Lomber Ponksiyon Özel bir iğneyle, omurga boşluğunun, omurilik bulundurmayan, fakat beyin omurilik sıvısı ihtiva eden bel kısımlarına, teşhis veya tedavi gayesiyle girilmesi. Üçüncü ve beşinci bel omurları arasındaki iki aralıktan birine, önce o bölge uyuşturularak, iğne ile girilir ve beyin omurilik sıvısının basıncı ölçülebilir; hücresel, biyokimyasal ve bakteriyolojik tetkik için sıvı numunesi alınabilir. Bu işleme halk arasında, “bel suyu almak” da denir. Lomber ponksiyondan bazan ...

Lomber Ponksiyon hakkında bilgiler

Lomber Ponksiyon Özel bir iğneyle, omurga boşluğunun, omurilik bulundurmayan, fakat beyin omurilik sıvısı ihtiva eden bel kısımlarına, teşhis veya tedavi gayesiyle girilmesi.

Üçüncü ve beşinci bel omurları arasındaki iki aralıktan birine, önce o bölge uyuşturularak, iğne ile girilir ve beyin omurilik sıvısının basıncı ölçülebilir; hücresel, biyokimyasal ve bakteriyolojik tetkik için sıvı numunesi alınabilir. Bu işleme halk arasında, “bel suyu almak” da denir. Lomber ponksiyondan bazan tedavi gayesi ile de faydalanılır, bazı menenjit ve merkezi sinir sistemi kanserlerinde, ilgili ilaçlar, bu yolla direkt olarak merkezi sinir sistemine verilmiş olur. Röntgen tetkikleri için bu yolla, merkezi sinir sistemine ilaç veya hava, radyodinamik çalışmalar için radyoaktif maddeler verilebilir. Sadece belden aşağısının uyuşturulması gereken ameliyatlarda yine bu yolla, merkezi sinir sistemine anestezik ilaç verilebilir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Omurilik

Omurilik Beyin sapından başlayıp, omurga içinde ikinci bel omuruna kadar uzanan ve bundan sonra fibröz (bağdokusu) bir kordon şeklindeki filum terminale denen kısımla devam eden merkezi sinir sisteminin önemli bir parçası. Beyin gibi omurilik de meninksler ismini alan (pia, ...

Beyin Tümörü

Beyin tümörleri özellikle parazitik olan enfeksiyonlardan oluşabilir (sistikerkus, hidatid). Primer olarak ise bronchus'da, fakat muhtemelen göğüs, mide, prostat, pankreas veya böbrekte görülür.Tümörler beyni örten kısımda (meninjioma), beyin dokusunda (glioma), ventriküllerin ...

Kafa Travması

Kafa travması sonucunda beyne ulaşan yaralar, kafatası kırıkları yahut beyin ya da çevresinde kanamalar olabilir. Klinik tablo yalnızca travmanın şiddetine değil, aynı zamanda bu gibi komplikasyon faktörlerinin mevcudiyetine göre de değişir. Travmanın ilk etkisi konküsyondur (bkz.

Lenfoma

Genel anlamda lenfoma, lenf dokularının genişlemesiyle çıkan bir hastalıktır. Daha özel anlamda lenfoma, hepsi ve habis olan ve birbirlerine bağlı bulunan hastalıkların bir grupmanıdır. Bunlar arasında lösemi, muhtelif tiplerde "lenfosakroma" ve Hodgkin hastalığı da ...