Müslümanların Maveraünnehri Fethi

Al-Kharashi Junayd ibn Abd al-Rahman al-Murri Sawra ibn al-Hurr al-Abani Sa'id ibn Amr al-Harashi Asad ibn Abd Allah al-Qasri Nasr ibn Sayyar |komutan2 = Suluk Kağan Kül Çor Gurek Kapgan Kağan Bilge Kağan Kül Tigin |komutan3 = |güç1 = |güç2 = |güç3 = |kayıp1 = |kayıp2 = |kayıp3 = |notlar = }} Müslümanlar İran'a yaptıkları fethin doğal sonucu olarak Tengrist Türki Halklar'ın hakim bulunduğu Maveraünnehir havzasına sınırdaş oldular. O devirde Maveraünnehir Türkistan'ın içinde yer alıyor olsa da halkının çoğu İrani bir millet olan Soğdlar'dan teşekkül etmekteydi fakat yöneticiler Türk idiler. Sasani İmparaotrluğu'nun çöküşüyle Araplar'ın Maveraünnehir ulaşmasıyla İpek Yolu'nun üzerindeki şehirleri kontrol altına almak için Araplar ve Türkler arasında bir seri savaşlar meydana gelmiştir. Özellikle Suluk'un emrindeki Türgiş ordusuyla Barcık'ın emrindeki Hazar ordusu İpek Yolu'nun kontrolü için Araplarla çetin mücadelelere girmişlerdir. Her ne kadar Hazarlar Araplar ile daha çok Kafkasya ve Musul hattında mücadele etmiş olsa da Maveraünnehir bölgesindeki mücadelede de rol almışlardır. Bulgarlar ise İstanbul'un ikinci kez Araplar tarafından kuşatılmasında büyük rol oynamışlardır. Emevi-Türgiş Savaşları Suluk))'un amacı Maveraünnehir'i tüm Arap işgalcilerinden kurtarmaktı. 721 yılında [[Semerkand yakınlarında Kür Çor komutasındaki Türgiş ordusu Said bin Abdülaziz komutasındaki Halife ordusuna yenildi.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Müslümanların Maveraünnehri Fethi ilgili konular