Luksor Tapınağı

Karnak Amon Tapınağı yakınında bulunan ve görkemli eski Mısır mimarlığının Nil Nehri kıyısındaki en zarif örneklerinden biri olan tapınak, Yeni Krallık döneminin 9. firavunu III. Amenhotep tarafindan, Eski Mısır Tanrılarının en büyüğü Amon-Ra adına MÖ XIV.yy da inşa ettirilmistir. Daha sonraları Tutankamon, II.Ramses, Büyük İskender, Roma ve Müslüman Araplar tarafindan çeşitli ekleme ve yapılarla günümüze kadar gelmiştir. 1885'de başlatılan araştırma, kazı ve restarasyon

Karnak Amon Tapınağı yakınında bulunan ve görkemli eski Mısır mimarlığının Nil Nehri kıyısındaki en zarif örneklerinden biri olan tapınak, Yeni Krallık döneminin 9. firavunu III. Amenhotep tarafindan, Eski Mısır Tanrılarının en büyüğü Amon-Ra adına MÖ XIV.yy da inşa ettirilmistir. Daha sonraları Tutankamon, II.Ramses, Büyük İskender, Roma ve Müslüman Araplar tarafindan çeşitli ekleme ve yapılarla günümüze kadar gelmiştir. 1885'de başlatılan araştırma, kazı ve restarasyon çalışmaları günümüzde de devam etmektedir

Tapınağa 24 m yükseklikteki pilondan girilir. Pilon cephesinde 4 tane oturan,2si ayakta duran büyük boy 6 adet Ramses heykeli bulunmaktaydi. Günümüzde tahtta oturur şeklindeki iki heykel, girisin saginda ve solunda yer alır. Pilon cephesi boydan boya II. Ramses'in zaferlerine ait tasvir ve yazilarla suslenmistir. Pilon'dan sonra II.Ramses olarak bilinen büyük avluya girilir. Burası Kapalı Lotus başlıklı sütünlar ve aralarında yeralan Osiris heykelleri ile cevrilidir. Avlu girisinin sğıinda, orta krallikdan kalma orjinal ve küçük Teb üçlüsü tapinaği ile sol yanda ve yukarıda yerel bir şeyh tarafından 13. yüzyıl'da inşa ettirilen Abu al-Haggag Camii yer alır. Avludan sonra güney yönünde sapma yaparak koridor şeklinde uzanan açılmis papirüs başlıklı52m yüksekliğinde 14 devasa sütün çift sıra halinde 2.büyük avluya ulaşır. III. Amenhotep'e ait olan bu sütünların üzerine. Tel Amarna'daki Aten inancını terkederek Teb' e gelen ve Amon inancını kabul eden Tutankamon tarafından,bu dönüşümü kutlamak için süslemeler yaptirilmıştır. Buradan Hıpostil hole girilir.32 sütünlu olan bu ilginç bölümden sonra Khonos, Mut ve Adak şapeli, yuvarlak kemerli, freksli, nişli, iki yanında kalsik roma sütün başlıklı girişi olan Roma kutsal mekanı, doğum odası, III. Amenhotep ve Büyük İskender'e ait dar ve karanlık kutsal mekanlar bulunur. Amon Ra Teknesi bu mekanda bi süre bekletilirdi. Karnak ve Luksor Tapınaklarini birbirine bağlayan yolun sfenksli olan önemli bir bölümü pilon duvarı karşısında bulunmaktadır.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.