Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa

Kısaca: Mütercim Mehmet Rüşdi Paşa Abdülmecit saltanatında 24 Aralık 1859 - 28 Mayıs 1860, Abdülaziz saltanatında 5 Haziran 1866 - 11 Şubat 1867 ile 19 Ekim 1872 - 15 Mart 1873 ve V. Murat ve II. Abdülhamit saltanatında 12 Mayıs 1876 - 19 Aralık 1876 ile 28 Mayıs 1878 - 4 Haziran 1878 tarihleri arasında 5 dönemde toplam iki yıl yirmiüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. ...devamı ☟

Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mehmed Paşa
3 yıl önce

Paşa Mehmed Emin Rauf Paşa Mehmed Rüştü Paşa Mehmed Said Galip Paşa Moralı Derviş Mehmed Paşa Muhsinzade Mehmed Paşa Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa Osmancıklı...

Mehmed Paşa, Ayas Mehmed Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Damat Melek Mehmed Paşa, Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Serasker
2 ay önce

(1849-1851) Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1851-1853) Damad Mehmed Ali Paşa (1853-1854) Hasan Rıza Paşa (1854-1855) Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1855) Hasan...

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
3 yıl önce

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa 23 Kasım 1854'te sadrazamlıktan azledildi ve yerine Mütercim Rüştü Paşa sadrazam oldu. Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa önce 27 Temmuz...

Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa, Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
Tophane Müşiri
3 yıl önce

Ahmed Fethi Paşa (1857-1858) Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa (1858) Hasan Rıza Paşa (1858-1861) Damad Mehmed Ali Paşa (1861-1863) İbrahim Halil Paşa (1863-1866)...

Mehmed Esad Safvet Paşa
3 yıl önce

Mehmed Esat Safvet Paşa (d. 1814 - ö. 1883), Osmanlı hükûmetinde çeşitli nazırlıklarda ve II. Abdülhamit döneminde 4 Haziran 1878 - 4 Aralık 1878 arasinda...

Islahat Fermanı
2 ay önce

arasında büyük tartışmalar meydana gelmiştir. Sadrazam Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa, Hüseyin Avni Paşa tarafında yer almış ve V. Murad'ın ruh sağlığının bozuk...

Osmanlı'da ıslahat hareketleri , Sened-i İttafak, Islahat, Tanzimat, Meşrutiyet, Osmanlı Devleti, Hatt-ı hümayun
30 Mayıs 1876 Darbesi
2 ay önce

000'e ulaştı 12 Mayıs günü sadrazam Mahmut Nedim Paşa görevden alınarak yerine Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa getirildi. Ayrıca Hasan Fehmi Efendi'nin yerine...

Midhat Paşa
3 yıl önce

edildi. Bu olayda Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa ön planda görünse de rejim değişikliğinin gerçek mimarı Mithat Paşa idi. Paşanın kendisine bağlı bir milis...

Ahmet Şefik Mithat Paşa, Mithat Paşa, 17 Aralık, 1822, 1842, 1846, 1872, 1873, 1875, 1876, 1881