öğrencilere rastgele dağıtılır.

Soru kitapçıkları

nda sorular birbirisinin aynısı olacak fakat soruların yerleri ve seçenekleri belirli ölçütler dahilinde karılabilecektir. Puanlama Puanlama sistemi olarak ÖSYM 4 adet puanlama türü belirlemiştir. Bunlar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanlarıdır. Üniversiteler ilgili bölüme kendi kararları ile puan türlerinden birini atayarak öğrenci seçimi yaparlar. Sayısal puanı için temel alanlar matematik ve fendir. Eşit ağırlık puanı için temel alanlar matematik ve sözel bilimlerdir. Sözel puanı için temel alan sözel bilimlerdir. Yabancı dil puanı için temel alan yabancı dildir. Alan içi tercihlerde ana puan 0.15 katsayısı ile çarpılırken, alan dışı tercihler için bu katsayı 0.12'dir. Ancak YÖK tarafından yeni alınan bir kararla birlikte 2012 yılındaki sınavlarda bu uygulamaya yer verilmeyeceği belirtilmiştir. Yerleştirme YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adayların yerleştirme hakları bulunmaktadır. Adaylar YGS veya LYS puan türlerine göre ilgili bölüm/bölümleri tercih edebilirler. Bunun yanı sıra bu puanlardan bağımsız olarak Özel Yetenek

Sınav

ı ile öğrenci alımı yapan üniversiteler de mevcuttur. Notlar YGS'yi geçen adaylar üniversitelere girebilirler. Bunun yanı sıra; # LYS sınavından aldığı puanla yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği puan türüne göre bir bölüme yerleşebilirler. (Bütün sınavlara girdiği varsayılarak: MF1, MF2, MF3, MF4, TM1, TM2, TM3, TS1, TS2, DİL1, DİL2, DİL3 puan türlerinde) # YGS sınavından aldığı puanla yerleşen adaylar üniversitenin belirlediği puan türüne göre bir ön lisans programına yerleşebilirler. (YGS-1,YGS-2,YGS-3,YGS-4,YGS-5,YGS-6 puan türlerinde) # LYS sınavına girdiği halde YGS sınavından aldığı puanla yerleşenler için ikinci madde geçerlidir. Dış bağlantılar * * ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.