Jane Addams (1860-1935)Theodor Adorno (1903-1969)Hannah Arendt (1906-1975)Raymond AronGregory Bateson (1904-1980)Jean Baudrillard (b. 1929)Ulrich BeckDaniel BellWalter Benjamin (1892-1940)Peter L. Berger (b. 1929)Henri Bergson (1859-1941)Herbert BlumerPierre Bourdieu (1930-2002)Ernest BurgessJudith Butler (b. 1956)Manuel Castells (b. 1942)James S. ColemanAuguste ...

Liste - Sosyologlar hakkında detaylı bilgi

 • Jane Addams (1860-1935)
 • Theodor Adorno (1903-1969)
 • Hannah Arendt (1906-1975)
 • Raymond Aron
 • Gregory Bateson (1904-1980)
 • Jean Baudrillard (b. 1929)
 • Ulrich Beck
 • Daniel Bell
 • Walter Benjamin (1892-1940)
 • Peter L. Berger (b. 1929)
 • Henri Bergson (1859-1941)
 • Herbert Blumer
 • Pierre Bourdieu (1930-2002)
 • Ernest Burgess
 • Judith Butler (b. 1956)
 • Manuel Castells (b. 1942)
 • James S. Coleman
 • Auguste Comte (1798-1857)
 • Charles Cooley, American sosyolog
 • Stefan Czarnowski (1879-1937), Polonyalı sosyolog
 • D, E, F

 • Robert Dahl
 • Ralf Dahrendorf, Alman sosyolog
 • W.E.B. Du Bois (1868-1963), Afro-Amerikan insan hakları savunucusu
 • Emile Durkheim (1858-1917), Sosyolojinin Fransız kurucusu
 • Nancy Denton
 • Norbert Elias (1897-1990), Alman sosyolog
 • Friedrich Engels (1820-1895), Alman sosyolog - felsefeci
 • Heinz von Foerster (1911-2002)
 • Michel Foucault (1926-1984), Fransuz sosyolog
 • Charles Fourier (1772-1837)
 • Sigmund Freud (1856-1939)
 • Hans Freyer, Alman sosyolog
 • Erich Fromm (1900-1980)
 • /Fei Xiaotong, Çinli sosyolog
 • G, H, I

 • Francis Galton (1822-1911)
 • Anthony Giddens (b. 1938), İngiliz sosyolog
 • Corrado Gini (1884-1965)
 • Arnold Gehlen, Alman felsefeci ve antropolojist
 • Theodor Geiger, Alman sosyolog
 • Erving Goffman (1922-1982)
 • Antonio Gramsci (1891-1931), İtalyan Marksist
 • Mark Granovetter
 • Jürgen Habermas (b. 1929), Alman sosyal teorisyen
 • Maurice Halbwachs, Fransız sosyolog
 • Stuart Hall
 • Donna Haraway
 • David Harvey, İngiliz coğrafyacı
 • George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Alman felsefeci
 • George C. Homans, Amerikan sosyolog
 • Max Horkheimer (1895-1973), Alman sosyal felsefecisi (Frankfurt Okulu)
 • Floyd Hunter

  J, K, L

 • Jane Jacobs
 • İbn Haldun, Ortaçağ Arap tarihçisi
 • Antonina Kloskowska (1919-2001), Polonyalı sosyolog
 • Jacques Lacan (1901-1981), Fransız psikianlist
 • Paul F. Lazarsfeld, Avusturyalı-Amerikalı sosyolog
 • Claude Levi-Strauss (b. 1908), Fransız antropolog
 • Seymour Martin Lipset
 • Thomas Luckmann (b. 1927), Alman sosyolog
 • Niklas Luhmann (1927-1998), Alman sosyolog (sistem teorisi)
 • Rosa Luxemburg (1870-1919), Alman sosyoloji teorisyeni
 • Jean-François Lyotard (1924-1998), Fransız Felsefecisi
 • Karin Knorr Cetina, Alman sosyolog
 • Alfred L. Kroeber
 • Thomas S. Kuhn (1922-1996), Amerikalı bilim teorisyeni
 • M, N, O

