Mülkiye

Siyasal Bilgiler Fakültesinin eski adı. Mekteb-i Mülkiye, Mülkiye de denir. Asker olmayan memur sınıfı. Osmanlı Devletinde ilk Mekteb-i Mülkiye, kaymakam, müdür gibi devletin idârî kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, 28 Ocak 1859 da kurulmuştur. Öğretim süresi iki yıl olan okula, öğrenciler imtihânla alınırdı. Öğretim programlarında kültür ve meslek dersleri, yâni kânunlar ve iktisat dersleri de konulmuştur. Bir müddet sonra okulun öğretim süresi dört yıla çıkarıldı. Coğ

Mülkiye Siyasal Bilgiler Fakültesinin eski adı. Mekteb-i Mülkiye, Mülkiye de denir. Asker olmayan memur sınıfı.

Osmanlı Devletinde ilk Mekteb-i Mülkiye, kaymakam, müdür gibi devletin idari kademelerinde görev alacak kimseleri yetiştirmek maksadıyla, 28 Ocak 1859 da kurulmuştur. Öğretim süresi iki yıl olan okula, öğrenciler imtihanla alınırdı. Öğretim programlarında kültür ve meslek dersleri, yani kanunlar ve iktisat dersleri de konulmuştur. Bir müddet sonra okulun öğretim süresi dört yıla çıkarıldı. Coğrafya, hesap, ekonomi ve politika derslerine ilave olarak muhasebe, devletler hukuku ve Fransızca öğretilmeye başlandı. 1891’de okulun öğretim seviyesi biraz daha iyileştirildi.

Sultan İkinci Abdülhamid Han, talebeleri çalışmaya teşvik etmek için, Mekteb-i Mülkiyeyi birincilikle bitireni saraya katip olarak alırdı.

1900 yılında, Mülkiye’nin çatısı altında Darül-fünunun İlahiyat, Edebiyat, Riyaziyat (Matematik), Tabakat (Jeoloji) şubeleri (fakülteleri) açıldı. Bu düzenleme ile Mülkiye, Darülfünunun bir fakültesi durumuna geldi. 1915’e kadar yatılı olan okul, bu tarihten 1918’e kadar yatılı olmaktan çıkarıldı ise de, kuruluş gayesiyle bağdaşmadığından 1918’de tekrar yatılı hale getirildi.

Ayrıca Bakınız

Osmanlı Devleti Kurumları

Diğer anlamları

mülkiye

Türkçe mülkiye kelimesinin İngilizce karşılığı.
the civil service

mülkiye

asker olmayanlar sınıfı. siyasal bilgiler okulu.

İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  mülkiye ALLAH'ın 99 isimlernden biri olan malikül mülk ten geliyor. Mülkiye imini bazılatı mal diye anlıyor ama öyle değil.mülkiye ismi de türkiye de sık olarak yaygın değil ama bazı dindar insanlar ALLAH ın isimlerinden koyuyor.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mülkiye ilgili konular

 • Mülkiye

  Siyasal Bilgiler Fakültesinin eski adı. Mekteb-i Mülkiye, Mülkiye de denir. Asker olmayan memur sınıfı. Osmanlı Devletinde ilk Mekteb-i Mülki
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle MÜLKİYE Türkiye'de, Siyaset Bilimi, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İşle
 • Mekteb-i Mülkiye

  Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri
 • Mülkiye (sınıf)

  Mülkiye, Osmanlı Devleti`nde, üst düzey sivil kamu görevlileri sınıfı. İlmiye, seyfiye (askeriye) ve kalemiye ile birlikte dört ana hizmet s
 • Hendese-i Mülkiye

  Hendese-i Mülkiye, 1883 yılında kurulmuştur. Mühendishane-i Berr-i Hümayundaki kılıçhanelerden birisi boşaltılıp Hendese-i Mülkiye öğre
 • Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn

  Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eski adıdır. Mühendishane-i Berr-i Hümâyûn, 1795 yılında III.
 • İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu

  Halkalı Ziraat Mektebi í‚lisi,
 • Eşref Akman

  Eşref Akman, (d.1862, Yanya) - (ö. 2 Mart 1938), Türk siyasetçi.
 • Mustafa Nail Bey

  Mustafa Nail Efendi (1861, İstanbul - 1922), Osmanlı devlet adamı.
 • Mehmet Atıf Tüzün

  Mehmet Atıf Tüzün, (d. 1885, Arhavi, Artvin) - (ö. 3 Nisan 1970), Türk siyasetçi.