Ludwig Boltzmann

Ludwig Eduard Boltzmann (d. 20 Şubat 1844, Viyana †“ ö. 5 Eylül 1906, Duino-İtalya). Avusturyalı fizikçi. İstatistiksel mekanik ve istatistiksel termodinamik alanındaki buluşları ve katkıları ile ünlüdür. Henüz tartışmalı olduğu günlerde dahi atom teorisinin en önemli savunucuları arasında yer almıştır. Babası Ludwig George Boltzmann bir vergi memuru, dedesi ise, Berlin'den Viyana'ya göç etmiş bir saat yapımcısıydı. Annesi, Katharina Pauernfeind, Salzburglu idi. İlk eğitimini evde özel dersler şeklinde aldı. Liseyi Linz'te okudu. 15 yaşındayken babasını kaybetti. Viyana Üniversitesi'nde fizik okudu. Hocaları arasında Josef Loschmidt, Joseph Stefan, Andreas von Ettingshausen ve Jozef Petzval vardı. 1866'da, gazların kinetik teorisi üzerine yaptığı çalışmayla doktora derecesini aldı. 1867'de doçent oldu. Daha sonraları Maxwell'in çalışmaları ile ilgilenmeye başladı. 1869'da 25 yaşındayken Graz Üniversitesi'nde profesör oldu. Heidelberg'de Robert Bunsen ve Leo Königsberger ile, 1871'de Gustav Kirchhoff ve Hermann von Helmholtz ile çalıştı. 1873'de Viyana Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak başladığı görevini 1876'ya kadar sürdürdü. )" target="_blank"> (Ayaktakiler soldan sağa); Nernst, Streintz, Arrhenius, Hiecke, (Oturanlar soldan sağa); Aulinger, Ettingshausen, Boltzmann, Klemenčič, Hausmanninger] 17 Temmuz 1876'da Henriette von Aigentler ile evlendi, üç kızları ve iki oğulları oldu. Daha sonra tekrar Graz'a dönerek deneysel fizik kürsüsünde başkan oldu. Öğrencileri arasında Svante Arrhenius ve Walther Nernst vardı."Paul Ehrenfest, Nernst, Arrhenius, ve Meitner, Boltzmann'ın en iyi öğrencileri sayılırdı."†”}"Walther Hermann Nernst, Ludwig Boltzmann'ın derslerine girdi" [1] Graz'da 14 mutlu yıl geçirdi ve doğanın istatistiksel yapısı üzerine kavramlar geliştirdi. 1885'de Avusturya Bilimler Akademisi üyesi oldu, 1887'de Graz Üniversitesi'nin başkanı oldu. 1890'da Münih Üniversitesi'nde teorik fizik kürsüsüne başkan olarak atandı. 1893'te tekrar Viyana Üniversitesi'ne dönerek hocası Joseph Stefan'dan teorik fizik profesörü görevini devraldı. Fakat başta Ernst Mach olmak üzere çalışma arkadaşlarıyla pek geçinemedi. 1900'de Wilhelm Ostwald'ın davetlisi olarak Leipzig Üniversitesi'ne gitti. Mach'ın sağlık sorunları nedeniyle emekli olmasının ardından 1902'de tekrar Viyana'ya döndü. Öğrencileri arasında Karl Przibram, Paul Ehrenfest ve Lise Meitner vardı. Viyana'da sadece fizik değil filozofi dersleri de verdi. Hatta bu filozofi dersleri o kadar başarılı oldu ki, imparator sarayına çağırarak onun onuruna davet verdi. Boltzmann, ruh halinde çok ani değişimler meydana gelebilen, intihara eğilimli bir yapıya sahipti. 