Luvi Krallığı

Luvi Krallığı (tahmini olarak MÖ 2000-1400), MÖ 2000 dolaylarında Batı Anadolu'da kurulduğu ve bu yıllarda başkenti Apasa (bugünkü Selçuk) olduğu düşünülen Anadolu uygarlığı.

Luvi Krallığı

Luvi Krallığı (tahmini olarak 2000-1400), 2000 dolaylarında Batı Anadolu'da kurulduğu ve bu yıllarda başkenti Apasa (bugünkü Selçuk) olduğu düşünülen Anadolu uygarlığı. ==Kökenleri== Luvi Krallığı'nın köklerinin MÖ 2300 civarında Luviler'in Güney Batı Anadolu'da yerleşik yaşama geçmeye başlamalarıyla atıldığı düşünülmektedir. Hint-Avrupa Dil Ailesi'ne ait bir dil kullanan Luviler'in, Hitit Uygarlığı ile ilintili olabileceği düşünülmektedir. ==Tarihçe== Luvi tarihi hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bununla birlikte Luviler'in Pisidia bölgesinde Arzavalarla yaşayıp; Luvi Krallığının 2. bin yılda Apasa'da kurulduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, Batıda Ahhiyawa ve Minoan Uygarlığı ile olan ilişkilerin yanında; Doğu'da Babilliler ve Hurriler ile karşılaşmışlardır.Güney Anadolu kıyılarında yaşayan Luviler'le ilgili ilk kaynaklara Hitit yıllıklarında rastlanmaktadır. Luvi Krallığı'nın tam olarak ne zaman yıkıldığı bilinmese de, güneyde Luvi hakimiyetinin bitmesiyle birlikte MÖ 1400'lerde Kizzuvatna devleti kurulmuş ve ülke nüfusunun büyük bölümünü Luviler oluşturmuştur. Bununla birlikte Yunanların bu ırka Pelasgos olarak hitap ettiği; bugün bilinen adları olan Luvi adını ise Hititlerin kendilerine söylediği bilinmektedir. Yani Luvi Krallığı Işık İnsanı Krallığı anlamına gelir. Luvi Devleti'nin Anadolu kültürüne en büyük katkılarından biri; hiyeroglif yazısıdır. Asurlulardan çivi yazısını öğrenen Hititler için; bu yazı Anadolu'nun yerli bir alternatifi olarak ortaya çıkmış; arkeolojik kazılarda Luvi hiyeroglif yazısıyla hazırlanan Hitit yazıları bulunmuştur. Ayrıca, özellikle Güney Anadolu'daki Helen aslıllı yer adlarının kökeninin Luvice olup; Yunan telaffuzuyla türetildiği ortaya çıkmıştır. Luvicedir. Luviler'in İlk Çağ Anadolusuna inanç bakımından önemli tesirleri vardır. Luvi Tanrısı Men'i Frigler ve Lidyalılar da Tanrı olarak kabul etmiştir.

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar