Mö 1801

Yang

Yin ve Yang felsefesi, dünyada bugün varolan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya uğraşır. Kadim Çin'in yazılı en eski belgelerinden kabul...

Yin

Yin ve Yang felsefesi, dünyada bugün varolan gelmiş geçmiş tüm bilgi kaynaklarının temelinde görünebilen, karşıt kutupları ve bu kutupların birbiriyle olabilecek her türlü ilişkisini ortaya koymaya uğraşır. Kadim Çin'in yazılı en eski belgelerinden kabul...

Yoga

Hint felsefesinin geleneğe bağlı kolu içinde yer alan ve Patanjali tarafından kurulmuş olan felsefe sistemi.

Girişim

Girişim Alm. İnterferenz (f), Fr. İnterference (f), İng. Interference. İki dalga sisteminin üst üste gelmesiyle ortaya çıkan olay. Bu olayın esas prensibi, su dalgalarında da görülebilir. Eğer iki su dalgası tepe noktaları üst üste gelecek şekilde karşıla...

kâşif

Kâşif, var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan, ortaya çıkaran, ''keşfeden'' kimsedir. Daha çok coğrafi keşifleri yapan kişiler için kullanılmaktadır. Eşanlamlısı ''bulucu''dur.

Acaristan

Acaristan (veya Acara, Acarya), Türkiye’nin kuzeydoğusunda, Artvin ve Ardahan illerimizin sınırında ve Gürcistan’ın batısında yer alan; tarihi, coğrafi, dini ve kültürel yakınlığımız olan, siyasi olarak garantörü olduğumuz özerk bir cumhuriyettir. Yönetim...

Astronomların listesi

Ünlü astronom ve astrofizikçiler listesi

Ölüm sebebi: Suikast

Kim İş-Meslek Doğum Tarihi Ölüm Tarihi Tanınma Çar Alexander IIKraliyet17 Nisan 181813 Mart 1881 Rus Çarı 1855-81 Aurelian Kraliyet c. 214 MS 275 MS Roma İmparatoru, 270-75 MS Thomas Becket Din c. 1118 29 Aralık 1170 Başpisko...

Balkanlar tarihi

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası'nın doğusu, Anadolu'nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölge, sarsıntılı, hareketli bir tarihe sahiptir.Bölge, coğrafi konumu gereği birçok açıdan ikiliğin...