Müsellem, Osmanlı Devleti'nde, pekçok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve yol açmak gibi hizmetlerle de mükellef idiler. Buna karşılık barış zamanlarında bütün vergilerden muaf sayılıyorlardı.

Müsellem

Müsellem, Osmanlı Devleti'nde, pekçok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve yol açmak gibi hizmetlerle de mükellef idiler. Buna karşılık barış zamanlarında bütün vergilerden muaf sayılıyorlardı. Zaten bu ismi bu yüzden almışlardı. Rumeli'de genellikle Hristiyan tebadan olan müsellemlere karşılık, Anadolu'da Müslüman teba istihdam olunurdu. Bunlara "Yörük" ismi verilirdi.

müsellem

İnkâr edilemeyen, karşı çıkılamayan, söz götürmez.

müsellem

yadsınamayan, karşı çıkılamayan, söz götürmez.

İlgili konuları ara

Yanıtlar