Müslüman Bilim Adamları

Kısaca: Müslüman bilim adamları ve yapmış olduğu keşifler: ...devamı ☟

Müslüman bilim adamları
Müslüman Bilim Adamları

Müslüman bilim adamları ve yapmış olduğu keşifler:

Müslüman bilim adamlarının yapmış olduğu önemli keşif ve icatlar
Konu, alet veya metot Müslüman bilim adamı Yaşadığı tarih
“Modern Bilimin Müslüman Öncüleri”, www.mercek.orgŞaban Döven, “Müslüman İlim Öncüleri”, Yani Asya neşriyat, İstanbul, 2004. İslam Dünyasının Mucitleri” Focus, Sayı:2005/01-112414 Ocak 2005.>|Ebu`l-Vefa||940-988
Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, “İslam`da Bilim ve Teknoloji Tarihi”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlar, Ankara, 2000.>|Ebu Bekr Zekeriyya Razi||965-925
Şaban Döven, “Müslüman İlim Öncüleri”, Yani Asya neşriyat, İstanbul, 2004.İslam Dünyasının Mucitleri” Focus, Sayı:2005/01-112414 Ocak 2005.>|El-Ceziri||1136-1206
Şaban Döven, “Müslüman İlim Adamları”, Yani Asya neşriyat, İstanbul, 2004>|Cabir Bin Hayyan||721-815
İslam Dünyasının Mucitleri” Focus, Sayı:2005/01-112414 Ocak 2005.>|Lagari Hasan Çelebi||1633
Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, “İslam`da Bilim ve Teknoloji Tarihi”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlar, Ankara, 2000.>|Ebubekir Er-Razi||865-925
Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, “İslam`da Bilim ve Teknoloji Tarihi”, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlar, Ankara, 2000.Şaban Döven, “Müslüman İlim Adamları”, Yani Asya neşriyat, İstanbul, 2004>|Cabir Bin Hayyan||721-815
Şaban Döven, “Müslüman İlim Adamları”, Yani Asya neşriyat, İstanbul, 2004>|Uluğ Bey||1393-1449
Newton`dan 500 yıl önce yerçekimi ivmesinin bulunmasıŞaban Döven, “Müslüman İlim Öncüleri”, Yani Asya neşriyat, İstanbul, 2004.>|Hazini||1100-1155
Şaban Döven, “Müslüman İlim Adamları”, Yani Asya neşriyat, İstanbul, 2004>|Ebu`l-Heysem||965-1051
M. Bayraktar, Kindi ve Einstein`e Göre Rölativite ve Benzerlikleri. Bilim ve Teknik, C.XIII. sayı 153.1980.Ebu Rida, M., Kindi ve Falsafatü`l-Ula, Kahire 1950, c.l, s.119.>|Ebu Yusuf El Kindi||796-872


KaynakKaynaklar

Vikipedi

İlgili konular

1051 1100 1136 1155 1206 1393 1449 1633 721 796

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Müslüman bilim adamları Resimleri

Bilim Tarihi
3 hafta önce

bilim adamları tarafından yapılan, doğal dünya hakkındaki deneysel, kuramsal ve pratik bilginin bir bütünüdür. Buna karşılık, bilim tarihçiliği bilim...

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler
Müslüman Kardeşler
2 hafta önce

olarak bir Şii Müslümanlarından oluşmasına ve Müslüman Kardeşler'in Sünni olmasına karşın Olga Davidson ve Muhammed Mahallati, Müslüman Kardeşler'in İran'daki...

Aryabhata
3 hafta önce

Çalışmaları bilim dünyasını etkilemiş, eserlerinin İslam coğrafyasında Arapçaya çevrilmesi sonrası, bu coğrafyadaki çoğu Müslüman bilim adamı onun kanıtlarını...

Fes (başlık)
2 hafta önce

Fas'ın Fes şehrinden alır. Başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere birçok Müslüman ülkede kullanılagelmiştir. Yaygın olarak kullanılan al rengini kızılcık...

Musa Carullah
2 hafta önce

Ufa’da Müslüman Din Adamları Kongresi’nin delegelerine müslüman toplumunun yeniden düzenlenmesi üzerine kendi tekliflerini içine alan “Müslüman Milletlerine...

Musa Carullah, Yazar
Abdullah bin Ahmed el-Baytar
3 yıl önce

1248) Arap bilim adamı, botanikçi, eczacı ve hekim. Endülüs'ün en önemli bilim adamlarından olan İbn Baytar, İslam'ın Altın Çağı'nın ve Müslüman Tarım Devrimi'nin...

Amul
2 hafta önce

bu bölgenin başkentiydi. Şehir Abbasiler döneminde Müslümanlar tarafından alınınca halk da müslüman oldu. Fakat Moğol işgalinden sonra, kent büyük bir...

Maliye
3 hafta önce

içerisinde pek çok bilim adamı tarafından bağımsız bir disiplin olarak ele alınmış olmasına rağmen, Louis Trotabas gibi bazı bilim adamlarınca maliye kamu hukuku...

Maliye, Ekonomi, Finans, Taslak