Müzikotek

Evin İlyasoğlu

İstanbul'da doğdu.Yedi yaşında Marie Çobangil ile piyano derslerine başladı.1957-1963 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu ve Raşit Abet'in öğrencileri oldu.

triphop

Post-rock

Post-rock rock müziğin alt türlerinden biridir. Rock müzikte sıkça kullanılan çalgılara yer verilse de, rock müzikten farklı olarak gitarı "sesin rengini ve dokusunu yöneten" bir biçimde kullanmak ile ayırt edilir.

Post Rock

Post-rock rock müziğin alt türlerinden biridir. Rock müzikte sıkça kullanılan çalgılara yer verilse de, rock müzikten farklı olarak gitarı "sesin rengini ve dokusunu yöneten" bir biçimde kullanmak ile ayırt edilir.

Postminimalizm

Postminimalizm, minimalizmden etkilenmiş veya minimalizmden yola çıkmış çeşitli sanat alanları için kullanılan bir terimdir.

Klasik Dönem

Özellikle müzikte olmak üzere,birçok alanda sık sık kullanılan “klasik” kelimesi, ülkelere ve çağlara göre çok değişik gerçeklikleri kapsar. “Klasik”müzik “popüler” veya hafif diye adlandırılan müziklerin karşıtı gibi ele alınabilir ve o zaman Pérotin den...

Trip hop

Trip hop, 1990'ların başında özellikle Bristol olmak üzere Birleşik Krallık'ta ortaya çıkan bir downtempo elekronik müzik türüdür. "Acid-house" sonrası müzikten türemiş olmakla birlikte trip hop, ilk olarak İngiliz medyası tarafından soul, funk ve caz öze...

Sevgiliye

Sevgiliye şu anlamlara gelebilir:

Rock&Roll

Müzikte eklektisizm

Müzikte eklektizm, bestecinin bilinçli olarak kendi doğasına yabancı veya zamanı geçmiş tarzları kullanmasıdır. Terim aynı zamanda yerme amacıyla, orijinallikten