Lut Kavmi

İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir.Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş Kuran'da da bu isimle anılmıştır.

Lut Kavmi

Lut Kavmi, İslam ve Yahudi kaynaklarında adı geçen bir kavimdir.Kendilerine gelen peygamberlerine nispetle bu isim verilmiş Kuran'da da bu isimle anılmıştır. M.Ö 5000-4000 yıllarında yaşadıkları varsayılır.Yaşadıkları yer ise bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında olduğu arkeolojik incelemelerle belirlenmiştir.Bu şehrin Eski Ahit'te adı geçen Sedom olduğu kesinlik kazanmıştır. Kuran'a göre bu kavim içinde cinsel sapkınlık olduça yaygındı.Bu sapkınlık ise livata (homoseksüellik) yani erkek erkeğe ilişki biçimidir.Kuran'da belirtildiğine göre bu sapkınlık daha önce yeryüzünde hiçbir milletde görülmemiştir.Yani bu ilişki biçiminin bu kavimden çıktığı söylenebilir.Buna dayanarak İslam kaynaklarında bu ilişki biçimine Lutilik de denilmektedir.(Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz.-Araf, 80-) Yine Kuran'a göre bu millete peygamber olarak gönderilen Lut insanları bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmeye çalıştı.(Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Lut: "Sakınmaz mısınız?" demişti. "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.-Şuara 160-) Ama kavmi onu yalancılık ve sahtekarlıkla suçladı.Onu şehirden kovmakla tehdit ettiler.Hatta peygamberlerine dahi ilişki teklif ettikleri rivayet edilir.(Dediler ki: "Ey Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (burdan) sürülüp çıkarılanlardan olacaksın." Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım.-Şuara 168-) Son olarak Lut onlara Allah'dan bir azap geleceğini bildirdi.Ama buna da inanmadılar.Ve azap için Lut'a gelen meleklere dahi ilişki teklifinde bulundular. Kuran'da Lut Kavmi'nin yok edilmesi şu şekilde anlatılır: (Derken, tan yerinin ağarma vaktine girdiklerinde onları (o korkunç ve dayanılmaz) çığlık yakalayıverdi. Anında (yurtlarının) üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taş yağdırdık. Elbette bunda 'derin bir kavrayışa sahip olanlar' için gerçekten ayetler vardır. O (şehir de) gerçekten bir yol üstünde (hala) durmaktadır. (Hicr , 73-76) (Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık; Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir. (Hud , 82-83)) (Sonra geride kalanları yerle bir ettik. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık; uyarılıp-korkutulanların yağmuru ne kötü. Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir. (Şuara , 172-173)) Bugün Lut Gölü'nün deniz seviyesinden 794 metre aşağıda olması bu bölgede bir çöküş olduğu bunun Kuran'da anlatılan olaylarla benzerlik göstermesi ve Yahudi kaynaklarında Sedom şehrinin de böyle bir akibete uğramış olması Lut Kavmi'nin burada yaşamış olabileceğine kanıt olarak gösterilir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar