Münazara, bir konuda karşıt görüşleri savunan takımların fikirlerini çarpıştırdıkları bir tartışma platformudur.

Münazara

Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti -jüri- huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Tartış­malarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışma­sıdır.

Tartışmalar için geçerli olan kurallar münazaralar için de geçerlidir.

Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişebilir. Her grup kendi grup sözcüsünü (veya başkanını) önceden belirler. Münazaranın uygulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşlarını tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yaparlar. Son olarak sözcüler savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı ilan eder

Jürinin değerlendirmesini yaparken öncelikli olarak ele aldığı, yarışmacıların argümanlarını ne kadar etkileyici sundukları değil, bu argümanların ne kadar sağlam ve tutarlı olduklarıdır.

Parlementer münazara

Köken olarak İngiliz Parlementosuna dayanmaktadır. Ufak bir İngiliz Parlementosu uyarlaması sayılabilir. Münazarada iki taraf vardır: hükümet ve muhalefet. Bir oturuma hükümet yasa tasarısı sunar.

Tarışılan konu için bir kaç gün süre verileceği gibi -Amerika Parlemento Münazarası, 15 dakika süre de tanınabilir -İngiliz Parlemento Münazarası. Konular genelde soyut olmaz. Bir mecliste tartışılabilecek - ya da o anda tartışılan- konular ağırlıktadır. Diğer yandan toplumun genelini ilgilendiren, ama mecliste tartışılamayacak konular da belirlenebilir. Tasarı, şu an uygulanan bir yasa, kendini doğrulayan bir öneri, ya da belirli bir kesimi aşağılayan, küçük düşüren bir konu olamaz.

Kuralları

Hükümet açılış, hükümet kapanış, muhalefe açılış ve muhalefet kapanış olmak üzere 4 farklı takım ve her takımda 2 münazaracı olmak üzere bir münazara maçında toplam 8 kişi yarışır. Konuşma süresi 7 dakikadır. Takımlar verilen konuyu belirli bir disiplin içerisinde tartışmak zorundadır ve ayrıca takımları değerlendiren bir jüri heyeti vardır. Maç sonunda bu jüri heyeti 1. 2. 3. ve 4. olan takımları açıklar ve geri bildirimde bulunur.

Maçın sonucunu jüri belirler.

Ayrıca bakınız

Bağlantılı

münazara

bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma, tartışı.
divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü.
bir konunun, iki grup tarafından değişik iki açıdan belli kurallar çerçevesinde değerlendirilmesiyle yapılan tartışma.

münazara

1 . Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma.
2 . edebiyatDivan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü.

münazara

Türkçe münazara kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. disputation, discussion, moot, teach in

münazara

Türkçe münazara kelimesinin Almanca karşılığı.
die Diskussion
ŞİİR GİBİ

İlgili konuları ara

Yanıtlar