5 Eylül 1906'da İtalya'da yaz tatilinde iken, bir depresyon atağı geçirdi ve kendini asarak intihar etti. Viyana'daki Zentralfriedhof mezarlığına gömüldü; mezar taşında entropi formülü S=k. log W ibaresi bulunmaktadır. Fizik Boltzmann'ın en önemli bilimsel katkısı, gazların içinde moleküllerin hızına ilişkin Maxwell-Boltzmann dağılımını da içeren kinetik teori ile ilgiliydi. Öte yandan, enerji hakında Maxwell-Boltzmann istatistiği ve Boltzmann dağılımı, klasik istatistiksel mekaniğin temelleri olarak bilinirler. Bunlar, kuvantum istatistiğine gereksinim duymayan pek çok kavrama uygulanabilir ve termodinamik sıcaklığa olağanüstü bir anlam kazandırırlar. Pek çok fizik kuruluşu, Boltzmann'ın atom ve moleküller üzerine olan görüşlerini paylaşmıyor olsa da, İskoçya'da Maxwell, ABD'de Gibbs, ve John Dalton'un 1808'deki keşifleri nedeniyle çoğu kimyacı ona inanıyordu. Devrin seçkin Alman fizik dergisinin editörü ile uzun süreden beri devam eden anlaşmazlıkları vardı; editör, Boltzmann'ın atom ve molekülleri, uygun teorik yapıtaşlarından başka bir adla adlandırmasına izin vermiyordu. Boltzmann'ın ölümünden sadece birkaç yıl sonra, Perrin'in kolloid süspansiyonlar üzerine yaptığı çalışmalarla (1908-1909) Avogadro sayısının ve Boltzmann sabitinin değeri kanıtlanınca, dünya bu küçücük parçacıkların varlığına inandı. Planck, "Entropi ile olasılık arasındaki logaritmik ilişki, ilk olarak Boltzmann'ın kinetic teorisinde dile getirildi" demiştir. Max Planck, p. 119.Bu ünlü entropi (S) formülü: Entropi kavramı Rudolf Clausius tarafından 1865'te öne sürülmüşür. Clausius, "entropi sürekli olarak artmaktadır" diyerek termodinamiğin ikinci kanununu telaffuz eden ilk kişidir. Bir diğer alternatif de 1948'de Claude Shannon tarafından öne sürülen bilgi entropisi tanımıdır.[2] Bu tanımın daha ziyade komünikasyon teorisinde kullanımı amaçlanmışsa da her alana uygulanabilir. Tüm olasılıklar eşit olduğunda Boltzmann'ın ifadesine indirgenebilir, fakat eşit olmadıklarında da kullanılabilir. Bu tanımın üstünlüğü, faktöriyellere veya Stirling yaklaşımına başvurmaksızın sonuç verebilmesidir. : S = k \, \log W şeklinde olup, k = 1.3806505(24) í— 10aˆ’23 J Kaˆ’1 Boltzmann sabitidir ve logaritma e tabanlıdır. W Wahrscheinlichkeit (olasılık) olup, bir makrodurum'un meydana gelme frekansıdır. } , p. 21 Boltzmann'ın dizisi N benzer parçacıkdan oluşan bir ideal gaz olup N_i, pozisyon ve momentumun ideki mikroskopik sırasını belirler. W permütasyon formülüyle hesaplanabilir: : W = N!\; / \; \prod_i N_i! burada i, tüm olası molekül koşullarını kapsar (! faktöriyel anlamındadır). Ayıca W "termodinamik olasılık" olup birden büyük bir tamsayıdır, oysa matematiksel olasılıklar daima sıfır ile bir arasında değişir. Boltzmann denklemi -Viyana'daki" target="_blank"> mezarı. Büstü ve entropi formülü.]

