Litosfer

Kısaca: Yer kabuğu, taş küre veya litosfer, Yerküre'nin en dış kısmında bulunan yapıdır. ...devamı ☟

litosfer
Litosfer

Litosfer ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Yerkabuğu

litosfer

Osmanlıca litosfer kelimesinin Türkçe karşılığı.
yun. Yeryüzünün katı kısmına verilen ad. Taşküre.

litosfer

Türkçe litosfer kelimesinin İngilizce karşılığı.
lithosphere ta?yuvary

litosfer

taşyuvarı.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Litosfer
2 yıl önce

Litosfer, eski Yunancada "kayalık" Hintçede "küre" anlamlarına gelir. Tanım olarak ise, sert ve mekanik özellikleri ile tanımlanan karasal tipte bir gezegenin...

Yerkabuğu, Alüminyum, Atlas Okyanusu, Bazalt, Büyük Okyanus, Deniz, Granit, Hint Okyanusu, Kara, Levha hareketleri, Manto
Astenosfer
2 yıl önce

mantoda ki sünek bölgedir. Litosferin altında, yüzeyin yaklaşık 80 ila 200 km (50 ve 120 mil) derinliklerinde bulunur. Litosfer-astenosfer sınırı genellikle...

Biyosfer
2 yıl önce

kabuğunun; hava, toprak, kaya ve su (atmosfer, Kriyosfer, hidrosfer ve litosfer) içeren, içinde yaşam bulunan, biyotik dönüşümler ve çevirimler gerçekleşen...

Biyosfer, Arizona, Atmosfer, Bakteri, Bilim, Biyosfer 2, Dünya, Ekosistem, Fransız, Japonya, Lamarck
Levha tektoniği
5 yıl önce

Levha hareketleri veya levha tektoniği, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. Tektonik (Yunanca...

Levha hareketleri, Dağ, Himalaya, Jeoloji, Kayaç, Litosfer, Manto, Tibet, Yanardağ, Yerkabuğu, Yunanca
Tektonik
2 yıl önce

prensiplerin anlaşılması şarttır. Genişlemeli tektonikler, kabuğun veya litosferin gerilmesi ve incelmesi ile ilişkilidir. Bu tür tektonikler, farklı plaka...

Levha hareketleri, Dağ, Genişleyen Dünya teorisi, Himalaya, Jeoloji, Kayaç, Litosfer, Manto, Tibet, Yanardağ, Yerkabuğu
Pedosfer
2 yıl önce

Pedosfer (Toprakküre), yerkürenin en dış katmanı olan Litosfer (Taşküre) üzerini kaplayan toprakların oluşturduğu katmandır. Yunan dilinde "pedon" (toprak)...

Jeokimya
2 yıl önce

diğer gezegenlerdeki yeryuvarı ve çevresini oluşturan beş ayrı kütledeki (litosfer, pedosfer, hidrosfer, biyosfer, atmosfer) tüm kimyasal olayları inceler...

Jeokimya, Atmosfer, Biyosfer, Litosfer, Hidrosfer, Pedosfer
Wadati-Benioff Bölgesi
5 yıl önce

verilmiştir. Dalma-batma sürecinde ateş küre içine dalan soğuk ve sert litosfer levhası, 600–700 km kadar derinlere kadar inebilmekte ve bu derinliklerde...