Liste - Türkiye'deki Siyasi Partiler

AKP - Adalet ve Kalkınma PartisiANAP - Anavatan PartisiATP - Aydınlık Türkiye PartisiBBP - Büyük Birlik PartisiBCP - Bağımsız Cumhuriyet PartisiBTP - Bağımsız Türkiye PartisiCHP - Cumhuriyet Halk PartisiDEHAP - Demokratik Halk PartisiDSP - Demokratik Sol PartiDYP - Doğru Yol PartisiEMEP - Emeğin PartisiGP - Genç PartiİP - İşçi Parti

1859'dan günümüze diğer siyasi partiler

# YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ* - 1865, İstanbul
 1. ALİ SUAVİ (ÜSKÜDAR) KOMİTESİ* - 1878, İstanbul
 2. KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ* - 1878, İstanbul
 3. OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ - 1889, İstanbul -1918 İstanbul.
 4. TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ* - 1902, Paris
 5. OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ* - 1904, Cenevre
 6. CEMİYET-İ İNKILABİYE*
 7. OSMANLI HÜRRİYET CEMİYETİ* - 1906, Selanik
 8. VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ* - 1906, Şam
 9. SELAMET-İ UMUMİYE KULÜBÜ* - 1907, İstanbul
 10. FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ* - 1908, İstanbul
 11. NESL-İ CEDİT KULÜBÜ* - 1908, İstanbul
 12. TÜRK DERNEĞİ* - 1908, İstanbul
 13. OSMANLI AHRAR FIKRASI -1908, İstanbul
 14. OSMANLI DEMOKRAT FIRKASI (Fırka-i İbad) -1908, İstanbul
 15. İTTİHAD-I MUHAMMEDİ FIRKASI (Fırka-i Muhammediye) -1909, İstanbul
 16. HEYET-İ MÜTTEFİKA-İ OSMANİYE -1909, İstanbul
 17. İSLAHAT-I ESASİYE-İ OSMANİYE FIRKASI -1909, Paris
 18. OSMANLI SOSYALİST FIRKASI -1910, İstanbul
 19. TÜRK YURDU CEMİYETİ* -1911, İstanbul
 20. CENEVRE TÜRK YURDU* -1911, Cenevre
 21. HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASI -1911, İstanbul
 22. TÜRK OCAĞI* -1911, İstanbul
 23. HALASKAR ZABİTAN GRUBU -1912, İstanbul
 24. MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI -1912, İstanbul
 25. İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ* -1912, İstanbul
 26. LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU* -1912, Neuchatel, Lozan
 27. PARİS TÜRK YURDU* -1913, Paris
 28. MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ* -1916, İstanbul
 29. HALKA DOĞRU CEMİYETİ* -1917, İzmir
 30. RADİKAL AVAM FIRKASI -1918, İstanbul
 31. OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI -1918, İstanbul
 32. İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ* -1918, Manisa
 33. KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ* -1918, Kars
 34. KARAKOL CEMİYETİ* -1918, İstanbul
 35. SELAMET-İ AMME HEYETİ* -1918, İstanbul
 36. TECEDDÜT FIRKASI -1918, İstanbul
 37. OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ* -1918, İstanbul
 38. MİLLİ KONGRE* -1918, İstanbul
 39. AHALİ İKTİSAT FIRKASI -1918, İstanbul
 40. TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ* -1918, Edirne
 41. İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ* -1918, İzmir
 42. SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI -1918, İstanbul
 43. KİLİKYALILAR CEMİYETİ* -1918, İstanbul
 44. SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI -1918, İstanbul
 45. SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI* -1918, İstanbul
 46. VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ* -1919, İstanbul
 47. KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 48. MİLLİ AHRAR FIKRASI -1919, İstanbul
 49. İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 50. ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ* -1919, Erzurum
 51. VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 52. HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI -1919, Ege Mıntıkası
 53. TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI -1919, İstanbul (1924'de fesh)
 54. OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 55. MİLLİ TÜRK FIRKASI -1919, İstanbul
 56. İLHAK-I RED HEY'ET-İ MİLLİYESİ (Müdafaa-i Vatan Hey'eti) -1919, İzmir
 57. TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ -1919, İstanbul
 58. AYDIN HEY'ET-İ MİLLİYESİ -1919, Aydın
 59. DENİZLİ HEY'ET-İ MİLLİYESİ -1919, Menderes
 60. VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ -1919, İstanbul
 61. HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI -1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçiş)
 62. NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ* -1919, İstanbul
 63. OSMANLI MESAİ FIRKASI -1919, İstanbul
 64. OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI -1919, İstanbul
 65. MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 66. TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ* -1919, İstanbul
