Münir Süreyya

Münir Süreyya Bey Mabeyn Başkatibi Emin Bey-zâde Ahmed Süreyya Bey'in oğludur. 1871 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokuldan sonra Mektebi Sultanî'yi bitirmiştir.

Münir Süreyya Bey Mabeyn Başkatibi Emin Bey-zade Ahmed Süreyya Bey'in oğludur. 1871 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokuldan sonra Mektebi Sultani'yi bitirmiştir. Fransızca bilmektedir.

13 Eylül 1892'de 22 yaşında Mekteb-i Sultani'de Fransızca öğretmenliğiyle devlet memuriyetine başlamış, bu görevine ilaveten 26 Eylül 1892'de Hariciye Tahrirat Kalemi'ne stajyer olarak atanmıştır. 18 Nisan 1896'da Bulgaristan Komiserliği Fransızca Kitabeti'ne tayin edilmiştir. 9 Temmuz 1896 da gösterdiği başarılardan dolayı Nişan-ı Ali-i Osmani ile taltif edilmiş, 17 Ocak 1897'de ise rütbe-i salise tevcih buyurulmuştur. 8 Kasım 1898'de rütbe-i saniye sınıf-ı sanisi tevcih edilerek ünvanı Fransızca Başkatip Muavinliğine yükseltilmiştir. 15 Ocak 1899'da üstün başarılarından dolayı kendisine Üçüncü rütbeden Nişan-ı Âli-i Osmani verilmiştir. 11 Nisan 1899'da rütbe-i saniye sınıf-ı mütemayizi tevcih buyurulmuştur.

11 Eylül 1899'da Barselona Başşehbenderliği'ne, 24 Nisan 1904'te Şira (Siroz) Başşehbenderliği'ne, 5 Nisan 1905'te de Nis Başşehbenderliği'ne atanmıştır. Nis'in iklimine uyum sağlayamadığı gerekçesiyle Bern Sefareti Başkitabeti'ne naklini istemiş, 10 Haziran 1905'te bu göreve atanmıştır.

29 Kasım 1906'da Viyana Sefareti Başkitabeti'ne tayin edilmiştir. (BOA., Hariciye Sicil Dosyası, 224-260/228)

9 Kasım 1908'de Brüksel Sefareti Başkitabeti'ne, 10 Ekim 1910'da Brezilya ve SaoPaulo Başşehbenderliği'ne, 19 Şubat 1914'te Tiflis Başşehbenderliği'ne, 11 Haziran 1920'de Cenevre Başşehbenderliği'ne atanmıştır.

13 Mayıs 1921'de Hariciye Nezareti Umur-ı İdariye Müdür-i Umumisi olmuş, 1 Kasım 1922'de bu görevinden alınmıştır.

19 Mart 1923'te Makam-ı Hilafet 2. Kitabeti'ne tayin edilmiş, 5 Mart 1924'te bu görevinden de azledilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 30 Mayıs 1924'te Hariciye Vekaleti Umur-ı Şehbenderi ve Ticari Müdürü olan Münir Süreyya Bey, 5 Mart 1925'te Madrit Maslahatgüzarlığı'na atanmış, 25 Mayıs 1925'te Madrit Maslahatgüzarlığı İdareye M. Müsteşarı olmuş, 3 Haziran 1925 Madrit Maslahatgüzarlığı İdareye M. Başşehbender olmuştur.

19 Ağustos 1927'de New York Başşehbenderliği'ne atanan Münir Bey, 21 Eylül 1929 Atina-Pire Başşehbenderi olmuş ve en son olarak 1 Ağustos 1931'de Hariciye Vekaleti Protokol Umum Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Münir Süreyya Bey 10 Nisan 1932 tarihinde vefat etmiştir. (Dışişleri Bakanlığı Arşivi)


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Münir Süreyya ilgili konular

 • Süreyya

  Süreyya, "Gök" anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Aynı zamanda hem kız hem de erkeklere verilen bir isimdir.
 • Münir Süreyya

  Münir Süreyya Bey Mabeyn Başkatibi Emin Bey-zâde Ahmed Süreyya Bey'in oğludur. 1871 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokuldan sonra Mekteb
 • Süreyya Emin Bey

  Süreyya Emin Bey toplara seri, çabuk ateş açma niteliği kazandıran Türk bilgini. 1848'de İstanbul'da doğup, 1923'te İstanbul'da ölen Ahmed
 • Ahmed Süreyya Emin

  1848 yılında İstanbul’da doğmuş 1923 senesi Nisan ayında yine İstanbul’da intikalleri vaki olmuştur. Makamı Ortaköy’deki Yahya Efendi
 • Eylül (kitap)

  Eylül, Mehmet Rauf'un ilk psikolojik roman olarak Türk tarihine geçen romanı.
 • Mustafa Süreyya Sezgin

  Mustafa Süreyya SEZGİN
 • Süreyya Ayhan Kop

  Süreyya Ayhan Kop (d. 6 Eylül 1978, Korgun - Çankırı).
 • Süreyya (anlam ayrımı)

  Süreyya, "Gök" anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Aynı zamanda hem kız hem de erkeklere verilen bir isimdir.