Liste - Osmanlı Vezirleri

Kısaca: I. OsmanOrhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp Abdurrahman Gazi Samsa Çavuş Köse Mihal Gazi Yutulmuş Birader Ak Temür (Osman Gazi'nin torunudur) Karamürsel Akçakoca Saltuk Alp Taz Ali Akbaş Mahmut Alp Karaoğlan Kara Tekin Candarlı Mevlana Kara Halil AydoğduOrhan GaziAlaüddin Paşa Süleyman Paşa Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa Hacı Paşa Sinanüddin Yusuf PaşaI. Mu ...devamı ☟

I. Osman

Orhan Gazi Alaüddin Paşa (İlk sadrazam) Gündüz Alp (İnönü Beyi) Hasan Alp (Yarhisar Beyi) Turgut Alp (İnegöl Beyi) Konur Alp Abdurrahman Gazi Samsa Çavuş Köse Mihal Gazi Yutulmuş Birader Ak Temür (Osman Gazi'nin torunudur) Karamürsel Akçakoca Saltuk Alp Taz Ali Akbaş Mahmut Alp Karaoğlan Kara Tekin Candarlı Mevlana Kara Halil Aydoğdu

Orhan Gazi

Alaüddin Paşa Süleyman Paşa Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa Hacı Paşa Sinanüddin Yusuf Paşa

I. Murad

Sinanüddin Yusuf Paşa Çandarlı Kara Halil Hayreddin Çandarlı Ali Paşa

I. Bayezid

Çandarlı Ali Paşa

I. Mehmed

Osmancıklı İmam-zade Halil Paşa Çandarlı İbrahim Paşa Amasyalı Bayezid Paşa

II. Murad

Amasyalı Bayezid Paşa Çandarlı İbrahim Paşa Amasyalı Hızır Danişmendoğlu Koca Mehmed Nizamüddin Paşa Çandarlı Halil Paşa

II. Mehmed

Çandarlı Halil Paşa Mahmud Paşa Rum Mehmed Paşa İshak Paşa Gedik Ahmed Paşa Karamani Mehmed Paşa

II. Bayezid

İshak Paşa Davud Paşa Hersek-zade Ahmed Paşa Çandarlı İbrahim Paşa Mesih Paşa Hadım Ali Paşa Koca Mustafa Paşa

I. Selim

Koca Mustafa Paşa Hersekzade Ahmed Paşa Dukakinoğlu Ahmed Paşa Hadım Sinan Paşa Yunus Paşa Piri Mehmed Paşa

I. Süleyman

Piri Mehmed Paşa İbrahim Paşa Ayas Mehmed Paşa Lütfi Paşa Hadım Süleyman Paşa Rüstem Paşa Kara Ahmed Paşa Semiz Ali Paşa Sokullu Mehmed Paşa

II. Selim

Sokullu Mehmed Paşa Semiz Ahmed Paşa Lala Mustafa Paşa Koca Sinan Paşa Kanijeli Siyavuş Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa Mesih Paşa Ferhad Paşa

III. Murad

Sokullu Mehmed Paşa Semiz Ahmed Paşa Koca Sinan Paşa Kanijeli siyavuş Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa Mesih Paşa Ferhad Paşa

III. Mehmed

Ferhad Paşa Koca Sinan Paşa Lala Mehmed Paşa Damad İbrahim Paşa Cığala-zade Sinan Paşa Hasan Paşa Cerrah Mehmed Paşa Yemişçi Hasan Paşa

I. Ahmed

Malkoç Ali Paşa Lala Mehmed Paşa Derviş Mehmed Paşa Kuyucu Murad Paşa Nasuh Paşa Öküz Mehmed Paşa Halil Paşa

II. Osman

Halil Paşa Kara Mehmed Paşa Güzelce Ali Paşa Ohrili Hüseyin Paşa Dilaver Paşa

IV. Murad

Kemankeş Kara Ali Paşa Çerkes Hasan Paşa Müezzinzade Hafız Ahmed Paşa Halil Paşa Hüsrev Paşa Topal Recep Paşa Tabanı Yassı Mehmed Paşa Bayram Paşa Tayyar Mehmed Paşa Kemankeş Kara Mustafa Paşa