 67. TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI -1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçti)
 68. TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ -1919, Trabzon
 69. ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ -1919, Sivas -Ankara
 70. İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ -1919, İstanbul
 71. YEŞİL ORDU* -1920, Ankara
 72. AMELE FIRKASI -1920, İstanbul -1920, Ankara
 73. TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI -1920, Ankara
 74. HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI -1920, Ankara
 75. MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı)* -1920, İstanbul
 76. TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI -1920, İstanbul
 77. TARİK-İ SALAH CEMİYETİ* -1921, İstanbul
 78. BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) -1921, Ankara
 79. ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ -1921, İzmir
 80. MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI -1922, İstanbul .
 81. İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) -1922, Ankara
 82. MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ* -1922, Erzurum
 83. HALK FIRKASI -9.9.1923 -10.10.1924 adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirdi.
 84. CUMHURİYET HALK FIRKASI -10.10.1924 - 9.5.1935 adını Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirdi.
 85. CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1923 Ankara
 86. TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI -1924, Ankara
 87. SERBEST CUMHURİYET FIRKASI -1930,
 88. AHALİ CUMHURİYET FIRKASI -1930, Adana
 89. TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ -1930, Edirne
 90. LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI -1931, İstanbul
 91. DEMOKRAT PARTİ (DP) -7.1.1946, Ankara - 29.9.1960'da Mahkemece kapatıldı
 92. SOSYAL ADALET PARTİSİ -1946, İstanbul
 93. LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ -1946, İstanbul
 94. ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ -1946, Bursa
 95. TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ -1946, İstanbul
 96. TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ -1946, İstanbul
 97. TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ -1946, İstanbul
 98. TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ -1946, İstanbul
 99. TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ -1946, İstanbul
 100. YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ -1946, İstanbul
 101. ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ -1946, İstanbul
 102. ARITMA KORUMA PARTİSİ -1946, İstanbul
 103. İSLAM KORUMA PARTİSİ -1946, İstanbul
 104. YURT GÖREV PARTİSİ -1946, İstanbul
 105. İDEALİST PARTİSİ -1947, İstanbul
 106. TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ -1947, İstanbul
 107. TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ -1948, İstanbul
 108. MİLLET PARTİSİ ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ
 109. -1948, Afyonkarahisar
 110. SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ -1948, İzmir
 111. MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ -1948, İstanbul
 112. TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ -1949, İstanbul
 113. MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ -1950, İstanbul
 114. ÇALIŞMA PARTİSİ -1950, Ankara
 115. LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ -1950, İstanbul
 116. DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ -1950, İstanbul
 117. BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ -1950, İstanbul
 118. İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ -1951, İstanbul
 119. TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ -1952, Ankara, 1958'de CMP ile birleşti
 120. HÜRRİYET PARTİSİ -1955, Ankara, 1958'de kendini fesh etti
 121. CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ -1954, Ankara, 1958'de CKMP oldu
 122. UFAK PARTİ -23.5.1957 -1957'mahkeme kararıyla kapatıldı
 123. BİRLİK PARTİSİ -15.2.1957 -1957 yılında münfesih sayıldı
 124. VATAN PARTİSİ -1954, İstanbul-24.6.1957 -1959'da münfesih sayıldı
 125. MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ -1961, Ankara -1963'te inhisar etti
 126. MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ -1961, Ankara
 127. CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ -1961, Ankara
 128. ÇALIŞMA PARTİSİ -1961, Ankara
 129. MUTEDİL LİBERAL PARTİ -1961
 130. DÜSTUR PARTİSİ -1961
 131. ADALET PARTİSİ (AP) -1961, Ankara
 132. YENİ TÜRKİYE PARTİSİ -1961, Ankara
 133. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ -1961, İstanbul -.
