Müdafaai Hukuk Hareketi Partisi

Tam Bağımsızlık, Milli Egemenlik, Yoksullukla Mücadele ve Cehaletle Mücadele, temel davalarının örgütlenmesini amaçlayan bir halk hareketidir. Bu mücadelelerin ilke, hedef ve politikaları Parti Tüzük ve Programında detaylı olarak anlatılmaktadır. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini parti yemini olarak kabul etmiştir.

Müdafaai Hukuk Hareketi Partisi

 Tam Bağımsızlık, Milli Egemenlik, Yoksullukla Mücadele ve Cehaletle Mücadele, temel davalarının örgütlenmesini amaçlayan bir halk hareketidir. Bu mücadelelerin ilke, hedef ve politikaları Parti Tüzük ve Programında detaylı olarak anlatılmaktadır. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini parti yemini olarak kabul etmiştir.     

Yanıtlar