Boltzmann denklemi

bir ideal gazın dinamiğini tanımlar: : \frac+ v \frac+ \frac \frac = \frac\left.}\right|_\mathrm burada f   tek bir parçacığın herhangi bir zamandaki pozisyon ve momentumunun dağılım fonksiyonu, F  kuvvet, m  parçacığın kütlesi, t  zaman, ve v  parçacığın ortalama hızıdır. Bu denklem, prensip olarak gaz parçacıklarının, verilen sınır koşullarındaki dinamiğini tanımlamaktadır. Bu birinci dereceden diferansiyel denklem,  f   rastgele tek parçacık dağılım fonksiyonunu tanımladığı için oldukça basit görünümlüdür. Aynı şekilde, parçacığa etkiyen kuvvet de hız dağılım fonksiyonu f e doğrudan bağımlıdır.

Boltzmann denklemi

nin integralini almak oldukça zordur; David Hilbert çözmek için yıllarca uğraşmış ama bir sonuç alamamıştır. Boltzmann tarafından varsayılan çarpışma terimi, yaklaşık bir değerdi. Ancak, ideal bir gaz için

Boltzmann denklemi

nin standart Chapman-Enskog çözümü çok yüksek bir doğruluğa sahiptir ve sadece şok dalgası koşullarında yanlış sonuçlar verebilir. Boltzmann uzun yıllar, termodinamiğin ikinci yasasını "ispatlamaya" çalışmıştır. Ancak, çarpışma terimini formüle ederken yaptığı varsayım moleküler kaos olup ters-zaman simetrisini kırar, ki ikinci yasayı ima eden herşey için bu gereklidir. 1970'li yıllarda E.G.D. Cohen ve J.R. Dorfman,

Boltzmann denklemi

nin, yüksek yoğunluklara sistematik kuvvet serisi açılımlarının, matematiksel olarak imkansız olduğunu ispatlamışlardır. Sonuç olarak, yoğun gazlar ve sıvılar söz konusu ise, denge halinde olmayan istatistiksel mekanik; Green-Kubo ilişkisine, salınım teoremine, ve diğer yaklaşımlara dayanmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Boltzmann sabiti
3 yıl önce

Entropi ile aynı birime sahip olup Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann'ın adını taşır. Boltzmann sabiti k makroskopik ile mikroskopik fizik arasında bir...

Boltzmann beyni
6 yıl önce

Ludwig Boltzmann'a ithafen adlandırılmıştır. Boltzmann, evrenin termal dalgalanmadan ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusunu ortaya atmıştır. Boltzmann'ın beyinleri...

Zvornik
6 yıl önce

Belediyesi. Erişim tarihi: 18 Ocak 2013.  ^ a b c "Boltzmann Institute Report - Part 2" (İngilizce). Ludwig Boltzmann Enstitüsü. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından...

Ludwig Wittgenstein
3 yıl önce

mühendisliği bölümüne girmiştir. Aslında Wittgenstein, Viyana’da Ludwig Boltzmann’ın yanında okumak istemiş; ancak ortaokul karnesi tahsilini aynı yerde...

Felsefe, 1889, 1921, 1929, 1951, 20. yüzyıl, 20. yüzyıl felsefesi, 26 Nisan, 29 Nisan, Alman, Analitik Felsefe
Walther Nernst
3 yıl önce

Graudentz, ve harcanan daha sonra Zürih, Berlin ve Graz Üniversiteler (Ludwig Boltzmann ve Albert von Ettinghausen için gitti), fizik ve matematik eğitimi...

Walther Nernst, 1864, 18 Kasım, 1920, 1941, 25 Haziran, Adolf von Baeyer, Alman, Almanya, Eduard Buchner, Ernest Rutherford
Zentralfriedhof
6 yıl önce

büyük rol oynar. Leon Askin (1907–2005), aktör Ludwig van Beethoven (1770–1827), besteci Ludwig Boltzmann (1844–1906), matematikçi Maxi Böhm (1916–1982)...

Zentralfriedhof, 1770, 1797, 1804, 1825, 1827, 1828, 1833, 1844, 1849, 1870
Gottlob Frege
3 yıl önce

II (1903) Was ist eine Funktion? (Fonksiyon Nedir?), in Festschrift Ludwig Boltzmann gewidmet zum sechzigsten Geburtstage, February 20 1904, S. Meyer (ed...

Gottlob Frege, 1848, 1869, 1873, 1879, 1884, 1891, 1892, 1893, 1896, 1903
Philipp Frank
3 yıl önce

fizik eğitimi gördü. Doktorasını aynı üniversitede 1907 yılında Ludwig Boltzmann'ın gözetiminde teorik fizik alanında tamamladı. Albert Einstein, 1912'den...