Sultan İbrahim

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Civan Kapıcıbaşı Sultanzade Semin Mehmed Paşa Salih Paşa Kara Musa Paşa Hezarpare Ahmed Paşa Mehmed Paşa

IV. Mehmed

Sofu Mehmed Paşa Kara Murad Paşa Melek Ahmed Paşa Siyavuş Paşa Gürcü Mehmed Paşa Tarhuncu Ahmed Paşa Derviş Mehmed Paşa İpşir Mustafa Paşa Süleyman Paşa Deli Hüseyin Paşa Zurnazen Mustafa Paşa Boynueğri Mehmed Paşa Köprülü Mehmed Paşa Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kara İbrahim Paşa Sarı Süleyman Paşa Siyavuş Paşa

II. Süleyman

Siyavuş Paşa Nişancı Mehmed Paşa Bekri Mustafa Paşa Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa

II. Ahmed

Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa Arabacı Ali Paşa Çalık Ali Paşa Bozoklu Bıyıklı Mustafa Paşa Sürmeli Ali Paşa

II. Mustafa

Sürmeli Ali Paşa Elmas Mehmed Paşa Amcazade Hüseyin Paşa Daltaban Mustafa Paşa Rami Mehmed Paşa

III. Ahmed

Kavanoz Nişancı Ali Paşa Enişte Hasan Paşa Kalaylıkoz Ahmede Paşa Baltacı Mehmed Paşa Çorlulu Ali Paşa Köprülü-zade Damad Numan Paşa Baltacı Mehmed Paşa Ağa Yusuf Paşa Silahdar Süleyman Paşa Hacı Halil Paşa Nişancı Mehmed Paşa

I. Mahmud

Damad Mehmed Paşa Kabakulak İbrahim Paşa Topal Osman Paşa Hekimoğlu Ali Paşa Gürcü İsmail Paşa Seyyid Mehmed Paşa Muhsin-zade Abdullah Paşa Yeğen Mehmed Paşa Hacı İvaz Mehmed Paşa Nişancı Hacı Ahmed Paşa Hekimoğlu Ali Paşa Seyyid Hasan Paşa Tiryaki Hacı Mehmed Paşa Boynueğri Seyyid Abdullah Paşa Mehmed Emin Paşa Bahir Mustafa Paşa

III. Osman

Bahir Mustafa Paşa Hekimoğlu Ali Paşa Başdefterdar Naili Abdullah Paşa Bıyıklı Ali Paşa Mehmed Said Paşa Bahir Mustafa Paşa Koca Ragıp Mehmed Paşa

III. Mustafa

Koca Ragıp Mehmed Paşa Hamza Hamid Paşa Bahir Mustafa Paşa Muhsin-zade Mehmed Paşa Hamza Mahir Paşa Hacı Mehmed Emin Paşa Moldovancı Ali Paşa İvaz-zade Halil Paşa Silahdar Mehmed Paşa Muhsin-zade Mehmed Paşa

I. Abdülhamid

Muhsin-zade Mehmed Paşa İzzet Mehmed Paşa Derviş Mehmed Paşa Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa Kalafat Mehmed Paşa Seyyid Mehmed Paşa İzzet Mehmed Paşa Hacı Yeğen Mehmet Paşa Halil Hamid Paşa Şahin Ali Paşa Koca Yusuf Paşa

III. Selim

Koca Yusuf Paşa Meyyit Hasan Paşa Gazi Hasan Paşa Çelebizade Şerif Hasan Paşa Koca Yusuf Paşa Damat Melek Mehmed Paşa İzzet Mehmed Paşa Yusuf Ziyaüddin Paşa Hafız İsmail Paşa İbrahim Hilmi Paşa

