Localize

Localize

1. anlamı yerini belirlemek. yerelleştirmek. sınırlamak.
2. anlamı belirli bir yere sınırlamak. yereltmek.

Localize

Localize İngilizce anlamı ve tanımı

Localize anlamları

  1. (v. t.) To make local; to fix in, or assign to, a definite place.

Localize tanım:

Kelime: lo·cal·ize
Söyleniş: 'lO-k&-"lIz
İşlev: verb
Türleri: -ized; -iz·ing
transitive senses
1 : to make local : orient locally
2 : to assign to or keep within a definite locality
intransitive senses : to accumulate in or be restricted to a specific or limited area an infection that localizes in the ear
- lo·cal·iz·abil·i·ty /"lO-k&-"lI-z&-'bi-l&-tE/ noun
- lo·cal·iz·able /'lO-k&-"lI-z&-b&l/ adjective
- lo·cal·i·za·tion /"lO-k&-l&-'zA-sh&n/ noun

Localize ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Focalize, Place, Set,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.