 134. MİLLET PARTİSİ -1962, Ankara
 135. CKMP-MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ -1965, Ankara
 136. BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ -1966, Ankara
 137. GÜVEN PARTİSİ -12.5.1967, Ankara
 138. İŞÇİ-ÇİFTÇİ PARTİSİ
 139. MİLLİ GÜVEN PARTİSİ
 140. BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ
 141. CUMHURİYETÇİ PARTİ -1972, Ankara
 142. CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ -1973, Ankara
 143. MİLLİ NİZAM PARTİSİ -26.1.1970, Ankara
 144. DEMOKRATİK PARTİ -1970, Ankara
 145. TÜRKİYE İŞÇİ ÇİFTÇİ PARTİSİ -30.3.1961 - 15.10.1968 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmıştır.
 146. TÜRKİYE İLERİ ÜLKÜ PARTİSİ -6.5.1969
 147. MİLLİ SELAMET PARTİSİ -11.10.1972, Ankara
 148. NİZAM PARTİSİ -14.1.1977, Ankara
 149. DEMOKRAT PARTİ -1962, Ankara -1964
 150. SOSYAL DEMOKRAT PARTİ -1961, Ankara -1963
 151. TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ -17.111972, İstanbul
 152. SOSYALİST VATAN PARTİSİ -28.08.1979
 153. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) -30.4.1975, İstanbul
 154. TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ -26.6.1974, İstanbul
 155. VATAN PARTİSİ -21.1.1975, İstanbul
 156. TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ -12.2.1975, İstanbul
 157. SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ -30.5.1975, İstanbul
 158. TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ -30.1.1978, Ankara
 159. MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP) -16.5.1983, Ankara
 160. ANAVATAN PARTİSİ (ANAP) -20.5.1983, Ankara
 161. SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) - 6.6.1983, Ankara
 162. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ -20.5.1983, Ankara
 163. YENİ DOĞUŞ PARTİSİ -9.8.1989, Ankara
 164. YÜCE GÖREV PARTİSİ
 165. REFAH PARTİSİ (RP) - 19.7.1983 - 16.1.1998 tarihinde Anayasa Mahkemesi kapatılmasına karar verdi.
 166. YENİ DÜZEN PARTİSİ (YDP) -1.7.1983 - 31.10.1983 Ankara (SODEP ile birleşti)
 167. BİZİM PARTİ -8.7.1983, Ankara
 168. CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ -1983, Ankara
 169. BAYRAK PARTİSİ -29.7.1983, Ankara
 170. TÜRKİYE HUZUR PARTİSİ -1983, Ankara
 171. BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ - 15.1.1991
 172. ANAVATAN İÇİN BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (HÜLLE) - 3.11.1994-
 173. TÜRKİYE SULTAN PARTİSİ
 174. BÜYÜK ADALET PARTİSİ
 175. DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ
 176. ANAYOL PARTİSİ - 5.5.1994-
 177. ATILIM PARTİSİ - Mayıs 1983-
 178. BARIŞ PARTİSİ - 11.12.1996
 179. BİRLİĞE ÇAĞRI PARTİSİ (Hülle) - 3.10.1994
 180. BİRLİK ve BARIŞ PARTİSİ (BBP) - 5.6.1992
 181. BİRLEŞİK SOSYALİST PARTİ (BSP) - 8.6.1994
 182. BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (Hülle) - 24.9.1992.
 183. BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ - 14.3.1986
 184. BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) - 29.1.1993-
 185. BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP) - 21.5.1993
 186. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ - 15.6.1996-
 187. BÜYÜK VATAN PARTİSİ - 21.7.1986-
 188. CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 20.12.1989
 189. CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP) - 9.6.1989
 190. CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ
 191. DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP) - 7.5.1993
 192. DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ
 193. DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ - 11.3.1996-
 194. DEMOKRASİ ve DEĞİŞİM PARTİSİ - 3.4.1995
 195. DEMOKRAT PARTİ (DP)
 196. DEMOKRAT PARTİ 12.12.1992
 197. DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP) - 17.5.1990-14.9.1991 DYP'ye katıldı.