 • Henry Maine (1822-1888)
 • Bronislaw Malinowski (1884-1942), Pololonyalı antropolog
 • Thomas Malthus (1766-1834), İngiliz nüfus bilimci
 • Karl Mannheim (1893-1947), Alman sosyolog
 • Herbert Marcuse (1898-1979), Alman sosyolog (Frankfurt Okulu)
 • Douglas Massey
 • Humberto Maturana
 • Marcel Mauss, Fransız sosyolog
 • Karl Marx (1818-1883), Alman siyaset felsefecisi ve sosyal teorisyen
 • Dale McConkey
 • Robert McKenzie
 • George Herbert Mead (1863-1931) Amerikalı felsefeci ve sosyal psikolog
 • Margaret Mead (1901-1978), Amerikan kültürü antropoloğu
 • Henri Mendras (1927-2003), Fransız sosyolog
 • Robert K. Merton, Amerikalı sosyolog
 • Robert Michels
 • C. Wright Mills (1916-1962) Amerikalı sosyolog
 • Oswald von Nell-Breuning (1890-1991)
 • Otto Neurath (1882-1945), Avusturyalı sosyolog
 • William F. Ogburn
 • Stanislaw Ossowski (1897-1963), Polonyalı sosyolog
 • Robert Owen

  P, Q, R

 • Vilfredo Pareto (1848-1923), İtalyan ekonomist ve sosyolog
 • Robert E. Park, American sociologist
 • Vance Packard (1914-1996), American proto-pop-sociologist
 • Talcott Parsons (1902-1979), Amerikalı fonsiyonalist sosyolog
 • Karl Pearson (1857-1936), İngiliz istatistikçi
 • Robert Putnam
 • Aviad Raz
 • George Ritzer (b. 1940), Amerikalı sosyolog
 • S, Ş, T, U

 • Henri de Saint-Simon, Fransız felsefeci ve sosyoloji düşünürü
 • Saskia Sassen
 • Ferdinand de Saussure (1857-1913)
 • Helmut Schelsky (1912-1984), Alman sosyolog
 • Alfred Schütz (1899-1959), Avusturyalı felsefeci ve sosyolog (fenomenoloji)
 • Richard Sennett
 • Ali Şeriati (1933-1977), İranlı sosyolog
 • Charles E. Silberman, kriminolog
 • Albion Woodbury Small (1854-1926), Amerikalı sosyolog, Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kurucusu
 • Georg Simmel (1858-1918), Alman sosyolog
 • Adam Smith (1723-1790), İskoçyalı ekonomist ve felsefeci
 • Pitirim Sorokin (1889-1968), Rus sosyolog
 • Herbert Spencer (1820-1903), İngiliz felsefeci
 • Oswald Spengler (1880-1936), Alman felsefeci
 • M N Srinivas ( ), Hindistanlı sosyolog
 • Anselm L. Strauss, Amerikalı sosyolog
 • Gerald Suttles
 • Jan Szczepanski
 • W. I. Thomas, Amerikalı sosyal psikolog
 • Alexis de Tocqueville
 • Ferdinand Tönnies (1855-1936) Alman sosyolog
 • V, W, X, Y, Z

 • Francisco Varela (1946-2001), Şilili biyolog ve felsefeci
 • Thorstein Veblen (1857-1929), Amerikalı ekonomist ve sosyolog
 • Immanuel Wallerstein
 • Beatrice Webb (1858-1943), İngiliz sosyolog
 • Sidney Webb (1859-1947), İngiliz sosyolog
 • Alfred Weber (1868-1958), Alman sosyolog
 • Max Weber (1864-1920), Alman sosyolog
 • Edward Westermarck (1862-1939), Finlandiyalı sosyolog & felsefeci
 • William Julius Wilson
 • Louis Wirth
 • Edmund Wnuk-Lipinski (b. 1944), Polonyalı sosyolog
 • Mary Wollstonecraft (1759-1797)
 • Florian Znaniecki (1882-1958)
 • Slavoj Zizek (b. 1949), Slovenyalı sosyolog ve felsefeci
 • Ayrıca bakınız

  Sosyoloji

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Sosyoloji

  Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt ...

  Iptila

  İptilâ sözcüğünün anlamı üzerinde bir uyuşmaya henüz varılamamıştır. Hekimler fiziksel yönleri üzerinde dururken, sosyologlar sosyal yönleri, avukatlar ise hukuki yönleri üzerinde ısrar ederler. Oysa bu terim öylesine yaygındır ki, vazgeçilmesi söz konusu olamaz.