Münir Nurettin Selçuk

Türk bestecisi ve icracısı (İstanbul 1902). Beyazıt iptidai mektebini, Soğukçeşme Askeri rüştiyesini bitirdi. Kadıköy sultanisinde 10. sınıftayken Macaristan'a tarım öğrenimine gitti. Rauf Yekta Beyin teşvikiyle Zekâizade Hafız Ahmed Efendiden musiki dersi almağa başladı (1913). Üsküdarlı Hoca Ziya Beyden de ders gördü. Kadıköy Dârüttalimi Musiki cemiyetine girdi; ilk konserini bu heyetle birlikte verdi (1915). Şark Musiki cemiyetini kurdu. Dârülelhan'a katıldı. Mütareke yıllarında Muzikai Hü

Türk bestecisi ve icracısı (İstanbul 1902). Beyazıt iptidai mektebini, Soğukçeşme Askeri rüştiyesini bitirdi. Kadıköy sultanisinde 10. sınıftayken Macaristan'a tarım öğrenimine gitti. Rauf Yekta Beyin teşvikiyle Zekaizade Hafız Ahmed Efendiden musiki dersi almağa başladı (1913). Üsküdarlı Hoca Ziya Beyden de ders gördü. Kadıköy Darüttalimi Musiki cemiyetine girdi; ilk konserini bu heyetle birlikte verdi (1915). Şark Musiki cemiyetini kurdu. Darülelhan'a katıldı.

Mütareke yıllarında Muzikai Hümayunda görev aldı, Riyaseticumhur Musiki heyetinde çalıştı (1925-1929). Paris'te ses ve müzik tekniği öğrenimi gördü (1929-1930). ilk önemli konserini İstanbul'daki Fransız tiyatrosunda, tamamen yeni bir okuyuş üslubuyla verdi (1930). Bu tarihten sonra sürekli olarak konserler düzenledi.

1953'ten itibaren İstanbul Belediye Konservatuvarı icra heyeti şefi olarak çalıştı, bu heyetle de konserler verdi. İlk bestesini 1922'de yaptı. Eski ve yeni tarzda 150 bestesi vardır. Bunlar arasında Fuzuli, Nedim, Yahya Kemal (14 tane) gibi şairlerin bestelenmiş Şii rleri yer alır. Bestelerinden bir kısmı klasik üslupta, bir kısmı çağdaş musiki anlayışına uygundur. Atatürk'e Ağıt, Mehter Marsı v.b. milli nitelik taşıyan eserleri de vardır.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Münir Nurettin Selçuk
Münir Nurettin Selçuk