 198. DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP) - 7.1.1997
 199. DEMOKRATİK BARIŞ HAREKETİ (DBH) - 2.10.1996
 200. DEMOKRATİK HAREKET PARTİSİ (Hülle) - 25.12.1991
 201. DEMOKRATİK HEDEF PARTİSİ (Hülle) - 13.6.1994
 202. DEMOKRATİK KATILIM PARTİSİ (Hülle) - 5.3.1993
 203. DEMOKRATİK KİTLE PARTİSİ - 3.1.1997
 204. DEMOKRATİK MÜCADELE PARTİSİ (DEMP) (Hülle) - 14.11.1990
 205. DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) - 14.11.1985-
 206. DİRİLİŞ PARTİSİ - 20.6.1990
 207. DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP) - 23.6.1983-
 208. EMEĞİN PARTİSİ - 26.11.1996
 209. EMEK PARTİSİ - 27.3.1996
 210. FAZİLET PARTİSİ - 4.7.1983
 211. GENÇ DEMOKRAT PARTİ (Hülle) - 4.10.1994
 212. HALK PARTİSİ (Hülle) -26.12.1986
 213. HALK PARTİSİ - 20.12.1989
 214. HALKÇI PARTİ -25.5.1983
 215. HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP) - 7.6.1990
 216. HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP) - 11.5.1994
 217. HUZUR PARTİSİ - 22.7.1983
 218. HÜR DEMOKRAT PARTİ (HDP) - 9.5.1986
 219. ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP) - 21.3.1984
 220. İKİNCİ DEĞİŞİM PARTİSİ (Hülle) - 5.1.1995
 221. İŞÇİ PARTİSİ (İP) - 2.3.1992
 222. LİBERAL DEMOKRAT PARTİ - 26.7.1994
 223. MEDENİYET ve HAYVANSEVER EKONOMİ ve TARIM PARTİSİ - 14.10.1988
 224. MİLLET PARTİSİ 12.10.1992
 225. MİLLET PARTİSİ (MP) - 23.11.1992
 226. MİLLİ İRADE PARTİSİ (MİP) (Hülle) - 7.10.1994
 227. MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP) - 30.11.1985
 228. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) - 1969
 229. MUHAFAZAKAR PARTİ - 7.7.1983
 230. ÖZ ADALET PARTİSİ (Hülle) - 5.1.1995
 231. ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP) - 22.1.1996-
 232. ÖZGÜRLÜK ve DEMOKRASİ PARTİSİ (ÖZDEP) - 19.10.1992
 233. ÖZGÜRLÜK ve EŞİTLİK PARTİSİ (ÖZEP) (Hülle) 25.6.1992
 234. SOLDA BİRLİK ve BÜTÜNLEŞME PARTİSİ (Hülle) - 29.11.1994
 235. SOSYAL DEMOKRAT PARTİ (Hülle) - 18.3.1994
 236. SOLDA KATILIM PARTİSİ (Hülle) - 26.9.1994
 237. SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP) - 3.11.1985
 238. DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP) - 8.8.1998
 239. SOSYALİST PARTİ - 1.2.1988
 240. SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP) - 15.1.1991
 241. SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ
 242. SOSYALİST İKTİDAR PARTİSİ - 6.11.1992
 243. SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ - 6.11.1992
 244. SÖZ MİLLETİNDİR PARTİSİ (Hülle) - 15.11.1994
 245. TÜRKİYE BİRLEŞİK KOMÜNİST PARTİSİ (TBKP) - 4.6.1990
 246. TÜRKİYE İÇİN BİRLİK PARTİSİ (Hülle) - 5.1.1994
 247. TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ (TİKP)
 248. TÜRKİYE KOMÜNİST EMEK PARTİSİ (TKEP) - 21.9.1993
 249. TÜRKİYE ÖZÜRLÜSÜYLE MUTLUDUR PARTİSİ - 26.9.1996-
 250. TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP) - 16.6.1974
 251. TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ 3.1.1993, Ankara-
 252. VATANDAŞ PARTİSİ (VAP) - 18.3.1986-
 253. ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) - 24.10.1998
 254. YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ - 22.12.1994.
 255. YENİ DOĞUŞ PARTİSİ - 26.6.1983 .
 256. YENİ PARTİ (YP) - 7.10.1993
 257. YENİ UFUK PARTİSİ (Hülle) - 27.8.1993
 258. YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ - 23.11.1992-
 259. YEŞİL TÜRKİYE PARTİSİ - 19.7.1991
 260. YEŞİLLER PARTİSİ - 6.6.1988
 261. YÜKSELEN ÜLKÜ PARTİSİ (Hülle) - 4.1.1995
 262. FAZİLET PARTİSİ (FP) - 17.12.1997
 263. DEĞİŞEN TÜRKİYE PARTİSİ (DEPAR) - 24.2.1998
 264. TÜRKİYEM PARTİSİ (TP) - 11.05.1998
 265. AYDINLIK TÜRKİYE PARTİSİ (ATP)
 266. KURTULUŞ HUZUR PARTİSİ (KHP)
 267. DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP)

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.