Liste - Sadrazamlar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Dağılma Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi
1 yıl önce

Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul: Türkiye Yayınevi. Tektaş, Nâzım (2002), Sadrazamlar: Osmanlı'da ikinci adam saltanatı, İstanbul: Çatı Kitapları, 2002, Finkel...

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi
5 yıl önce

Kuruluş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi Alâüddin Paşa'dan Çandarlı Halil Paşa'ya kadar, yani 1320-1453 döneminde, sadaret başlangıç tarihine göre sıralanmış...

Sedat Simavi
1 yıl önce

mutasarrıfı Hamdi Bey'di. Anne tarafından dedesi eski sadrazamlardan Saffet Paşa'dır. Orta ve lise tahsilini Kadıköy'deki Saint Joseph Fransız Lisesi ile...

Hürriyet Gazetesi, Gazeteci, Gazete, Basın Yayın, Türkiye
Çerkesler listesi
1 yıl önce

Bu liste Çerkes kökenli olan kayda değer bazı kişileri içermektedir. Ahmed Mahir Paşa – Mısır Başbakanı (1944–1945) Mahmud Sami el-Barudî – Mısır Başbakanı...

Vefa Lisesi
1 yıl önce

akreditasyon çalışmalarını tamamlayan okul Haziran 2019'da IB Dünya Okulları listesine dâhil olmuş ve akreditasyonla IB-DP diploması vermeye başlamıştır. Osmanlı...

Vefa Lisesi, 12 Eylül, 17 Ağustos, 1872, 1876, 1881, 1908, 1910, 1912, 1914, 1917
Bayrampaşa
1 yıl önce

kolera sözcüğüyle birlikte yerleştiği düşünülerek ve lV. Murad’ın sadrazamlarından Bayram Paşa’nın burada bir çiftlik sahibi olmasından esinlenilerek...

Bayrampaşa, Bayrampaşa
Kızılbaş
1 yıl önce

başlattılar. Bu ayaklanmalar Kuyucu Murat Paşa ve IV. Murad gibi padişah ve sadrazamlar tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Osmanlı Devleti’nin gerileme...

Kızılbaş, Safevi, Taslak şablonları, Türkmen, Taslak madde
Hafız Ahmed Paşa
1 yıl önce

başta olmak üzere 17 tane devlet ricali ismi bulunan bir liste hazırlanmıştı ve bu listedekilerin görevlerinden azledilerek idam edilmeleri istenmekteydi...