Logos

Kısaca: Logos sözcüğü Yunanca’da us ile kavrama anlamındadır. Ve duyguları kavrama anlamındaki pathos sözcüğü karşılığında kullanır. Kah anlamıyla ilgili olarak us ve bu usa dayanan söz, yasa, düzen, bilgi anlamlarını dile getirir. ...devamı ☟

Logos sözcüğü Yunanca’da us ile kavrama anlamındadır. Ve duyguları kavrama anlamındaki pathos sözcüğü karşılığında kullanır. Kah anlamıyla ilgili olarak us ve bu usa dayanan söz, yasa, düzen, bilgi anlamlarını dile getirir.

10. yüzyılda Herakleitos logos’u evreni düzenli bir bütün olarak kuran ve hareket ettiren ussal ilke biçiminde tanımlamıştır. Buna göre logos, hem oluşumların altında yatan ve onları biçimlendiren düzen ilkesi hem de evrenin böyle bir düzen olarak kavranmasında belirleyici olan bilgi ilkesiydi; evrenin kavranması belirli orantılara yani karşılıklı ilişki içindeki yas niteliğinde bağlantılara göre gerçekleşiyordu. Bu anlamıyla logos özellikle rastlantı ve gelişigüzelliğin karşıtıdır.

Herakleitos’un verdiği anlam Anaksagoras’ın baş kavramı olan “nous” dan farklıdır. Nous bir düzenleyici olarak evrenden önce de vardır ve evrene dışardan gelir, logos ise evrenle birliktedir ve evrensel oluşun içindedir.

Herakleitos her şey çıkar geçer der; evrende kalıcı olan hiçbir şey yoktur. Bu sürekli evrensel değişiklilik logos için düzenlenmiştir. Logos yasasına göre olup örtmektedir.

Platon’a göre bilgi, logosta temelleri idealar hem düşünceler hem de bu düşüncelerin ilkesiz sonsuz nesneleridir. Düşünce ile nesne arasındaki özdeşlik bu yüzdendir, yani düşünce nesnesinde her ikisi de idealarda temellendiği için uygundur

Kaynaklar

Vikipedi

Logos

1. anlamı Deyi.
2. anlamı i., Yu. Kelâm, logos, deyi; kâinatın nizamı.
3. anlamı deyi. kelam.

Logos

Logos İngilizce anlamı ve tanımı

Logos anlamları

  1. (noun) A word; reason; speech.
  2. (noun) The divine Word; Christ.

Logos tanım:

Kelime: logo
Söyleniş: 'lO-(")gO also 'lä-
İşlev: noun
Türleri: plural log·os /-(")gOz/
1 : LOGOTYPE
2 : an identifying statement : MOTTO

Logos ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Son, Word,

Logos

İngilizce Logos kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. logos (Fil. griega - el principio racional); en la religión cristiana, Cristo, la divinidad

Logos

İngilizce Logos kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. logos (selon la philosophie grecque); jésus, parole de dieu (au christianisme)

Logos

İngilizce Logos kelimesinin Almanca karşılığı.
[logo] n. Logo, Signet
n. Logos (grch. Phil., "Wort", "Rede", "Gesetz"; jüd. Phil.: Mittler zw. Gott und den Menschen; im Neuen Testament: Christus, der Fleisch gewordene Logos)

Logos

İngilizce Logos kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. (Filos, Teol) logos

Logos

İngilizce Logos kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. o princípio intelectual, logos (na filosofia grega); Jesus, coisa divina (no cristianismo)

Logos

Almanca Logos kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. governing principle of reason (Greek Philosophy); word of God (Judaism); word of God incarnate in Jesus (Christianity)

Logos

Türkçe Logos kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. governing principle of reason (Greek Philosophy); word of God (Judaism); word of God incarnate in Jesus (Christianity)
n. Logo, high programming language used mainly for learning the fundamentals of programming (Computers)
n. logos, principle of reason (Greek Philosophy)

Logos

İngilizce Logos kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. het geestelijke idee, logos (in Griekse filosofie); Jezus, woord van God (in Christendom)

Logos

n. governing principle of reason (Greek Philosophy); word of God (Judaism); word of God incarnate in Jesus (Christianity)
n. Logo, high programming language used mainly for learning the fundamentals of programming (Computers)
n. logos, principle of reason (Greek Philosophy)

Logos

hırıstiyan felsefesinde tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul (ısa), deyi.

Logos

Almanca Logos kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. söz (m), düşünce (m)

Logos

Türkçe Logos kelimesinin Fransızca karşılığı.
[le] deyi, kelam

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Lugoj
1 yıl önce

Lugoj veya Logoş, Romanya'nın Timiș ilinde yer alan bir şehir. Toplam yüzölçümü 88,05 km2 olup, 2011 sayımı sonuçlarına göre nüfusu 40.361 kişidir. ^ "Tab8...

Metodoloji
1 yıl önce

açıklanabilir. Grekçe (Eski Yunanca) meta, hodos ve logos kelimelerinden türemiştir. Eski felsefe ve bilimde "logos"; söz, konuşma gibi anlamlara gelmektedir....

Kristoloji
1 yıl önce

hayati önem taşır. Yuhanna 1: 1-18'de İsa Tanrı'nın Sözü (Logos) olarak betimlenir. Logos kelimesi hem Grekler hem Yahudiler hem de Helenistik Yahudiler...

Kristoloji, Hristiyanlık, Taslak, İsa, Diriliş (Hristiyanlık), Enkarnasyon, Mesihlik, Hristiyan teoloji
Heraklitos
1 yıl önce

eserine logos ile başlıyor: "Bu her zaman var olan logos'u insanlar yalnızca işitmeden önce değil, işittikten sonra da anlamıyorlar. Her şey bu logos'a göre...

Heraklitos, Anadolu, Efes, Felsefe Portalı, Filozof, Herakleitos, Logos, PDF, Sokrat
Sismoloji
1 yıl önce

Sismoloji (Yunanca σεισμός (seismós) = deprem ve logos = bilim kelimelerinden türetilmiştir) veya deprem bilimi, yer hareketlerini ve depremleri inceleyen...

Sismoloji, Bilim, Taslak, Yunanca
Herpetoloji
1 yıl önce

Herpetoloji; (Yunanca herpeton = sürünmek, ve logos = çalışma) sürüngenleri ve amfibileri inceleyen zooloji alt dalı. Bazı biyologlar herp'i bütün sürüngenleri...

Herpetoloji, Akaroloji, Amfibi, Araknoloji, Değişkensıcaklı, Entomoloji, Etholoji, Fizyoloji, Mammaloji, Mirmekoloji, Morfoloji
Kronoloji
1 yıl önce

Kronoloji (Grekçe Chronos/zaman + logos/mantık), olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Tarih bilimi ile yakından ilgili bu bilim...

Kronoloji, Fransızca, Tarih, Gün, Ay, Yıl, Yüzyıl
Diyalog
1 yıl önce

konuşmasına denir. Kelimenin etimolojik kökeni Antik Yunancadır. "Dia" ve "Logos" sözcüklerinin bileşiminden oluşmuştur. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçeye...

Diyalog, Düşünce, Etimolojik, Türkçe, Yunanca, Mesaj, Jargon