Louis

Louis Fransa krallarından on sekizinin adı. Birinci Louis (Dindar) (814-840), İkinci Louis (Kekeme) (877-879), Üçüncü Louis (879-882), Dördüncü Louis (936-954), Beşinci Louis (Tembel) (986-987), Altıncı Louis (Şişman) (1108-1137), Yedinci Louis (Küçük) (1137-1180), Sekizinci Louis (Arslan) (1223-1226), Dokuzuncu Louis (Aziz) (1226-1270), Onuncu Louis (Kavgacı) (1314-1316), Onbirinci Louis (1461-1483), Onikinci Louis (1498-1515), Onüçüncü Louis (adil) (1590-1643), Ondördüncü Louis (Büyük)

Louis Fransa krallarından on sekizinin adı. Birinci Louis (Dindar) (814-840), İkinci Louis (Kekeme) (877-879), Üçüncü Louis (879-882), Dördüncü Louis (936-954), Beşinci Louis (Tembel) (986-987), Altıncı Louis (Şişman) (1108-1137), Yedinci Louis (Küçük) (1137-1180), Sekizinci Louis (Arslan) (1223-1226), Dokuzuncu Louis (Aziz) (1226-1270), Onuncu Louis (Kavgacı) (1314-1316), Onbirinci Louis (1461-1483), Onikinci Louis (1498-1515), Onüçüncü Louis (adil) (1590-1643), Ondördüncü Louis (Büyük) (1643-1715), Onbeşinci Louis (Sevgili) (1715-1774), Onaltıncı Louis (1774-1793), Onyedinci Louis (veliahtlığı): (1789-1795), Onsekizinci Louis (1814-1824) tarihleri arasında krallık yapmışlardır.

Bunlardan en önemli olanlarından bazıları şunlardır:

Yedinci Louis: Fransa krallarından. 1120'de doğup, 1180'de öldü. 1137'de babası Şişman Louis'in yerine Fransa kralı oldu. Krallığının ilk yıllarında Vatikan ve ülke içindeki kontlarla anlaşmazlığa düştü. Papa İkinci Innocentius tarafından Vatikan'a girmesi yasaklanınca, 1142'de Vitri şehrini alıp, kiliseyi ateşe vererek bin üç yüz kişiyi de yaktı. Pişman olup, buna karşılık kendi askerlerini öldürdü. 1147'de Müslümanlara karşı tertiplenen İkinci Haçlı Seferine katılıp, 1149'da mağlub olarak Fransa'ya döndü. Haçlı Seferi dönüşü papazlarla iyi geçinip, ülke içindeki karışıklıkları düzeltmek için asilzadeler ile akrabalık kurdu ve 1180'de ölünceye kadar Fransa'yı idare etti.

Ondördüncü Louis: Büyük Louis diye bilinen Fransa kralı. 1638'de doğup, 1715'te öldü. Onüçüncü Louis'in 1643'te ölümüyle, beş yaşında Fransa kralı oldu. 1661 yılına kadar vaftiz babası İtalyan asıllı Kardinal Mazarin kral vekilliği yaptı. Yirmi üç yaşında Fransa'nın tek hakimi olarak idareyi ele aldı. Fransa'yı Avrupa'da üstün seviyeye getirmek ve Katolik mezhebini İngiltere'ye yerleştirmek arzusuyla faaliyette bulundu. İngiltere'ye karşı olan siyasetine, İngiltere Kralı Üçüncü William mani oldu. İspanya'daki Habsburg Hanedanında kral olarak aday bulunmayınca, torunu Anjou Dükü'nü, Beşinci Felipe adıyla İspanya Kralı yaptı. Ülke içinde, Protestan mezhebine karşı tavır takınıp, Fransa'nın iktisadi hayatında büyük rol alan bu mezhep mensuplarının imtiyazlarını kaldırarak, onları sürdü. Saray alemine ve eğlenceye düşkün olduğundan, sefahatıyla Ünlü oldu. Devrinde resim ve heykel sanatı gelişti. Zamanında Boileau, Bossuet, Corneille, Fénelon, La Bruyère, La Fontaine, Perrault, Racine, La Rochefoucauld gibi Fransız Ünlüları yetişti. Yetmiş iki yıl krallık yapan Büyük Louis, çalışkan, gururlu biri olup, eğlenceye çok düşkündü.

Onbeşinci Louis: Sevgili Louis lakaplı Fransa kralı. 1710'da doğup, 1774'te öldü. Büyük Louis'in 1715'te ölümüyle Fransa kralı oldu. Beş yaşında küçük bir çocuk olan Sevgili Louis'in yerine 1726'ya kadar, Dükler, kral vekilliği yaptılar. 1725'te Lehistan prensesi ile evlendi. İktidarını evlenmeler yoluyla kuvvetlendirerek, ittifaklar kurdu. 1743'ten itibaren iktidarda gözdeler hakimiyeti başladı. Lehistan veraseti ve Yediyıl Savaşlarından Fransa zararlı çıktı. Fransa'nın iç ve dış siyasetinde, Sevgili Louis'in metresleri idareye hakim oldular. Bu sebeple israf arttı. Sömürgelerinin bir kısmını İngiltere'ye kaptırması ve saraydaki israflardan memnuniyetsizliğin artması sonucu Sevgili Louis'in elli dokuz yıl süren krallığı, Fransız ihtilaline zemin hazırladı. Fransız ihtilalinin fikri ve fiili liderleri onun devrinde yetişti. 1774 yılında öldü.

Onaltıncı Louis: Fransa ihtilalinde idam edilen kral. 1754'te doğup, 1793'te idam edildi. 1774'te Sevgili Louis'in ölümüyle kral oldu. İyi niyetli, saf bir şahsiyeti olduğundan, krallık sarayındaki ahlak anlayışına davranışları ters düşüyordu. Kendisini ilme verip, hususi meraklarıyla uğraştı. VersaillesSarayından uzaklaşmak için sık sık ava giderdi. Samimi olarak halkın mutluluğunu isterdi. İnsan haklarına saygılıydı. İşkenceyi kaldırıp, Protestan mezhebi mensuplarına medeni haklar verdi. Onaltıncı Louis'in iyi niyyeti, Fransa'yı düzeltemediğinden 27 Temmuz 1789'da ihtilal oldu. 10 Ağustos'ta tahttan indirilip Fransa'da cumhuriyet ilan edildi. 21 Ocak 1793'te idam edildi.

Onsekizinci Louis: Fransa krallarından, Onaltıncı Louis'in kardeşiydi. 1755'te doğup, 1824'te öldü. 1789 Fransız İhtilalinde İngiltere'ye kaçtı. Fransa'dan kaçan mültecilerin liderliğini yaptı. Ağabeyi Onaltıncı Louis'e ve ülkesindeki kralcılara direnmelerini tavsiye ederek onları dışardan destekledi. Rus Çariçesi İkinci Katerine ve Çar Birinci Alexandr'dan destek gördü. Fransa'da kralcılar tarafından kral tanındığından, Napoléon Bonaparte 1814'te iktidardan düşünce Paris'e gelip, kral oldu. Napoléon'un yüz günlük ikinci iktidarında Belçika'ya sığındı. 1815'te tekrar Fransa kralı olup, 1824'te ölünceye kadar tahtta kaldı. Onsekizinci Louis, çevresindekileri idare etmesini bilen biriydi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Louis

Fransızca Louis kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Louis, male first name; Louis Pasteur (1822-55), French biologist and chemist, pioneer in bacteriology, creator of the Pasteur method for killing bacteria

Louis

Almanca Louis kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
pooier

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.