Lordlar Kamarası (House of Lords) üyeleri babadan oğula geçen Lord ünvanı taşıyanlardan ya da Kraliçenin atadığı isimlerden oluşur.

Lordlar Kamarası

Lordlar Kamarası (House of Lords) üyeleri babadan oğula geçen lord ünvanı taşıyanlardan ya da Kraliçenin atadığı isimlerden oluşur.

Lordlar Kamarası İngiltere ve Kuzey İrlanda parlamentosundaki yüksek meclis. Bunun altındaki meclise Avam Kamarası denir. Lordlar Kamarasında; Lord ünvanı verilen yüksek rütbeli dini görevliler, yüksek mahkeme üyeleri, asilzadeler, dük, marki, baron ve kral ile kraliçenin Lord ünvanı verdiği kimseler bulunur. İngiltere'de eski zamanlarda krala bağlı baronlardan meydana gelen bu meclis, parlamentonun ilk şekli kabul edilir. Zamanla Avam Kamarasının etkisi arttığından önemi azaldı. Yirminci yüzyılın başında teorik olarak, Avam Kamarası ile yasama bakımından eşit önem taşıyordu. yüzyılın sonlarına yaklaştığı zamanımızda Lordlar Kamarası, krallığın en yüksek dava açma ve tekrar gözden geçirme yeridir. İngiltere'de halen Lordlar Kamarası ismini taşıyan meclis mevcuttur.

2001'de Lordlar Kamarası'na üyeliğin çağdaşlaştırılması için bir reform çalışması başlatılmıştır Lordlar Kamarası vekillerinin hepsi Asiller grubundan gelmektedirler. Önceleri Dük, Markiz, Kont, Vikont ve Baron gibi soyluluk ünvanları bulunmaktaydı. 1707'de İngiltere parlamentosu İskoçya ile birleşince İngiliz Kralının verdiği soyluluk ünvanına sahip asiller vekil oldu ama İskoç kralının seçtiği soylular daha az yetkiyle ve tamamı vekil olamamıştır. 1801 de benzer bir düzenlemede İrlanda soyluları için yapılmıştır ve 1922 İrlanda’nın krallıktan ayrılışına kadar devam etmiştir. 1963 deki Asiller Yasası ile İskoç soylularının parlementoda temsiliyeti sona erdirildi. 1999 Lordlar Yasası ile yalnıyca yaşamboyu Lord hakkı olanlar Parlementoda (Lordlar Kamarasında) oturma hakkı verildi ve 90 kalıtsal olarak gelen soylular ise diğer asillerin seçimi ile Lordlar Kamarası vekili olabildiler.

İlgili başlıklar

* Avam Kamarası

Yanıtlar