Lizozom

Kısaca: Lizozom Sitoplazmada bulunan bir hücre organeli. Yuvarlak-oval kesecikler şeklinde olup, elektron mikroskobunda görülebilirler. Dışları tek birim zarla çevrili mikroskobik havuzcuklardır. İçlerinde bir dizi yıkıcı sıvı enzimler (biokatalizör) ihtiva ederler. Bunlardan belli başlıları; asit fosfataz, beta glukruronidaz, hyaluronidaz, lizozim, asit lipaz, asit dezoksiribonükleaz, kollagenaz, aril sülfataz, fagositin olarak sıralanabilir. Lizozomlar, hayvansal hücrelerin sitoplazmalarında bo ...devamı ☟

Lizozom
Lizozom

Lizozom Sitoplazmada bulunan bir hücre organeli. Yuvarlak-oval kesecikler şeklinde olup, elektron mikroskobunda görülebilirler. Dışları tek birim zarla çevrili mikroskobik havuzcuklardır. İçlerinde bir dizi yıkıcı sıvı enzimler (biokatalizör) ihtiva ederler. Bunlardan belli başlıları; asit fosfataz, beta glukruronidaz, hyaluronidaz, lizozim, asit lipaz, asit dezoksiribonükleaz, kollagenaz, aril sülfataz, fagositin olarak sıralanabilir. Lizozomlar, hayvansal hücrelerin sitoplazmalarında bol miktarda bulunurlar. Alyuvar hücrelerinde lizozom yoktur. İçlerindeki enzimler hücrenin endoplazmik retukulumunda sentezlenir.

Enzimlerinin etkisiyle ölü dokuların otolizine (kendi kendini sindirme) sebeb olduklarından “intihar” kesecikleri olarak da bilinirler. Metamorfoz esnasındaki gelişme devrelerinde vaki olan doku yıkımlarını yönettikleri gibi, hücre içi sindirimini de sağlarlar.

Lizozomlar, hücre tarafından yutulan maddeler veya hücrenin yaşlanan sitoplazma kısımları ve organellerini sindirmekle görevlidirler. Fazla çalışmalarında hücrenin kendi kendisini yok etmesine doku harabiyetine, az çalışmalarında ise belli maddelerin aşırı depolanmasıyla ortaya çıkan depo hastalıklarına sebeb olabilirler.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akrozom
1 yıl önce

kısmındaki çekirdeğin hemen üstünde yer alır. İçerisinde golgi aygıtı ve lizozom gibi organelleri bolca ihtiva eder. Ayrıca, içerdiği enzimler sayesinde...

Akrozom, Akrozom
Mikrogliya
4 yıl önce

patojenleri fagositozla ortadan kaldırırlar. Sitoplazmalarında, çok sayıda lizozom ve fagositik kesecikler bulunur. Gelişmemiş endoplazmik retikulum, mitokondri...

Mikrogliya, Aktin, Endoplazmik retikulum, Hücre, Kan, Lizozom, Makrofaj, Merkezi sinir sistemi, Mezoderm, Mitokondri, Patojen
Endositoz
1 yıl önce

sonra sitoplazmada boş halde bulunan lizozomlar gelip bu koful ile birleşirler. Bu yapıya besin kofulu denir. Lizozom besin kofulundaki maddeyi sindirdikten...

Endositoz, Fagositoz, Hücre zarı, Pinositoz
Endozom
1 yıl önce

endositoza uğrayan maddeler ise lizozoma gitmeden endozoma uğrarlar. Endozomlar, endositoza uğrayan maddeleri lizozoma gitmeden depolamakla görevlidir...

Endozom, Endositoz, Hücre, Hücre zarı, Lizozom, Organel
Protozoa
1 yıl önce

olarak çekirdek, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi aygıtı, mitokondri, lizozom, peroksizom, mikrotübüller ve filamentler bulundurular. Hareket organelleri...

Protozoa, Altalem, Altsınıf, Amoebozoa, Bakteri, Bilimsel sınıflandırma, Birhücrelilerde üreme, Bitki, Canlı, Ciliata, Ciliophora
Koful
1 yıl önce

kaplar. Kofullar; endoplazmik redikulum, hücre zarı, golgi cisimciği veya lizozomdan oluşabilir.[kaynak belirtilmeli] ^ Venes, Donald (2001). Taber's Cyclopedic...

Biyoloji, Hücre, Hücre çeperi, Hücre çekirdeği, Hayvan hücresi, Bitki hücresi
Otofaji
1 yıl önce

veya bileşenlerin yıkımı lizozomlar aracılığı ile gerçekleşmektedir. Materyalin parçalanma veya geri dönüşüm için lizozomlara nasıl verildiğine bağlı olarak...

Hidrolaz
1 yıl önce

reaksiyonu katalizleyen enzim bir hidrolazdır. Hücre içerisinde en çok lizozom içerisinde bulunur ve Golgi Aygıtı'nda sentezlenir. A–B + H2O → A–OH +...

Hidrolaz, Biyokimya, Enzim, Hidroliz, Kimya, Kimyasal bağ, Taslak