IV. Mustafa

İbrahim Hilmi Paşa Çelebi Mustafa Paşa

II. Mahmud

Alemdar Mustafa Paşa Memiş Paşa Yusuf Ziyaüddin Paşa Laz Ahmed Paşa Hurşid Ahmed Paşa Mehmed Emin Rauf Paşa Derviş Mehmed Paşa Seyyid Ali Paşa Benderli Ali Paşa Hacı Salih Paşa Hamdullah Paşa Ali Paşa Mehmed Said Galip Paşa Benderli Selim Sırrı Paşa İzzet Mehmed Paşa Reşid Mehmed Paşa Mehmed Emin Rauf Paşa

I. Abdülmecid

Koca Hüsrev Mehmed Paşa Mehmed Emin Rauf Paşa İzzet Mehmed Paşa İbrahim Sarım Paşa Mustafa Reşid Paşa Mehmed Emin Rauf Paşa Damad Mehmed Ali Paşa Mustafa Naili Paşa Mehmed Emin Ali Paşa Mehmed Ali Paşa Mehmed Emin Paşa Mehmed Rüştü Paşa

Sultan Abdülaziz

Mehmed Emin Paşa Ali Paşa Mehmed Fuad Paşa Yusuf Kamil Paşa Mütercim Rüştü Paşa Mehmed Emin Ali Paşa Mahmud Nedim Paşa Mithat Paşa Ahmed Esad Paşa Mehmed Rüşdü Paşa Hüseyin Avni Paşa Esad Paşa

II. Abdülhamid

Mütercim Rüştü Paşa Mithat Paşa

V. Mehmed

Hüseyin Hilmi Paşa Hakkı Paşa Said Paşa Gazi Ahmed Muhtar Paşa Kamil Paşa Mahmud Şevket Paşa Said Halim Paşa Talat Bey

VI. Mehmed

Talat Paşa Ahmed İzzet Paşa Tevfik Paşa Damat Ferid Paşa Ali Rıza Paşa Salih Paşa Damat Ferid Paşa Tevfik Paşa

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi
5 yıl önce

sıralanmış Osmanlı sadrazamları listesi. Osmanlıların ilk devirlerinde divanda ulema sınıfından gelme yalnız bir vezir vardı. Daha sonra vezir sayısı artınca...

Osmanlı padişah eşleri listesi
1 yıl önce

Bu liste, Osmanlı padişahlarının eşlerini listelemektedir. Dipnotlar ^ The Emergence of Modern Turkey (Studies in Middle Eastern History), Oxford University...

Osmanlı İmparatorluğu
1 yıl önce

Osmanlı İmparatorluğu veya Osmanlı Devleti (Osmanlıca: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه, romanize: Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye), Oğuz Türklerinden Osman Gazi'nin...

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
1 yıl önce

Türk akademisyen, eğitimci, siyasetçi ve tarihçi. Yaptığı çalışmalarla Osmanlı tarihine önemli katkılarda bulunan isimlerden biri olarak kabul edilir...

Hafız Ahmed Paşa
1 yıl önce

başta olmak üzere 17 tane devlet ricali ismi bulunan bir liste hazırlanmıştı ve bu listedekilerin görevlerinden azledilerek idam edilmeleri istenmekteydi...

Lala Mustafa Paşa Camii (Erzurum)
5 yıl önce

hayır eserlerinden biridir. Döneminin Osmanlı mimarbaşısı olan Mimar Sinan’ın eserlerinin yer aldığı kayıtlı liste ve tezkerelere göre; Erzurum Lala Mustafa...

Muhteşem Yüzyıl karakterleri listesi
1 yıl önce

ve Hindistan'a sefere çıkan ilk Osmanlı Donanması'na komuta etmiştir.1539 yılında kubbe veziri olup 1541 yılında vezir-i azam olmuştur.1544 yılında Deli...

Saint-Joseph Fransız Lisesi
1 yıl önce

ünü Sofya'dan Bağdat'a kadar öylesine yayıldı ki, 1910'da Osmanlı Devleti'nin Ticaret Veziri, İstanbul'da açtığı Yüksek Ticaret Okulunun programı ve teşkilatı...

Saint Joseph Lisesi