Mühendishane-i Bahri-i Hümayun Osmanlı donanmasına deniz subayı yetiştirmek için kurulan okul. On yedinci yüzyılın başından itibaren dünya denizciliğinde büyük gelişmelerin ve keşiflerin ortaya çıkması ile Avrupalı devletler modern gemilere ve yetişmiş bir presonele sahip olmaya başladılar. Bu sıralarda Osmanlı Devletinde duraklama devri göze çarpıyordu. 1774 Çeşme deniz mağlubiyetiyle Osmanlı Devletinde deniz muharebe sanatında mahir denizciye olan ihtiyaç açık bir şekilde ortaya çıktı.

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun

Mühendishane-i Bahri-i Hümayun Osmanlı donanmasına deniz subayı yetiştirmek için kurulan okul. On yedinci yüzyılın başından itibaren dünya denizciliğinde büyük gelişmelerin ve keşiflerin ortaya çıkması ile Avrupalı devletler modern gemilere ve yetişmiş bir presonele sahip olmaya başladılar. Bu sıralarda Osmanlı Devletinde duraklama devri göze çarpıyordu. 1774 Çeşme deniz mağlubiyetiyle Osmanlı Devletinde deniz muharebe sanatında mahir denizciye olan ihtiyaç açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu sebeple 1734 yılında Sultan Birinci Mahmud zamanındaÜsküdar'da kara ve deniz okullarına esas olan bir mühendishane (askeri mektep) açıldı. Fakat bozulmuş olan yeniçerilerden çekinildiği için hemen kapandı.

Bilahare 1776'da Kasımpaşa'daki tersanede Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adıyla bir sınıf açıldı. Deniz Harp Okulunun kuruluş yılı bu tarih olarak kabul edilmektedir. (Bkz. Harp Okulları)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Yanıtlar