LOCALITY (türkçe) anlamı
1. i. yer
2. mevki
3. mahal
4. mevzi
5. mekan
6. bir şeyin bulunduğu yer.
7. yer
8. 2. anlamı yer. yöre. olay yeri.
1.

Locality İngilizce anlamı ve tanımı

Locality anlamları
    (noun) Limitation to a county
2. district
3. or place
4. as
5. locality of trial.(noun) The state
6. or condition
7. of belonging to a definite place
8. or of being contained within definite limits.(noun) Position
9. situation
10. a place
11. a spot
12. esp
13. a geographical place or situation
14. as of a mineral or plant.(noun) The perceptive faculty concerned with the ability to remember the relative positions of places.
Locality tanım:
Kelime: lo·cal·i·ty
15. Söyleniş: lO-'ka-l&
16. -tE
17. İşlev: noun
18. Türleri: plural -ties
19. 1 : the fact or condition of having a location in space or time
20. 2 : a particular place
21. situation
22. or location
23.
Locality ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Neighborhood
24. Vicinity
25.
Locality (ingilizce) fransızcası
1. n. endroit
2. environs
3. l'arène des événements
4. localité
Locality (ingilizce) almancası
1. n. Örtlichkeit
2. Lage
3. Gegend
4. Geschehensort
Locality (ingilizce) italyancası
1. s. località
2. luogo
3. posto
4. orientamento
Locality (ingilizce) ispanyolcası
1. s. localidad
2. área
3. lugar
Locality (ingilizce) portekizcesi
1. s. localidade
2. redondeza
3. local do acontecimento
4. lugar
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Flora

Bir bölgedeki bitki listesidir. Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü.

Habitat

Habitat, bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer. Bu yer, fiziksel bir bölge, yeryüzünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir.