Mürşid

Mürşid Resulullah efendimizin izinde giderek kemale gelen ve bundan sonra insanları irşad eden (doğru yolu gösteren) İslam alimi. İnsanlara doğru yolu gösteren rehber, kılavuz. Allahü tealayı seven ve insanları O'nun sevgisine kavuşturan salih, iyi bir kul. Mürşid, lügatte “İrşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran, olgun, üstün bir kimse” manalarına gelir. Allahü tealanın tam, olgun ve insanlara her bakımdan faydalı olan tasavvufta yetişmiş ve yetiştirebilen evliya kullarına “

Mürşid Resulullah efendimizin izinde giderek kemale gelen ve bundan sonra insanları irşad eden (doğru yolu gösteren) İslam alimi. İnsanlara doğru yolu gösteren rehber, kılavuz. Allahü tealayı seven ve insanları O'nun sevgisine kavuşturan salih, iyi bir kul. Mürşid, lügatte “İrşad eden, doğru yolu gösteren, gafletten uyandıran, olgun, üstün bir kimse” manalarına gelir. Allahü tealanın tam, olgun ve insanlara her bakımdan faydalı olan tasavvufta yetişmiş ve yetiştirebilen evliya kullarına “Mürşid-i kamil” denir. (Bkz. Evliya)

Evliyanın çeşitli derecesi vardır. En yüksek derecede olanlara “Sıddik” veya “Sadık” denir. Mürşid-i kamil demek, Sadık olan, yüksek derecede veli demektir.

Mürşid-i kamil kendinden önceki bir mürşid-i kamilden feyiz alarak, onun gibi feyiz verebilecek bir kuvvete kavuşan İslam alimi demektir. Mürşidlerin birbirinden feyiz almaları, bir zincirin halkaları gibi eklenerek Resulullah efendimizden zamanımıza kadar gelmiştir. Yani bir mürşid-i kamil, Peygamber efendimizden başlıyarak mürşidleri vasıtasıyle kendi kalbine kadar akmakta olan feyizleri, halleri, bereketleri başkalarının kalplerine akıtmaktadır. Mürşid-i kamil, Ehl-i sünnet itikadını, fıkıh ve tasavvuf ilmini iyi bilen ve bunlara tam uyan, Allahü tealayı mümkün olduğu kadar tanıyan halis Müslümandır. Her işinde ve her sözünde Peygamber efendimize tam uyar. Mürşidin alametlerinden birincisi, Ehl-i sünnet itikadında olması ve İslamiyetin emir ve yasaklarına tam uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslamiyete uygun olmayan ve haramlardan, günahlardan sakınmayan, havada uçsa ve başka acayip haller gösterse bile mürşid olamaz.

Mürşid-i kamilin ikinci alametiyse, hadis-i şerifte bildirilmiştir ki, onunla konuşmak ve onu görmek, Allahü tealayı hatırlamaya sebep olur. Allah'tan başka her şey kalbe soğuk gelir.

Mürşidlerin bazısı talebelerini (sevenlerini) tasavvuf yolunun yüksek derecelerine kavuşturur. Bunlara “Kamil ve mükemmil mürşid” denir. Hem kendi olgundur, hem de başkalarını olgunlaştırır. Bunlar kalp meselelerinde tam ehliyet sahibi olup talebelerini buna göre yetiştirirler.

Şimdi böyle bir mürşid yok gibidir. Bazı yalancılar ve cahiller, dünya menfaatlerine kavuşmak için kendilerine mürşid süsü vermektedirler. (Bu konuda geniş bilgi İhlas Holding A.Ş. yayınlarından Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye, Müjdeci Mektuplar ve Kıyamet veAhiret kitaplarında mevcuttur.)

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Mürşid

(Arapça) Erkek ismi 1. İrşad eden, doğru yolu gösteren kılavuz. 2. Tarikat şeyhi. Gafletten uyandıran.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Mürşid ilgili konular

 • Saki

  Sâki içki (şarap) sunan kimseye denir. Tasavvufta mürşid-i kâmil anlamında kullanılır.
 • Cem

  Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bi
 • Pir

  Pir, (Farsça: (پیر) pir, "ihtiyar, yaşlı, koca"), tarikat kurucusu mutasavvıf. Tarikat pirinin tekkesi tarikat üyeleri için büyük önem ta
 • Tarikat

  Tarîkat, lügatte “yol” mânâsına gelir. Tarîkatların esâsını tasavvuf bilgileri teşkil eder. Bu bilgilerin, insanlara farklı şekillerd
 • Silsile

  Silsile bir İslam dini kavramıdır. Ayrıca tasavvufta da farklı bir manada terim olarak kullanılır.
 • Aşık Paşa

  Aşık Paşa, Türk dilinin gelişmesi ve yayılmasında büyük hizmetleri bulunan, bu uğurda ölümsüz eserler yazan ilk Türkçeci şairlerimizde
 • Ahi Evren

  Ahi Evren Anadolu’da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve veli. İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyi, künyesi Ebü’l-Hakayık, lak
 • İmam-ı Gazali

  İmam-ı Gazali, (tan adı Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed).İslam âlimi. Batı dillerinde ismi Algazel'dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakab
 • Kaygusuz Abdal

  Alanya sancağı Beyi Hüsameddin Mahmud'un oğlu olduğu söylenir. Bektaşi büyüğü Abdal Musa'ya bağlanarak tasavvuf yoluna girdi. Mısır'a gi
 • Alevilikte ayin ve merasimler

  Ayin ve Merasimler (Muharrem, Hızır Orucu, Cemler) Her toplumun önemli anma ve toplanma günleri bulunmaktadır. Alevilerin de böyle kutsal iba