Mürted

Mürted İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden. Müslüman iken kafir olan kimse. Arapça bir kelime olan “red” (geri çevirmek) kelimesinden türeyen “irtidad” kelimesi, lügatte “geri dönmek, ayrılmak, bir işten rücu' etmek” manalarında kullanılır. Dini, bir tabir olarak irtidad, “İslam dininden dönmek” manasındadır. “Riddet” de aynı manadadır. İslam dinine göre, yeryüzünde bulunan bütün insanlar Müslüman veya kafir olma

Mürted İslam dininden ayrılan, dinden dönen, dini reddeden. Müslüman iken kafir olan kimse (Bkz. Kafir). Arapça bir kelime olan “red” (geri çevirmek) kelimesinden türeyen “irtidad” kelimesi, lügatte “geri dönmek, ayrılmak, bir işten rücu' etmek” manalarında kullanılır. Dini, bir tabir olarak irtidad, “İslam dininden dönmek” manasındadır. “Riddet” de aynı manadadır. Mürted, İslam dininden dönen kimse demektir.

İslam dinine göre, yeryüzünde bulunan bütün insanlar Müslüman veya kafir olmak üzere ikiye ayrılır. Müslüman, Allahü tealaya iman edip, her sözünde ve her işinde O'nun gönderdiği Peygamberine uyan kimsedir (Bkz. Müslüman). Kafir, Allahü tealanın varlığını ve dinini inkar eden, Peygamberlerine tabi olmayan veya O'nların bildirdiklerinden birini veya birkaçını beğenmeyen kimsedir (Bkz. Kafir). Kafir olan insanlar, inkarları bakımından birkaç sınıfa ayrılırlar. Mürted de bunlardan biridir. Mürted demek, akil ve baliğ olan kimselerin, Müslüman evladı oldukları halde, Müslümanlıktan haberleri olmadığından ve hiçbir din aliminin kitabını okuyup anlamadıklarından, yalnız bir lütuf ve ihsana veya bir dünyalığa kavuşmak için ve yaşadığı ortamın içindeki bozuk akıntıya kapılmış olmak için, kendi iradesiye Müslümanlığı beğenmeyenler ve İslamiyete hakaret edenlerdir.

Müslüman ana ve babanın çocuğu küçükken ana ve babasına tabi olarak Müslümandır. akil ve baliğ olunca yani dinin emirlerini yapmakla sorumlu olduğu yaşa ulaşınca ana ve babasına tabi olması devam etmez. İslamiyetten kendisine lazım olan esasları öğrenmesi mutlaka lazımdır. imanın şartlarını öğrenip inanmadıkça ve İslamiyete uymak lazım olduğuna inanmadıkça Müslümanlığı devam etmez, mürted olur. (Bkz. iman)

Allahü teala, mürtedler hakkında Kur'an-ı kerimde buyuruyor ki:

Sizden her kim, dinden döner de kafir olarak ölürse bu gibilerin yaptığı iyi işler, dünyada da, ahirette de boşa gitmişler ve kendileri de cehennem ehli olup, orada, ebedi (sonsuz) olarak kalırlar. (Bakara suresi: 217)

Kim İslamiyetin hükümlerini tanımaz, imanı inkar ederse, bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve ahirette hüsrana uğrayanlardandır. (Maide suresi: 5)

Ey iman edenler! Sizden her kim dininden dönerse, (biliniz ki) Allah onun yerine öyle bir kavim getirecek ki, Allah onları sever, onlar da (Allah'ı) severler. Müminlere karşı son derece mütevazi (alçak gönüllü), kafirlere karşı izzetli (şerefli)dirler. Allah yolunda cihad (harp) ederler ve kınayanın (hiçbir) kınamasından korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu bol ve ilmi sonsuz olandır. (Mide suresi: 54)

Mürted olan kimsenin canı, malı, ibadetleri ve nikahı ile ilgili hükümler fıkıh (ilmihal) kitaplarında açık ve geniş olarak bildirilmektedir. Mürted olanın, ömrü boyunca yaptığı bütün ibadetleri, iyi işleri, yok olur, geçersiz sayılır. Evli ise dinen nikahı ortadan kalkar. Kazandığı malı kendisinin sayılmaz, fey olur (Bkz. Fey). Müslüman ile mürted birbirine mirasçı olamaz. Hadis-i şerifte; “İki ayrı dinde olanlar, birbirine varis olamazlar.” buyruldu. İslam ceza hukukuna göre, mürted olanın İslam ülkesinde yaşama hakkı yoktur. Tekrar Müslüman olması için zorlanır, yoksa cezalandırılır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Diğer anlamları

Mürted

dinden çıkmış

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.